Nieuws

Verpakkings-oplossingen in Food

Multivac 605db2d80c395648033330

 Hoe kan de houdbaarheid van kwetsbare producten worden verlengd? Hoe kan het verbruik van verpakkingsmateriaal verminderd worden? Welke duurzame verpakkingsconcepten biedt MULTIVAC speciaal voor AGF en gemaksvoeding? En hoe kunnen potten en cilindrische of gevormde flessen flexibel en efficiënt worden geëtiketteerd? Deze en andere vragen worden beantwoord in de tweede ronde van de MULTIVAC Summit 2021 met presentaties en live demonstraties.

Alle geïnteresseerde fabrikanten of verwerkers van verse levensmiddelen kunnen "virtueel" op 14  of 15 april deelnemen aan Engelstalige live sessies georganiseerd vanuit het nieuwe Application Center of het Training & Innovation Center in Wolfertschwenden. Alle aspecten van de huidige ontwikkelingen en toekomstige trends komen aan bod. Maar ook de toepassing van digitale oplossingen is een onderwerp in deze Summit. Kortom dit wil je niet missen.

Geef je nu op!

Bron: Multivac

Food Process Update over het spanningsveld tussen innoveren en efficiënt produceren

VMT FPU header

 

Op 13 april 2021 organiseert VMT het online event Food Process Update met het thema: Het spanningsveld tussen innoveren en efficiënt produceren. Aan de ene kant wil en moet een bedrijf nieuwe producten naar de markt brengen. Aan de andere kant is er druk op productie om de bestaande producten zo efficiënt mogelijk te produceren. Hoe gaan teams met dit spanningsveld om? Wat zijn best practices en waar kan het beter? In één ochtend, doe je door praktijkverhalen en best practices van grote en kleine spelers (zoals Nestlé, ME-AT, Euro Caps en Oxipack) kennis en nieuwe inzichten op over het (beste) samenspel tussen R&D, Productie en Kwaliteit. 

 

 

Op het programma: 

 • Innovaties en efficiënt produceren in contract manufacturing
  Het inzetten van de juiste expertise, een degelijke selectieprocedure en transparante samenwerking is vereist in het traject van productidee tot markintroductie. We praten met twee experts van Nestlé. 
 • Innoveren en produceren voor private label
  Tijdens deze keynote vertelt Willem Cranenbroek van ME-AT hoe verschillende afdelingen samenwerken om op grote schaal ‘ieder pakje goed’ te produceren. 
 • Snel innoveren bij Euro Caps
  Als een nieuwe innovatie voor 80% geoptimaliseerd is, gaat het bij Euro Caps de markt al op. Daarna wordt er aan de overige 20% gewerkt. Dit proces zorgt voor snelheid, maar maakt het ook complex. Kachung Tsang (R&D director Euro Caps) vertelt over deze innovatie-aanpak. 
 • Innoveren en produceren bij Karma Kebab: van festival naar supermarkt
  Karma Kebab ontwikkelde een plantaardige versie van kebab voor muziekfestival Lowlands. De coronacrisis zorgde voor een versnelde omschakeling naar de retail. Wat betekent dit voor innovatie en productie? 
 • Innovaties op de productievloer: verder kijken dan OEE
  Oxipack ziet bij implementatie van een innovatie vaak een conflict tussen productie en kwaliteit. Wat zorgt ervoor dat de mensen op de productievloer toch de voordelen inzien van innovatieve technieken? 
 • Paneldebat: R&D/Kwaliteit/Productie over spanningsveld
  Met productontwikkelaars, productiemanagers en kwaliteitsmanagers discussiëren over het spanningsveld tussen R&D, Productie en Kwaliteit. 

Na afloop van de online Update:
✔️ Heb je door praktijkverhalen en best practices nieuwe inzichten gekregen in mogelijkheden en dilemma’s;
✔️ Heb je nieuwe en tegelijkertijd werkbare perspectieven op het gebied van innovatie, technologie en voedselveiligheid;
✔️ Weet je het spanningsveld tussen R&D, productie en kwaliteit beter te managen;
✔️ Heb je al jouw vragen die nú spelen, kunnen stellen aan onze experts;
✔️ Kijk je op een later tijdstip de Update op je gemak nog eens terug. 

