Nieuws

Samen werken aan de meest baanbrekende innovaties

Food valleyFoodvalley NL is sinds 2004 uitgebouwd tot voedselinnovatiecentrum van Europa. Nederland kan en moet een grote rol spelen in het ontwikkelen van het voedselsysteem van de toekomst. Ontdek hoe en proef de kansen. Want wat eten en drinken we in 2050 en hoe maken we dat zo duurzaam, betaalbaar, gezond en ook nog zo lekker mogelijk?

“We zijn ons bewust van de urgentie. Om aan deze vraag te voldoen zijn baanbrekende innovaties nodig. Dit is het moment om de beschikbare expertise in te zetten voor de productie van gezonde en duurzame voeding.” Foodvalley NL ontwikkelt en versterkt een internationaal ecosysteem van organisaties die samenwerken om deze transitie te realiseren. 

“Met de samenwerking tussen ondernemers ook buiten de food sector, kennisinstellingen, onderwijs en overheid werken we hard aan de voedselvoorziening van morgen. Ontdek hoe en proef de kansen.”

Koplopers ontzorgen

Foodvalley NL initiëert  en ontwikkelt programma's om de impact van innovaties te versnellen en organisaties sneller op te schalen. We werken samen aan de meest grensverleggende innovaties in landbouw en voeding op drie domeinen: circulaire landbouw, voeding & gezondheid en de eiwittransitie.  Daarbij bieden we een internationaal netwerk met inspirerende partners, diverse onderzoeksfaciliteiten en kennis, getalenteerde mensen en routes voor financiering. Zo ondersteunen en ontzorgen we de koplopers.

De activiteiten die we stimuleren en de manier waarop we het ecosysteem hebben ingericht, genereren internationale belangstelling en creëren een vliegwiel van wetenschappelijke ontwikkeling en economische groei dat voordelen oplevert voor iedereen. 

Ogen, oren én handen van de Voedseltransitie

Samen zijn de meer dan 250 partners in het Foodvalley-ecosysteem de ogen en oren van de voedseltransitie. We weten wat er speelt, welke grondstoffen, producten en technologieën nodig zijn. En meer: met complementaire kennis, ervaring, netwerken, faciliteiten en creativiteit geven we handen aan de voedseltransitie: door ketenpartijen te verbinden verkorten we de time-to-market van voedselinnovaties, schalen ze sneller op en maximaliseren de maatschappelijke impact. The Protein Community (TPC), het Protein Shift-bedrijvennetwerk van Foodvalley, is een goed voorbeeld: sinds 2017 brachten de meer dan 110 aangesloten bedrijven minimaal honderd innovatieve ingrediënten en producten naar de markt. Vanuit een gezamenlijke doel en het geloof dat je samen sneller innoveert.     

“Omdat wij geen commercieel belang hebben, kunnen we de relevante partijen bij elkaar brengen en op (competitief) gevoelige onderwerpen samenwerken. Ons doel is een duurzamer voedselsysteem, door onze onafhankelijkheid kunnen we de beste keuzes maken. Dat is belangrijk om te slagen.”

Partners van het Foodvalley ecosysteem hebben toegang tot:

  • Breed aanbod aan (onderzoeks-, en productie-)faciliteiten
  • Innovatie insights in circulaire landbouw, voeding & gezondheid en de eiwittransitie
  • Investeerders en partnerschappen wereldwijd

Vinden wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt

Elke stap op de reis van een ondernemer is een stap in het onbekende. Toegang hebben tot waardevolle middelen en unieke faciliteiten, communities van vakgenoten, coaches en kapitaal is cruciaal om innovatieve ideeën zo snel als mogelijk om te zetten in groeiende bedrijven met duurzame impact. Ons doel is om je te helpen toegang te krijgen tot alles wat je nodig hebt om innovaties te versnellen. Of je nu een starter bent die zijn technologie wil valideren of een MKB'er die wereldwijd wil uitbreiden, wij zijn er om je te helpen de weg te vinden en de transitie naar een duurzamer voedsel systeem te versnellen.

