Nieuws

Goede hygiëne in coronatijden

Lavans 15062020

Ook de voedingsindustrie ontkomt niet aan de impact van corona. Het borgen van een voedselveilig productieproces en de gezondheid van medewerkers is van cruciaal belang. Bij Cor Segers BV en Simons Vleeswaren namen ze de nodige maatregelen. “Misschien blijven de schotten tussen de medewerkers wel.”

Cor Segers BV is groot in veredeling, verpakking en transport van kaas. Uitvalsbasis van het bedrijf is het Brabantse De Mortel. In de regio bevinden zich de vier pakhuizen: in Deurne, Geldrop, Gemert én Beek en Donk. Daarmee bevindt Cor Segers zich midden in één van de corona-brandhaarden. Dat beseft QA Manager Sabine Pennings: “Direct na carnaval kwam corona op. Wij merkten dat er méér mensen ziek waren. We gingen direct kijken wat we moesten doen, hoe we de aanvullende overheidsmaatregelen konden inpassen op onze productielocaties. Eén van de eerste dingen die we deden, is iedereen een vaste standplaats geven. Normaal gesproken streven wij naar allround medewerkers, die dus op elke locatie kunnen werken. Dat kon niet meer. Zo werden we wat minder flexibel.”

Schotten

Ook op het gebied van hygiëne nam Cor Segers maatregelen. “Handen wassen en desinfecteren zat er bij ons sowieso al in. En ook disposable handschoenen zijn hier standaard. We hadden wel een uitdaging op onze verpakkingslijn. Daar wordt nog best veel handmatig gedaan en was anderhalve meter afstand soms lastig. We hebben daar mobiele schotten geplaatst en zijn, waar mogelijk, onze medewerkers wat verder uit elkaar gaan zetten. Nu blijkt dat niemand last heeft van die schotten. Misschien blijven ze dus wel.” Er werd bovendien méér naar de inrichting van processen gekeken. Zo worden pauzes in kleinere groepjes opgenomen. 

Bedrijfskleding

Een van de maatregelen die Cor Segers nam, was het zoveel mogelijk terugdringen van externe leveranciers op de werkvloer. Dat had ook consequenties voor Lavans, de partij die de bedrijfskleding van Cor Segers verzorgt. Pennings: “Die boden service tot aan de kast. Daar zijn we tijdelijk mee gestopt. We weten wanneer Lavans op welke locatie komt, zetten nu zélf de vuile was bij de voordeur neer en bergen het schone goed weer op. Dat hebben we mooi flexibel ingevuld, al missen we die service eerlijk gezegd wel. Die willen we graag weer terug.” Resumerend stelt Pennings dat het Brabantse bedrijf eigenlijk niet veel last van de aangescherpte maatregelen heeft. “En dus gaan we ook nog niet versoepelen.”

Tweestrijd

Ook Simons Vleeswaren, met twee locaties in het Limburgse Roermond, handelde meteen slagvaardig. “We kwamen wel een beetje in een tweestrijd terecht”, aldus Chris Horst, Operational Manager. “Aan de ene kant wilden we de continuïteit van ons proces borgen, aan de andere kant kregen we te maken met een grotere vraag. We merkten snel dat het een voordeel was dat de lat qua hygiëneregels hier al hoog lag. We hebben bij ons handelen de mens op de eerste plaats gezet. Zo kreeg iedereen die niet fit was of koorts had het verzoek om thuis te blijven. Daarnaast zijn we onze ploegen wat gaan spreiden. Niet iedereen begon meer tegelijk, maar dat versprong wat. Ook pauzes werden door kleinere groepen tegelijk genomen.” De regels van het RIVM werden strikt nageleefd. “Tafels verder uit elkaar, anderhalve meter afstand, we zijn strepen gaan trekken. We hadden al heel wat desinfectiemateriaal en bijvoorbeeld ook een hygiënesluis naar de werkvloer. Eigenlijk ging het allemaal vrij snel en soepel. We hebben alles ook steeds open en helder gecommuniceerd.”