Korting voor PAVO
Speciaal voor PAVO-leden hebben we een korting van maar liefst 50% korting op deelname. Met de code VMT_relatieFPU21 (intikken, niet kopiëren) kun je voor €199 deelnemen en waardevolle inzichten opdoen. 

Kortom, het bijwonen van deze ochtend is een must voor iedere professional in de voedingsmiddelentechnologie, die te maken heeft met het spanningsveld tussen innoveren en efficiënt produceren. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://foodprocess.vmt.nl/

---------------------------------

Stikstofaanpak: perspectief voor ondernemers

Stikstof foto koeienDe Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren.  Het kabinet zorgt er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.

In de wet zit een systeem van monitoring en bijsturing: het effect van de bronmaatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen wordt jaarlijks getoetst en het herstel van de natuur elke twee jaar. De wet legt daarnaast vast dat PAS-meldingen (meldingen van activiteiten waar voor de uitspraak van de Raad van State geen vergunning voor nodig was) en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd worden. Verder worden maatregelen die nodig zijn om de stikstofuitstoot in een specifiek gebied te verlagen opgenomen in een provinciaal gebiedsplan.

Wat betekent deze wet?

Het kabinet legt met deze wet vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Uitgangspunt is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven aan maatschappelijke en economische activiteiten. Er komt tot 2030 bijna drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa twee miljard euro voor (bron-) maatregelen. Elke sector levert een bijdrage en kan rekenen op financiële ondersteuning.

Landbouw

Voor de landbouw betekent dit een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelprogramma duurzame landbouw van 175 miljoen euro om boeren te helpen deze stappen te zetten. Voor boeren die vrijwillig willen stoppen komt ook geld beschikbaar.

Bouw

Het wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof) effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Industrie, luchtvaart en binnenvaart

Er is geld om bovenop de wettelijke verplichting te investeren in de best beschikbare technologie voor emissie- en stikstofreductie in de industrie. Ook investeert het kabinet in schonere bouwmachines, elektrisch taxiën van vliegtuigen en in katalysatoren en walstroomvoorzieningen.

rijksoverheid.nl

Bron: Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

Corona zorgt voor tweedeling in foodsector

Duurzame voeding

 De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de foodsector, zo blijkt uit de Sectorprognoses Food 2021/2022 van ABN AMRO. Er is binnen de sector een tweedeling zichtbaar tussen ondernemers die profiteren van de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de coronapandemie en de bedrijven die eronder lijden. Leveranciers in foodretail bevinden zich in een comfortabele positie en zien de afzet met name via het supermarktkanaal toenemen. Daarentegen zal de eerste helft van dit jaar voor horecaleveranciers nog weinig perspectief bieden nu de horeca grotendeels gesloten is en evenementen niet kunnen plaatsvinden. Het maandelijkse omzetverlies in de foodbranche is in de huidige lockdown wel minder groot dan tijdens de eerste lockdown, omdat bedrijven beter zijn ingericht op de anderhalvemetersamenleving. De daling van de afzet is dan ook minder diep, maar duurt wel langer. De sluiting van de horeca heeft ook sterk dalende drankomzetten tot gevolg, maar er was desondanks een lichtpuntje. Hoewel de bieromzet in 2020 met 14 procent daalde ten opzichte van het jaar ervoor, stegen de volumes van alcoholvrij bier sterk (+8,5 procent) volgens cijfers van Nederlandse Brouwers. Herstel van de foodsector zal pas in de tweede helft van 2021 plaatsvinden, waardoor onder meer de drankensector (+2 procent) dit jaar nog licht opkrabbelt. ABN AMRO verwacht in 2022 een hogere groei van 6 procent voor deze subsector.

