Nieuws

Kabinet ondersteunt energie-intensief mkb met TEK-regeling

Foto overheidssubsidie

Bedrijven van klein tot groot zijn hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

Subsidieplafond

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) van hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond).

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel mogelijk uit.

Rijksoverheid.nl

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe samenwer­kings­kansen met Duitse voedings­in­du­strie

wagner

De Duitse voedselverwerkende industrie was in de afgelopen jaren vooral veel bezig met zichzelf en de concurrentiegedachte leefde heel sterk. Dat is in de afgelopen jaren veranderd en de industrie stelt zich steeds vaker open. Daarom is het nu een zeer geschikt moment voor Nederlandse bedrijven om de nieuwe samenwerkingskansen te benutten. Om te onderzoeken, waar deze kansen liggen heeft het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) in Duitsland in samenwerking met de RVO een marktstudie laten uitvoeren om een overzicht over de innovatieve instellingen op dat gebied te geven.

Voedselverwerkende industrie als motor voor verduurzaming van de voedselproductie

Thema’s als milieu, klimaat, dierenwelzijn, verpakkingen, ‘food miles’, gezondheid, innovatieve ingrediënten en het tegengaan van voedselverspilling spelen een steeds belangrijkere rol in Duitsland en Nederland. Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker bij het kiezen van bepaalde voedingsmiddelen en eisen dan ook meer transparantie over de productiemethode. Tegelijkertijd gebeurt er op het moment veel op het innovatievlak. Digitalisering, ‘traceability’, robotisering, automatisering en AI maken het mogelijk processen in de voedselverwerkende industrie efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Uit deze ontwikkelingen ontstaan mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling en nieuwe coöperatiemogelijkheden.

Innovatieclusters

Doel van de marktstudie was om de trends op het gebied van voeding en technologie in de voedselverwerkende industrie in kaart te brengen, met een overzicht hoe en door wie deze worden gerealiseerd. Dat levert een kaart op met food-innovatieclusters en een database waarin gezocht kan worden naar instellingen die trends oppakken. Ook wordt er in de studie nagegaan welke behoeftes er in Duitsland zijn op dat gebied. Middels een enquête werden de eerste aanknopingspunten voor Nederlandse bedrijven geïdentificeerd die in de studie na te lezen zijn.

Vraag de marktstudie op!

Heb je interesse in de marktstudie of wil je in contact komen met Duitse partners? Stuur graag een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agroberichtenbuitenland.nl

Voedsel­prijzen met ruim 11 procent gestegen

Voedselketen

Consumenten betaalden in juni 2022 gemiddeld ruim 11 procent meer voor voedingsmiddelen dan een jaar eerder. De prijsstijging van voedingsmiddelen was daarmee hoger dan de algemene prijsstijging van goederen en diensten van 8,6 procent. Dit meldt het CBS op basis van een nadere analyse van de consumentenprijsindex.

Het komt niet vaak voor dat de prijzen van voedingsmiddelen zo sterk stijgen. De laatste keer dat de prijzen over een heel jaar gemiddeld met meer dan 10 procent stegen was in 1976. Geen enkele categorie voedingsmiddelen daalde in juni 2022 in prijs.

Vlees 16 procent duurder

Vlees en vis spanden de kroon met een prijsstijging van ruim 15 procent. Een stukje vlees op het bord kostte in juni 2022 ruim 16 procent meer dan een jaar eerder. Vis steeg 10 procent in prijs. Een gemiddelde consument geeft ruim 5 keer zoveel uit aan vlees als aan vis.

Zuivelproducten werden eveneens duurder. Met ruim 14 procent was de prijsstijging de hoogste na augustus 2008. Van de zuivel steeg boter het sterkst in prijs. Die prijsstijging is in lijn met die van andere oliën en vetten, zoals margarine en olijfolie.

Meeste uitgaven aan voedingsmiddelen gaan naar vlees en vis

Een gemiddelde consument besteedt gemiddeld circa 11 procent van zijn uitgaven aan voeding, in totaal bijna 45 miljard euro in 2021. Hiervan gaat een kwart naar vlees en vis. Van alle voedingsmiddelen werd gemiddeld 23 procent aan groente en fruit uitgegeven. Een gemiddelde consument besteedt 21 procent aan brood en graanproducten. De uitgaven aan zuivel zijn goed voor 14 procent van de totale uitgaven aan voedingsmiddelen.

Consumentenprijzen voor voeding volgen producentenprijzen

Een stijging van de consumentenprijzen voor voedingsmiddelen volgt vaak op een prijsstijging bij producenten. De prijzen bij de producenten van voedingsmiddelen lopen al een tijdje op en stegen in mei 2022 met bijna 23 procent ten opzichte van een jaar eerder. De ontwikkelingen van de producentenprijzen werken door in de prijzen die de consument betaalt. De lange productie- en distributieketen heeft echter een vertragend effect op deze doorwerking. Handels- en vervoersmarges zorgen er bovendien voor dat consumentenprijzen een minder extreem verloop hebben.

