Nieuws

Prettige kerstdagen en een voorspoedig en hoopvol 2021

kerstkaart 2021 goud kerstbal takken glitter foto

 Het bestuur van de Stichting PAVO wenst u en uw dierbaren prettige feestdagen en een goed,gezond en hoopvol 2021. Zowel zakelijk als privé.

Wij hopen u in het komende jaar op de verschillende bijeenkomsten te kunnen ontmoeten.

Het bestuur van de Stichting PAVO

Interpack 2021 geannuleerd

Interpack 2021

In overleg met haar partners in de verenigingen en de industrie, en met het adviesorgaan van de beurs, heeft de Messe Düsseldorf besloten om interpack 2021, die gepland staat voor de periode van 25 februari tot 3 maart, te annuleren vanwege de beperkingen in verband met de Covid-19-pandemie.

Onzekerheid bij bedrijven door hoge infectiecijfers bleek te groot

"We hebben er alles aan gedaan om recht te doen aan het enorme belang van interpack voor de verwerkings- en verpakkingsindustrie, zelfs tijdens deze pandemie - vooral omdat we aanmoediging hebben gekregen van de industrie ter ondersteuning van een face-to-face-evenement en een hygiëneconcept hebben dat in de praktijk is beproefd om alle betrokkenen te beschermen. Uiteindelijk heeft de feedback van onze exposanten echter aangetoond dat de onzekerheid te groot is en dat we dus niet in staat zijn om een interpack-evenement te organiseren dat voldoet aan de normen van een toonaangevende internationale vakbeurs", legt Wolfram N. Diener, CEO van de Messe Düsseldorf, uit. "Op 25 november hebben de Bondsregering en de Duitse deelstaten besloten om in Duitsland strengere maatregelen te nemen en deze mogelijk zelfs tot in het nieuwe jaar uit te breiden. Dit geeft helaas geen reden tot hoop dat de situatie in de loop van de komende maanden aanzienlijk zal verbeteren. Dit zal gevolgen hebben voor alle gebeurtenissen in de Messe Düsseldorf in het eerste kwartaal. We richten ons nu op de volgende editie van interpack, die volgens plan in mei 2023 zal plaatsvinden en die we zullen aanvullen met uitgebreide online aanbiedingen", legt Diener verder uit.

Lees verder op www.interpack.com

Bron: ©Interpack

Coronacrisis verdeelt foodsector in winnaars en verliezers

Foodservice krijgt klappen terwijl detailhandel food profiteert

De Nederlandse economie stevent af op een historische terugval: ons bruto binnenlands product (bbp) krimpt dit jaar naar verwachting met bijna 6%. De grote steunpakketten vanuit de overheid verzachten de pijn voor velen, maar kunnen een diepe economische recessie niet voorkomen. Deze zal tot in 2021 voortduren als de economie maar licht aantrekt (+2,8%). En hoewel de consumptie van voedsel vaak niet conjunctuurgevoelig is, heeft de recessie uiteraard impact. Particuliere consumptie zal mede door oplopende werkloosheid dit jaar met bijna 7% dalen en slechts deels herstellen in 2021 (+3,8%).

De verwachtingen zijn vooral voor restaurants en catering (foodservice) negatief. De impact van de beperkende anderhalvemetermaatregelen is namelijk hoog. Veel restaurants kunnen binnen deze richtlijnen hun zaak nauwelijks rendabel krijgen. Daar bovenop leiden de enorme terugval in internationaal toerisme en het structureel meer thuiswerken tot zorgen voor de sector. “De foodservicesector krimpt naar verwachting bijna 40% dit jaar door de coronauitbraak.”

Over het algemeen verwachten wij dat de totale markt van foodservice met bijna 40% krimpt dit jaar. Voor 2021 zal de markt herstellen, maar nog steeds een min laten zien ten opzichte van 2019. De detailhandel en dan vooral de supermarkten, profiteren van de verschuivende vraag. Daar verwachten we een groei van 5 tot 6% in 2020 waarna in 2021 de groei zal afvlakken naar normale groeicijfers (1 tot max 3%).

Verwachtingen per afzetkanaal t.o.v. 2019

verwachtingen per afzetkanaal tov 2019 291087049

 

Prijsdruk voor toeleveranciers (industrie & handel)

Na een aanvankelijke terugval van omzetten in diverse productgroepen, herstelt de afzet zich inmiddels in de voedingsmiddelenindustrie. Door de anderhalvemetereconomie herstellen de omzetten richting horeca en de foodservice langzaam, ook op Europees niveau. Dit betekent dat de vraag vanuit deze afzetkanalen naar frites, frisdrank, bier, kalfsvlees, zuivel, groente, fruit en vis de komende kwartalen structureel lager zal uitvallen.

Verder zal de economische recessie tot een herschikking in producten leiden. Consumenten gaan besparen op voeding en wisselen luxere, duurdere producten in voor eenvoudigere, goedkopere varianten. Supermarkten spelen hierop in en dat wakkert de strijd om marktaandeel aan. We verwachten dat deze prijzenslag de marges van de voedingsmiddelenfabrikanten en groothandels onder druk zet. Ook de export staat onder druk door de wereldwijde economische krimp en dit heeft negatieve invloed op de prijzen op lange termijn.

