Nieuws

FSIN: inschatting impact corona op voedingssector

Divserse groenten

 

De wereld is opgeschrikt door het coronavirus en geleidelijk aan beginnen de contouren van de economische effecten zichtbaar te worden. FSIN biedt richting aan de foodsector. Nog niet alle kennis en inzichten over het verloop van deze crisis zijn bekend. Maar FSIN heeft een begin gemaakt in deze zoektocht naar de impact van corona op de economie en sector.

Buitenhuisconsumptie

Uit een eerste berekening blijkt dat de markt voor buitenshuis eten die jaar ijna € 2,5 miljard aan omzet verliest als gevolg van de coronacrisis. Foodretail ziet de omzet juist met 1,8 miljard stijgen door hamstergedrag en vanwege het feit dat eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn.

Het kanaal Gemak verliest meer dan 400 miljoen. Fastservice-bedrijven moeten net als de horeca de deuren sluiten, met uitzondering van delivery en drives. Gemak winkels op stations en luchthavens krijgen een zware klap. De komende maanden is op die plekken bijna niemand. Mensen kiezen sneller de auto. 

Thuisconsumptie

De thuisconsumptie van food stijgt dit jaar met € 1,8 miljard. De meeromzet komt hoofdzakelijk bij de supermarkt terecht. Zij draaien twee maanden lang recordomzetten.

Ook speciaalzaken kunnen profiteren van de crisis (slijterijen, bakkers, slagers), maar in totaal leveren de speciaalzaken ook omzet in. 

Meerdere scenario’s denkbaar

Scenario 1: Een economische recessie in 2020 tot halverwege 2021

Daling in consumentenvertrouwen en economie wat een forse daling van de foodserviceomzet betekent. Omzet stijgt bij foodretailers. Stabiele waarden als gemak, genieten en gezond worden instabiel. 

Scenario 2: Een diepe crisis voor een lange termijn

Gaat pas in als de coronacrisis lang aanhoudt. Nationale krimp van de economie van 4%. Leisure, vakantie, reizen en uitgaan zakt met meer dan 50% in 2020. Faillissementen van duizenden bedrijven, juist ook in de sectoren van voedings- en genotmiddelen. Consumentenvertrouwen zakt naar recorddiepte. Pensioenen worden definitief zwaar gekort. Totale foodbestedingen stijgen niet meer. Buitenhuisconsumptie zakt fors in marktaandeel. 

Bron: © FSIN

Geplande PAVO thema-bijeenkomsten geannuleerd

Logo Pavo 300dpi RGB

 Door de coronacrisis zijn al onze PAVO thema-bijeenkomsten uiteraard geannuleerd.  Zodra de situatie weer is gestabiliseerd, zullen wij onze activiteiten weer oppakken.

Hierbij kunt u denken aan de bijeenkomst bij Lavans over “een leven lang ontwikkelen “ en aan bijeenkomsten over Foreignbodies, ( Machine) Veiligheid en de TD Ronde Tafel.

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Voedingsindustrie vitale sector

potten aug

De levensmiddelenproductie in Nederland draait op onverminderd hoog niveau. Een recente rondgang bij de leden van de FNLI maakt duidelijk dat de productie in de fabrieken op normaal peil is en dat fabrikanten alles in het werk stellen om de continuïteit van de productie en levering op peil te houden. Mede doordat de overheid de voedselketen als cruciaal heeft aangemerkt, kunnen medewerkers in de fabrieken aan het werk blijven om de sector draaiende te houden. 

Er is dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat er in Nederland op de voorzienbare termijn leveringsproblemen ontstaan. De lege schappen die de afgelopen dagen in supermarkten te zien waren, zijn inmiddels weer gevuld of kunnen – zover het de aanvoer van producten betreft – zonder problemen gevuld worden. De FNLI benadrukt dat het ook voor de industrie van belang is dat het aankoopgedrag van de consument een zo normaal mogelijk patroon laat zien. 

Tijdens een speciaal ingelaste persconferentie over verdergaande COVID-19 -maatregelen heeft het kabinet op 15 maart aangekondigd dat medewerkers in de voedselketen tot de cruciale beroepen behoren. Het gaat hier om functies die in de omstandigheden van COVID-19 continu bemand moeten zijn. De FNLI vindt het van groot belang dat de productie en distributie van ons voedsel ongestoord doorgang kan vinden en heeft dan ook gepleit voor het toekennen van deze speciale status.

Bron: © FNLI

Food Future Event 7 april 2020 .Consument en retail: U vraagt, wij draaien (door)?