Shaping the future of food together

FoodSwitch is een voorstel voor het Nationaal Groeifonds dat is ingediend vanuit een brede coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties, waaronder ook Foodvalley om te zorgen voor versnelling van de veranderingen die nodig zijn in het verduurzamen van het voedselsysteem. Eén onderdeel is zorgen voor financiering.

“Dat we ook inhoudelijk meedenken en meesturen, blijkt aantrekkelijk voor partijen die werken aan dat voedselsysteem. We zijn afgelopen jaar in leden met meer dan 20 procent gegroeid. Ook neemt het aantal partners van Foodvalley in binnen- en buitenland significant toe.”

Shared facilities: ”Producenten als Unilever kunnen laten weten als hun productiefaciliteit even niet wordt gebruikt, zo kan een ander bedrijf dat geen faciliteiten heeft, daarvan gebruik maken. Dat is handig, anders moeten kleine bedrijven, zoals startups in voor hen veel te dure machines investeren,” zegt Schippers, bestuursvoorzitter van Foodvalley NL.

“Tien jaren van delen van onderzoeksapparatuur bij Wageningen University & Research (WUR) zijn zeer vruchtbaar gebleken. De protein facility map van Foodvalley NL ondersteunde bedrijven bij het vinden van faciliteiten.”

Livekindly, een platform dat zich inzet om plantaardig het nieuwe normaal te maken, met aan het hoofd oud Unilever-topman Kees Kruythoff, is aangesloten. Dat zijn belangrijke partners om informatie mee uit te wisselen in de aanloop naar het nieuwe voedselsysteem. Want hoe maak je nou een goede, plantaardige burger, hoe verwerk je lokaal geproduceerde ingrediënten en waar loop je in dat proces allemaal tegenaan.

Wim de Laat, The Protein Brewery (CEO & Oprichter)
"Onze relatie met Foodvalley NL heeft ons een aantal commerciële contacten van over de hele wereld opgeleverd. Foodvalley NL en het ecosysteem in Wageningen en Nederland zijn wereldwijd bekend op het gebied van voedsel. Dus we worden door ons contact met Foodvalley NL erkend als een voedselinnovator van wereldklasse. Het maakt ons dus meer zichtbaar en dat is geweldig!”

Jack Stroeken, Ekomenu (CEO en Oprichter)
"In 2020 besloot ik me aan te sluiten bij een aantal organisaties om wat meer te netwerken. Van alle organisaties bood Foodvalley het beste programma voor ons. De beste sessies en persoonlijke begeleiding. Ze luisteren echt naar wat je wilt. Vragen je voor interviews en allerlei sessies. Ik ben heel blij met hun aanpak en ook met de koppeling met ScaleUpNation."

Wil je weten wat Foodvalley NL voor jouw bedrijf kan betekenen?

Kijk op www.foodvalley.nl en neem contact met ons op.

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.

Foto PAVO kertswens

 Het bestuur van de Stichting PAVO wenst u en uw dierbaren prettige feestdagen en eengoed, gezond en hoopvol 2022. Zowel zakelijk als privé.

 Wij hopen dat we in het komende jaar weer verschillende bijeenkomsten te kunnenorganiseren en u daar te ontmoeten.

Het bestuur van de Stichting PAVO

Rabobank: 'Voedselprijzen blijven hoog in 2022'

Rabobank grondstoffenstijging2021 was een jaar van ongekende uitdagingen op verschillende fronten. De wereld vecht nog steeds tegen covid en de economische en sociale gevolgen daarvan, die nog grotendeels onzeker zijn. Het klimaat is in een aantal regio's extreem geweest, met duidelijke nadelige gevolgen voor gewassen, en het bewustzijn van de klimaatverandering neemt toe, wat mogelijk zal leiden tot een grotere vraag naar biobrandstoffen in de toekomst. In het algemeen is de vraag naar landbouwgrondstoffen sterk gestegen, niet altijd voor consumptie maar ook voor "just in case"-voorraden, waardoor druk wordt uitgeoefend op de toeleveringsketens, die al op een aantal fronten onder druk staan. De inflatiedruk strekt zich stroomopwaarts uit tot de inputs, en stroomafwaarts tot de dierlijke eiwitten en de algemene economie, aldus de Rabobank.