Extra bescherming

Uitgangspunt bij Simons Vleeswaren was: neem corona vooral serieus! Daarom werd er ook voor gekozen om niet met eigen beschermingsmiddelen te werken, maar deze collectief aan te bieden. “We hebben hoofddeksels met vaste mondkapjes aangeschaft en ook nog extra bescherming voor onder de muts”, licht Horst toe. “Handschoenen hadden onze mensen al. Die werden nu vaak al meteen bij binnenkomst gedragen. Het was geruststellend om te merken dat er al heel veel geborgd was.” Voor wat betreft de bedrijfskleding werd naar dienstverlener Lavans voorgesteld om op te schalen. Horst: “Van vier naar vijf keer per week beleveren. Dat is snel en vakkundig opgepakt. Zo kunnen onze mensen elke pauze hun kleding verwisselen. We zaten gelukkig ook ruim in onze voorraden.”

Nog niet versoepelen

Aan versoepelen wordt in Roermond vooralsnog niet gedacht. “Laten we het voorlopig maar zo blijven doen. Dan zijn we minder kwetsbaar”, stelt Horst. “Het belang van continuïteit is groot. We kijken heel kritisch naar onze processen en daardoor kunnen we die ook blijven borgen. We blijven allemaal hard werken, maar dan wel veilig en hygiënisch.”

www.lavans.nl

Communiceer draadloos en coronaproof met headsets

Draadloos communiceren

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben productiebedrijven een groeiende behoefte aan draadloze communicatiesystemen. Nu er met anderhalvemeterafstand-regel gewerkt wordt, is het nog uitdagender om in een productie-omgeving efficiënt samen te werken. Het gebruik van een draadloos duplex communicatiesysteem, zoals AXIWI®, biedt dan uitkomst. Via draadloze headsets kunnen collega’s, ondanks het lawaai van het machinepark, toch duidelijk communiceren en met elkaar in contact blijven. 

Efficiënte groepscommunicatie 

Draadloze communicatiesystemen worden in productiebedrijven ingezet om gemakkelijk en snel met elkaar te communiceren. Of het nou gaat om gesprekken tussen collega’s met dezelfde taken, of verschillende disciplines, tussen één of meerdere afdelingen; er kan veiliger en efficiënter gewerkt worden met borging van de kwaliteit van de werkprocessen.

Opleiding ‘trainees’ met headset 

Communicatiesystemen worden ook ingezet voor het opleiden van personeel in productie-omgevingen. Voor de coronacrisis konden een opleider en trainee dicht bij elkaar staan. Dat is voorlopig niet mogelijk. Door gebruik te maken van een draadloos communicatiesysteem kan de opleider de trainee handsfree via een headset instrueren, met respect voor de afstandsmaatregel van 1,5 meter. Collega’s kunnen na een gegeven instructie elk op een andere plaats werken en toch regelmatig even bij elkaar ‘inchecken’ (lees: meeluisteren) om te horen of alles goed verloopt en eventueel feedback  geven.

Ook na de coronacrisis

Bedrijven die met duplex communicatiesystemen werken, reageren positief. Het is prettig om de stem niet continu te moeten verheffen en op afstand bij elkaar te kunnen checken hoe het gaat, zonder direct je werkplek te verlaten. De kwaliteit van de headsets en goede gehoorbescherming dragen bovendien bij aan een veiligere werkplek. 

Duplex communicatiesystemen worden ingezet voor veel meer communicatiedoeleinden. Denk aan rondleidingen, congressen, vergaderingen, simultaan vertalen, calamiteiten en bij sport; voor coaching en onderling contact van scheidsrechters tijdens wedstrijden.

www.axitour.nl

Bron: © Axitour

Laatste kans versnelde klimaat investeringen industrie

Aanvraag subsidie 23052020

Tot en met 30 juni 2020 biedt de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie nog grote kansen voor investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Tegen het einde van de looptijd is er nog ruim € 17 miljoen van het totale budget van € 28 miljoen beschikbaar. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die CO2-emissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben. Dat wil zeggen dat de techniek al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben.De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni 2020 17:00 uur. Het is daarom zaak om snel actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie. De beoordeling is op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 28 miljoen. Gebaseerd op de laatste peildatum van mei 2020 is nog ruim € 17 miljoen van het budget over. Subvention heeft inmiddels meerdere aanvragen verzorgd waarvan tot nog toe alle aanvragen zijn toegekend. In combinatie met het ruime beschikbare budget is onze ervaring dan ook dat een aanvraag nog steeds kansrijk is.Doordat versnelde CO2-reductie in Nederland in 2020 het hoofddoel is, ligt de focus op grootschalige projecten.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Ook het budget blijkt meer dan toereikend. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Bob van Dijk vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie.                                                                                                 

www.subvention.nl

Bron: ©Subvention

Nieuwe steunmaatregelen landbouw- en voedingssector

 