AanmelderbannerFFE 190005508 FFE2020 1613x400px 003

 
 
 
 
 
 
Het wensenlijstje van de consument anno 2020 is oneindig en het eisenpakket van de foodretail kolossaal. Is het op de markt brengen van een nieuw product dat aan alle eisen voldoet welhaast onmogelijk geworden? 
Directies van voedingsmiddelenbedrijven staan met hun productontwikkelaars en kwaliteitsmanagers voor de buitengewone opgave zoveel mogelijk wensen te vervullen. Kan een product gezond, duurzaam, lekker, betaalbaar, voedzaam, transparant, clean label, plantaardig, biologisch, palmolievrij, lang houdbaar, allergeenvrij, emissievrij, plasticvrij, suikervrij, laag in zout, glutenvrij, vega(n), ethisch verantwoord, integer, vezelrijk, minimaal bewerkt, traceerbaar en voedselveilig tegelijk zijn? 
Is het mogelijk om op zijn minst een aantal van deze criteria in één product te verenigen? Welke dilemma’s komen ontwikkelaars tegen, welke kwaliteits- en voedselveiligheidsissues duiken op en hoe gaan zij hiermee om? Het Food Future Event van VMT geeft u in één dag een update.  
Sterke line-up zorgt voor inzicht en inspiratie Tijdens het plenaire ochtendprogramma geven (internationale) sprekers uit de industrie en experts hun visie op het vraagstuk ‘Consument en retail: U vraagt, wij draaien (door)?’.  
De Britse schrijver en docent Carolyn Steel van onder meer ‘De hongerige Stad’ schetst oplossingen vanuit haar nieuwe boek Sitopia – How food can save the world?  Hilje van der Horst van Wageningen Universiteit geeft aan hoe producenten rekening kunnen houden met de gezondheids- en duurzaamheidseisen van de consument rondom  sociale en culturele aspecten van voeding. Serpil Tascioglu van Unilever vertelt hoe het nieuwe Food Innovation Centre productonwikkeling versnelt en ideeën levert voor klimaatverandering en voedselverspilling.  
Tijdens de breakoutsessies in de middag geven vooruitstrevende sprekers van onder andere de Verspillingsfabriek, Fumi Ingredients, Tony’s Chocolonely, de Krekerij, Vrumona en Unilever  hun visie op actuele onderwerpen als alternatieve eiwitten, functionele ingrediënten, lagere vleesconsumptie, opschalen duurzaamheid, reststroomverwerking, minimaal bewerkt en toch voedselveilig komen aan bod.   Ook schrijver Leon de Winter komt vertellen hoe en waarom hij een koolhydraatarme friet ontwikkelde. En bezoekers kunnen een workshop van Wageningen University en Research volgen.
 
 
Jaarprijs Goede Voeding 
Tijdens het event wordt ook de Jaarprijs Goede Voeding 2020 weer uitgereikt aan een voedingsbedrijf die een product vanuit een gezondheidsperspectief heeft verbeterd. 
 
Het Food Future Event richt zich primair op de directie van voedingsmiddelenbedrijven, kwaliteitsmanagement en overig management. Deze editie is uitermate geschikt voor productontwikkelaars, R&D-medewerkers en andere medewerkers van voedingsmiddelenbedrijven die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen. 
 
Voor meer info en inschrijven, ga naar: www.foodfuture.vmt.nl 
 
 
 

Voedselverspilling bij consumenten hoger dan gedacht

voedselverspilling

Uit onderzoek van Monika van den Bos Verma en haar collega’s van Wageningen University & Research blijkt dat consumenten waarschijnlijk veel meer voedsel verspillen dan algemeen wordt aangenomen. 

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft in 2005 geschat dat een derde van al het voedsel verloren ging of werd verspild. Op basis van de schatting van de FAO is in de bestaande literatuur een corresponderend volume van verspilling in eenheden van calorieën berekend – vierentwintig procent van de calorieën ging verloren of werd verspild, en acht van de vierentwintig procent werd verspild bij de consument.

Invloed van welvaart

De FAO-methodologie houdt geen rekening met het gedrag van de consument ten aanzien van voedselverspilling; alleen de voedselvoorziening bepaalt de omvang van de voedselverspilling. Met behulp van een menselijk stofwisselingsmodel en gegevens van de FAO, de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben Van den Bos Verma en collega’s de relatie tussen voedselverspilling en consumentenwelvaart gekwantificeerd. Met behulp van dit model hebben ze een internationale dataset gemaakt die schattingen geeft van zowel de wereldwijde als de landspecifieke voedselverspilling.

De resultaten suggereren dat het cijfer van acht procent te laag is en dat consumenten mogelijk verantwoordelijk zijn voor maar liefst negentien procent. De auteurs vonden ook dat, zodra de consumentenwelvaart een bestedingsdrempel van ongeveer 6,70 dollar per persoon per dag bereikt, de voedselverspilling bij consumenten begint te ontstaan. Dat gaat in snel toenemend tempo met stijgende welvaart.

Bron: © Wageningen University & Research