Trends sinds corona: blijvend of een hype?

Tijdens de lockdown zagen we een aantal trends die versneld werden, of waren het slechts tijdelijke gewoontes? We zetten ze op een rijtje.

(1) Koop lokaal. Trend door corona tijdelijk versneld.
Het sluiten van grenzen, het hamsteren in de supermarkten en het wegvallen van de horeca verleidde de consument tot het veelvuldig kopen van lokale producten. Nu de lockdown voorbij is, lijkt deze trend af te nemen.

(2) Digitalisering. Trend door corona permanent versneld.
Het online bestellen en thuisbezorgen van gerechten en boodschappen kreeg een boost tijdens de lockdown. Zowel retailers, horeca als producenten blijven dit afzetkanaal verder verkennen. Het realiseren van een rendabel distributiemodel blijft wel de uitdaging.

(3) Gezonder eten. Trend door corona permanent versneld.
De link tussen ziektebeelden als obesitas en corona wordt veelvuldig gelegd. Waar of niet, de impact is er en zal ertoe leiden dat producenten nog meer investeren in productinnovatie (minder suikers, zout, verkeerde vetten, meer plantaardig).

(4) Duurzamer produceren. Trend door corona tijdelijk vertraagd.
Onze productie van voedsel moet duurzamer, meer in balans met natuur, milieu en klimaat. Corona lijkt dit besef te vergroten, maar het moet nog blijken wat voor impact de economische recessie op de vraag naar duurzame producten heeft.

Bron: RABOResearch 2020

Voedselleveranciers krijgen sterkere positie in de keten

Foto agrifood

Boeren, tuinders en vissers hebben een zwakkere onderhandelingspositie tegenover grote en geconcentreerde marktpartijen in de keten. Dit zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld makkelijk onder druk gezet kunnen worden om kortingen te accepteren. Dit belemmert het ondernemerschap van boeren en maakt het voor hen lastiger een eerlijke prijs te vragen voor het voedsel dat zij produceren. Om de positie van de boer in de voedselketen te versterken, is 20 november 2020 het Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingediend bij de Tweede Kamer.   

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het maatregelenpakket aangekondigd in het regeerakkoord om de positie van de boer in de keten te versterken. Het wetsvoorstel gaat zestien handelspraktijken verbieden waarmee boeren, tuinders, maar ook vissers en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten (zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren die leveren aan detailhandel) wel eens te maken hebben. Dit versterkt hun onderhandelingspositie ten opzichte van hun afnemers en maakt het makkelijker om oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen. Voorbeelden van de oneerlijke handelspraktijden die volgens het wetsvoorstel straks verboden zijn: het op korte termijn annuleren van levering van bederfelijke producten door de afnemer, het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer (zoals volume, kwaliteitsnormen of prijzen).

Voedselleveranciers kunnen straks oneerlijke handelspraktijden aan de kaak te stellen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zij zorgt voor de handhaving van de nieuwe regels. Daarnaast biedt het wetsvoorstel de minister van LNV de mogelijkheid om een laagdrempelige geschillencommissie aan te wijzen. Daarvoor treft de minister nu de nodige voorbereidingen.

Met het wetsvoorstel geeft Nederland uitvoering aan de EU-richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. De richtlijn moet uiterlijk 1 mei 2021 omgezet zijn in nationale wetgeving en die wetgeving moet uiterlijk 1 november 2021 in werking treden.

rijksoverheid.nl

Bron: Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verbod op wegwerpplastic vanaf 2021

wegwerpplastic Empack

Vanaf 3 juli 2021 geldt in de EU een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek en borden. Het gaat hier om producten die het meest in het milieu terechtkomen en waarvoor betaalbare alternatieven zijn. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen hebben hierover in december 2018 al een principeakkoord bereikt.

Wat nog meer

De richtlijn verbiedt ook drank- en voedselverpakkingen van piepschuim, roer- en wattenstaafjes en onder andere dunne zakjes van plastic. Ook moeten fabrikanten van filters voor sigaretten, ballonnen en bepaalde voedsel- en drankverpakkingen betalen aan de afvalverwerking van het door hun geproduceerde zwerfafval. Volgens de Europese Commissie bestaat 70% van de plastic soep namelijk uit deze producten.

Inzameling plastic

Tegen 2029 moeten we 9 van de 10 plastic flessen gescheiden inzamelen. Daarnaast moet 1 op de 3 flessen vanaf 2030 geproduceerd zijn van hergebruikt plastic.

Impact verbod

Uiteindelijk zal het verbod grote impact hebben op particulieren. Maar met name de verpakkingsindustrie en producenten van plastic producten zullen nog meer op zoek moeten naar andere en duurzamere alternatieven. De Europese Commissie schat in dat de consument met de maatregelen 6,5 miljard euro zal besparen. Hier ligt hergebruik en het verduurzamen van producten aan ten grondslag. Het verbod zal ook nog eens goed zijn voor 3,4 miljoen ton CO2-reductie.

Update

Naast het verbod op wegwerpplastic, komt er een statiegeldsysteem voor kleine plastic drinkflesjes om extra zwerfaval tegen te gaan. Op flesjes van minder dan 1 liter komt 15 cent statiegeld.

kvk.nl

Bron: Kamer van Koophandel