Foto koopgedrag

De Commissie heeft op maandag 4 mei het recentste pakket uitzonderlijke maatregelen gepubliceerd voor verdere ondersteuning van de landbouw- en voedingssectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis.

De uitzonderlijke maatregelen (die werden aangekondigd op 22 april) omvatten steun voor particuliere opslag voor de zuivel- en de vleessector, tijdelijke toestemming voor het zelf organiseren van marktmaatregelen door marktdeelnemers in zwaar getroffen sectoren, en flexibiliteit bij de uitvoering van marktondersteuningsprogramma's. Boven op deze marktmaatregelen heeft de Commissie voorgesteld de lidstaten toe te staan middelen voor plattelandsontwikkeling te gebruiken om landbouwers en kleine agrovoedingsbedrijven te vergoeden tot respectievelijk 5.000 en 50.000 euro.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “We hebben snel actie ondernomen zodat alle noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk beschikbaar zouden zijn voor de ondersteuning van landbouwers en andere getroffenen. Sommige landbouw- en voedingsmarkten zijn zwaar getroffen door de crisis. Ik ben er echter van overtuigd dat deze maatregelen concrete steun zullen bieden, het juiste signaal naar de markten zullen sturen en binnenkort een zekere stabiliteit zullen bieden. Zowel de voorgaande steunmaatregelen als dit pakket tonen aan dat de Commissie paraat staat en zal optreden wanneer nodig. We zullen blijven toezien op de situatie, in nauw contact met de belanghebbenden, het Europees Parlement en de lidstaten.”

 De volgende uitzonderlijke marktmaatregelen zijn op 22 april voorgesteld en zijn nu volledig goedgekeurd en gepubliceerd:

1. Steun voor particuliere opslag;
2. Flexibele uitvoering van marktondersteuningsprogramma’s;
3. Tijdelijke afwijking van de EU-mededingingsregels.

Deze maatregelen zijn een vervolg op een breed pakket maatregelen dat de Commissie eerder al had goedgekeurd. Dat pakket voorzag in steun voor de agrovoedingssector in de huidige crisissituatie, met een verhoging van de staatssteunbedragen en van de voorschotten en een verlenging van de termijnen voor de indiening van betalingsverzoeken. Deze versoepeling van de regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld om de administratieve druk op landbouwers en nationale overheden te verlichten.

Klik op deze link voor meer informatie

Bron: © Europese Commissie

Coronacalculator berekent hoe uw bedrijf door de crisis komt

VNO Corona calculator

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden donderdag 9 april een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Deze coronacalculator is inmiddels live gegaan.

Aan toe zijn

Ondernemers komen door de coronacrisis acuut in de financiële problemen: omdat zij hun bedrijf verplicht hebben moeten sluiten, vanwege de thuisblijfadviezen van de overheid of door verstoorde (internationale) ketens. Vele ondernemers weten nu niet goed waar ze aan toe zijn. “Met de nieuwe calculator helpen we ondernemers eenvoudig een weg te vinden in de steunmaatregelen die er zijn en welk effect ze hebben op hun liquiditeitspositie”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. “Zo proberen we extra ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden.”

Verfijnen en uitbreiden

Jacco Vonhof, MKB-Nederland-voorzitter: “Ondernemen doe je niet alleen. Wij steunen ondernemers waar we kunnen. In de lobby, maar ook praktisch zoals met deze calculator. We blijven deze tool de komende tijd op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen steeds verder verfijnen en uitbreiden.”

Actualiseren

De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

www.coronacalculator.nl

 Bron: © VNO-NCW en MKB-Nederland