Prijsstijging in Nederland tegen gemiddelde EU

De prijsstijging van voedingsmiddelen in de Europese Unie in juni 2022 is nog niet bekend. In mei 2022 lag de prijsstijging in Nederland rond het gemiddelde van de Europese Unie. In België lag de prijsstijging iets lager dan in Nederland en in Duitsland stegen de prijzen wat sterker. Met name in de Oost-Europese landen was de stijging van de voedselprijzen hoger dan in Nederland.

cbs.nl

Bron: CBS

Hoe ziet de voedsel­ver­pak­king van 2040 eruit?

VerpakkingVerpakkingsprofessionals verwachten dat het wereldwijde aandeel van verpakkingen op basis van polymeren de komende twee decennia met de helft zal afnemen. Én dat voedselverpakkingen voor 40% uit materialen op basis van vezels zullen bestaan, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van UPM Specialty Papers.

Tegen 2040 verwacht de industrie een verschuiving van 20 miljard dollar van plastic naar op vezels gebaseerde voedselverpakkingen’

Er komen een aantal belangrijke trends voor 2040 uit het onderzoek naar voren. We hebben ze voor je op een rijtje gezet:

Consumenten verwachten duurzaamheid én gemak
Door een versnelde verschuiving naar e-commerce en de groeiende druk om duurzamer te zijn, hebben merken verpakkingsoplossingen nodig die goede recyclingopties bieden zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak en kwaliteit.

Duurzaamheid wordt verplicht
Respondenten van het onderzoek verwachten dat de verpakking in de komende 20 jaar meer wordt gecontroleerd op bepaalde wetten en regelgeving. Sommigen verwachten zelfs uitgebreide initiatieven op het gebied van producentenverantwoordelijkheid, recyclingdoelstellingen en een verbod op bepaalde verpakkingsmaterialen.

Een vijfde van de voedselverpakkingen belandt nog steeds op de afvalberg
Hoewel recycling, hergebruik en compostering van verpakkingen aanzienlijk zal toenemen, zal een vijfde van alle voedselverpakkingen zelfs over 20 jaar nog steeds zijn weg naar de stortplaats en verbranding vinden.

Vezelverpakking wordt een zeer duurzame verpakkingskeuze
Omdat de consument zich steeds meer afzet tegen plastic, verwachten de verpakkingsprofessionals dat vezelverpakkingen zullen opkomen als optie voor voedselverpakkingen. Om dit te bereiken moet er vooruitgang worden geboekt op het gebied van verpakkingsinnovaties. Vezelverpakkingen moeten hun barrièreprestaties verbeteren zonder afbreuk te doen aan de recyclebaarheid en algehele sterkte.

Uit het onderzoek blijkt dat de industrie anticipeert op een verschuiving van 20 miljard dollar van verpakkingen op basis van polymeren naar verpakkingen op basis van vezels tegen 2040. Het gebruik van polymeerverpakkingen zal niet worden geëlimineerd, maar zal zich richten op robuuste toepassingen waarbij barrière-eisen met een hoge sterkte en herbruikbaarheid van cruciaal belang zijn.

upmspecialtypapers.com

Bron: UPM Specialty Papers

Hogere tarieven voor slecht recyclebare verpakkingen

Recycle verpakkingen

Om het gebruik van goed recyclebare verpakkingen verder te stimuleren gaat Stichting Afvalfonds Verpakkingen de heffing die de bedrijven betalen voor de inzameling en recycling van hun verpakkingen verhogen voor slecht recyclebare verpakkingen en verlagen voor goed recyclebare verpakkingen. Met deze zogenoemde tariefdifferentiatie wordt het gebruik van slecht recyclebare verpakkingen ontmoedigd en van goed recyclebare verpakkingen beloond.

Om de recycling van verpakkingen verder te optimaliseren, zodat gerecycled plastic goed als grondstof voor nieuwe verpakkingen en producten gebruikt kan worden, moeten verpakkingen beter recyclebaar worden. Hoewel Nederland koploper in recycling is, is dat lang nog niet altijd van verpakking naar verpakking. Het Afvalfonds is in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen en ziet het als haar opdracht om het gebruik van goed recyclebare verpakkingen aan te jagen zodat deze in als grondstof in de verpakkingsketen behouden kunnen blijven.

Tariefdifferentiatie

Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst: “Om verpakkingen weer optimaal als grondstof te kunnen gebruiken, wat met de veranderende wereldpolitiek en de toenemende grondstoffen schaarste actueler is dan ooit, moet de recyclebaarheid van plastic verpakkingen aangepakt worden. Vanaf 2019 beloonden wij goed recyclebare verpakkingen met een korting op het reguliere tarief voor plastic. We gaan nu een stap verder met onze aangepaste tariefdifferentiatie: we verhogen het reguliere tarief voor plastic, waardoor het gebruik van slecht recyclebare verpakkingen duurder wordt.”

Eerlijke verdeling

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, betalen over de verpakkingen een heffing aan het Afvalfonds. Het Afvalfonds vergoedt hiermee de kosten van inzameling en recycling van de verpakkingen. Jaarlijks dragen alle producenten circa 300 miljoen euro aan heffingen over hun verpakkingen af aan het Afvalfonds. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de hoogte van de kosten voor de inzameling en recycling. Door de slecht recyclebare verpakkingen zwaarder te belasten en de goed recyclebare verpakkingen minder te belasten, worden de kosten eerlijker verdeeld.

Afvalfondsverpakkingen.nl

Bron: Stichting Afvalfonds Verpakkingen