Verkoop vleesvervangers stijgt met 20 procent; alternatieve zuivelproducten in de lift

Ook voor de vleessector blijft de eerste helft van dit jaar uitdagend. De gemiste afzet naar het horecakanaal wordt niet goedgemaakt door de stijging van de vleesverkopen via de supermarkten. De verkoop van vleesvervangers nam in 2020 flink toe met circa 20 procent. Ook in de zuivel winnen alternatieven van gangbare producten als melk, yoghurt, room en desserts verder terrein. Zo is de supermarktverkoop van alternatieve zuivel - met als hoofdingrediënt bijvoorbeeld haver of soja - met een derde gestegen. Het vooruitzicht voor de groente- en fruitsector is positief, mede door een groot aanpassingsvermogen aan de vraag van consumenten. Zo is sprake van een groeiende vraag naar verspakketten (+30 procent), ten koste van kant-en-klaar producten. Vanwege de belangrijke rol van export binnen deze sector kan de brexit voor exporteurs van voedsel de komende maanden een grote impact hebben. Nu het Verenigd Koninkrijk gefaseerd de controlemaatregelen in gaat voeren, kan dit voor vertraging aan de grens en hogere administratieve lasten zorgen. 

Omzetdaling foodsector houdt aan tot samenleving opengaat

Hoewel de vooruitzichten voor de foodsector op korte termijn nog niet hoopvol zijn, biedt de tweede helft van dit jaar betere vooruitzichten. “Het venijn zit vooral in de duur van de lockdown. Nu de pandemie voortduurt, wordt de tweedeling tussen bedrijven die hiervan profiteren of eronder lijden, nog duidelijker zichtbaar”, vertelt Nadia Menkveld, Sector Econoom Food van ABN AMRO. “Gelukkig biedt de tweede helft van dit jaar uitzicht op verbetering. Zodra de horeca en evenementensector weer open gaan, zal de afzet naar deze kanalen weer toenemen. We zagen dat de omzet in de zomer van 2020 snel weer opveerde, dat biedt hoop voor dit jaar.”

Lees het volledige rapport 'Tweespalt in voedingsindustrie houdt aan'
abnamro.nl

Bron: ABN AMRO

ISO wil een nieuwe commissie voedselverspilling

voedselverspillingDenemarken heeft een voorstel bij ISO ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het doel is om organisaties een tool te bieden waarmee ze op een eenduidige en systematische manier de vermindering van voedselverspilling aan kunnen tonen. De ISO documenten zullen geschikt zijn als basis voor certificatie. NEN vraagt Nederlandse stakeholders vóór 15 april om een onderbouwde reactie op het ISO voorstel.

Het tegengaan van voedselverspilling staat volop in de belangstelling. Organisaties claimen vaak dat hun beleid op het gebied van preventie van voedselverspilling ('food loss and food waste') in orde is, maar onderbouwing of bewijs ontbreekt vaak. Ook is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van verspilling of wat precies wel of niet voedselafval genoemd kan worden.

Nieuwe commissie
Om oplossingen te bieden voor bovenstaande vraagstukken, heeft Denemarken bij ISO een voorstel ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het werk van de commissie richt zich op elke organisatie die voedselverspilling op een systematische manier wil verminderen en op die manier bijdraagt aan een meer duurzame productie, maar ook kosten bespaart.

Raamwerk
Het werk van de ISO commissie moet organisaties een gemeenschappelijk raamwerk bieden waarmee op een systematische manier het terugdringen van voedselverspilling kan worden aangetoond. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar systemen en documenten die al op dit gebied ontwikkeld zijn.

Plan van aanpak
Allereerst wordt een managementsysteem norm ontwikkeld met termen, definities en algemene eisen. Vervolgens wordt er een gids opgesteld met best practices, afgestemd op verschillende niveaus van strategische doelen en geschikt voor organisaties van verschillende grootte. En er komt een document met methoden om voedselverspilling op een uniforme manier te meten, zodat verbetering op basis van een gemeenschappelijk kader kan worden vastgesteld. Het werk van de ISO commissie is bedoeld als basis voor certificatie en van toepassing op alle organisaties actief in de voedselketen.

nen.nl

Bron: NEN