2022 zal waarschijnlijk minder verstoringen in verband met covid met zich meebrengen, maar wat de landbouwgrondstoffenprijzen betreft, lijkt elk gevoel van normalisering onwaarschijnlijk, en de inflatie in deze sector is vrijwel zeker niet slechts 'tijdelijk'. Elke aanzienlijke daling van de landbouwtermijnprijzen zal waarschijnlijk worden beantwoord door een aanzienlijke inhaalbeweging van de consumenten om zich in te dekken, wat in deze periode van hoge prijzen beperkt is gebleven. 2022 zal uitgaan van lage voorraden van veel landbouwgrondstoffen, wat tot een grotere volatiliteit zou moeten leiden.

Hogere grondstoffenprijzen leiden tot voedselinflatie

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de voedselprijzen in 2022 zullen terugkeren naar de vijf- of tienjaarsgemiddelden, aangezien de grondstoffenprijzen nu worden ondersteund door inflatie in de algemene economie, waaronder hoge scheepvaartkosten (astronomisch voor containers), energie- en meststofprijzen, alsook een tekort aan arbeidskrachten in veel landen.

Naarmate het jaar 2022 nadert, kan de paniekaankoop voor sommige grondstoffen afnemen naarmate het aantal sterfgevallen als gevolg van covid daalt en lockdowns minder waarschijnlijk, korter en/of minder streng worden. Met minder strikte sociale afstandsmaatregelen kunnen de havens wereldwijd de achterstand en de toegenomen vraag wellicht beter aan. Een "normalisering" van de bevoorradingsketen in 2022 is echter onwaarschijnlijk en de spelers zullen troost moeten vinden in een lichte daling van de prijzen ten opzichte van de historische hoogtepunten, en hopelijk minder annuleringen van boekingen. 

Hogere inputkosten voor de landbouw, duur transport en een goede vraag zorgen voor een grimmige combinatie. Deze inflatiedruk zal zich naar verwachting stroomopwaarts door de toeleveringsketen verplaatsen om in 2022 de consument te bereiken, met onzekere sociale gevolgen. De proportionele prijsstijging in de schappen van de supermarkten zal uiteraard veel kleiner zijn, aangezien de grondstoffenprijzen gewoonlijk slechts een relatief klein deel van de prijzen van de eindproducten uitmaken. Maar de sociale onvrede is in een aantal landen al voelbaar en in 2022 zullen er waarschijnlijk nog meer volgen.

Lees het rapport ‘Markets Research Outlook 2022: Hell in the Handbasket’
Research.rabobank.com

Bron: Rabobank

Percentage recycling bedroeg 82% in 2020

wegwerpplastic Empack

Het recyclepercentage voor verpakkingen is opnieuw gestegen in 2020. Met de behaalde 82% voldoet Nederland aan de wettelijke doelstelling van 70% en behoort ook nog eens tot de koplopers in Europa, dat blijkt uit een rapport van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Voor glas, papier en karton lag het aandeel dat wordt gerecycled volgens de stichting op 90% en voor metaal op 95%. Voor kunststof was het recyclepercentage het laagst met 66% en voor het 68%.

Elke verpakking telt 

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen: “Ondanks de mooie resultaten, hebben we nog veel stappen te maken. Er zijn nog volop uitdagingen en valkuilen op weg naar circulariteit van onze verpakkingen. Er wordt veel PMD ingezameld, maar ook de vervuiling ervan met restafval neemt toe. We moeten hard aan de slag met de plasticstroom, samen met de gemeenten pakken we dit op.” De kunststofketen maakt een enorme ontwikkeling door en inmiddels worden gerecyclede plastic verpakkingen in tal van producten en verpakkingen gebruikt. Een verdere kwaliteitsslag is noodzakelijk om het aanbod van gerecycled plastic te laten aansluiten op de gevraagde kwaliteit. Ook moeten verpakkingen nog beter recyclebaar worden gemaakt. “Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat er verpakkingen worden aangeleverd van goede kwaliteit. Dit levert uiteindelijk grondstof op die goed kan worden hergebruikt.” 

Nieuwe berekeningsmethode recycling vanaf 2021

De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. Binnen de nieuwe methodiek wordt er ‘dichterbij de werkelijkheid’ gemeten door te kijken naar het volume dat overblijft na sortering, dit geeft een eerlijker beeld. “De gerapporteerde resultaten zijn volgens de nieuwe methode lager. We moeten dus alles op alles op zetten om de doelstellingen te blijven behalen.”

Lees het rapport ‘Verpakkingen in de circulaire economie’
Afvalfondsverpakkingen.nl

Bron: Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Duurzaam voedselsysteem moet hoger op agenda

VoedselverspillingEen derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit voedselsystemen. Ongeveer een derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt, belandt uiteindelijk niet op ons bord. Toch blijft een duurzamer voedselsysteem een blinde vlek in het klimaatbeleid, nationaal en internationaal. Wil Nederland de Europese doelstelling van 55% minder uitstoot in 2030 behalen, dan moet de ecologische voetafdruk van ons voedselsysteem, inclusief behoud van grondstoffen, veel hoger op de klimaatagenda komen. Dat stelt de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Een aantal belangrijke internationale feiten en cijfers over de link tussen klimaatverandering en voedselverspilling publiceert de stichting in een infographic.

Toine Timmermans: “Het terugdringen van voedselverspilling is de nummer één oplossing om opwarming van de aarde tot 2˚C te beperken, naast inzet op welzijn en educatie en het volgen van een meer plantaardig eetpatroon. Toch wordt over deze oplossing nauwelijks gerept in de landelijke klimaatnota’s. Politici bekommeren zich liever om problemen binnen de eigen landsgrenzen. Terwijl Nederlandse producenten voor miljarden euro’s aan vlees, zuivel, eieren, groenten en fruit exporteren. Anderzijds worden producten als koffiebonen en bananen niet in ons laag gelegen kikkerlandje verbouwd. Kortom, de broeikasgassenuitstoot van ons voedselsysteem stopt niet bij de grenspaal van Hazeldonk.

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties luidt: 50% minder voedselverspilling in 2030. Door in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo goed voedsel binnen de keten te houden, voorkomen we ongeveer 3 miljard kilo broeikasgassen-uitstoot. In meerdere opzichten is dat een betere oplossing dan het grootschalig opslaan van CO2 onder de Noordzee, een maatregel waar het kabinet wél een miljardensubsidie voor uittrok. Grondstofbehoud in de voedselketen is vele malen kosten-effectiever: per ton broeikasgasreductie vergt het een investering van grofweg 3 euro. Tegenover vele tientallen euro’s per ton voor emissierechten of voor investeringen in minder effectieve oplossingen.

Ook de internationale beleidsmakers lijken nog niet helemaal wakker geschud. Want op de cruciale COP26 conferentie in Glasgow, waar wereldleiders momenteel samenkomen rondom het klimaatverdrag, staan duurzame en gezonde voedselsystemen nauwelijks op de agenda. Terwijl het concrete reducties van broeikasgassen oplevert en de voordelen veel verder gaan dan het milieu alleen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor genoeg, gezond eten en drinken voor een groeiende wereldbevolking, tegen een achtergrond van veranderend klimaat, minder voorspelbare weerspatronen en meer sociale ongelijkheid?

Door om te beginnen voedselverspilling aan te pakken, kan een grote klimaatklapper worden gemaakt. Het vormt de directe oorzaak van een tiende van alle broeikasgasuitstoot wereldwijd. Om voedsel te produceren dat uiteindelijk nooit gegeten wordt, wordt aan land meer dan de oppervlakte van heel Europa gebruikt en aan water 50 keer het volume van het IJsselmeer. Juist Nederland, als internationaal toonaangevend voedselland, kan koploper zijn in de transitie van het voedselsysteem: een win-winsituatie, óók voor de B.V. Nederland. Het nieuwe kabinet doet er daarom goed aan als een toekomstbestendig voedselsysteem, inclusief het terugdringen van grondstofverlies, hoeksteen van het klimaatbeleid wordt. Dat leidt voor iedereen tot positieve impact, zowel vanuit economisch, sociaal als milieuperspectief.”

Bekijk de Infographic 'Ons voedselsysteem heeft een enorme impact op het klimaat en de natuur'
www.samentegenvoedselverspilling.nl

Bron: Stichting Samen Tegen Voedselverspilling