Nieuws

ISO wil een nieuwe commissie voedselverspilling

voedselverspillingDenemarken heeft een voorstel bij ISO ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het doel is om organisaties een tool te bieden waarmee ze op een eenduidige en systematische manier de vermindering van voedselverspilling aan kunnen tonen. De ISO documenten zullen geschikt zijn als basis voor certificatie. NEN vraagt Nederlandse stakeholders vóór 15 april om een onderbouwde reactie op het ISO voorstel.

Het tegengaan van voedselverspilling staat volop in de belangstelling. Organisaties claimen vaak dat hun beleid op het gebied van preventie van voedselverspilling ('food loss and food waste') in orde is, maar onderbouwing of bewijs ontbreekt vaak. Ook is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van verspilling of wat precies wel of niet voedselafval genoemd kan worden.

Nieuwe commissie
Om oplossingen te bieden voor bovenstaande vraagstukken, heeft Denemarken bij ISO een voorstel ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het werk van de commissie richt zich op elke organisatie die voedselverspilling op een systematische manier wil verminderen en op die manier bijdraagt aan een meer duurzame productie, maar ook kosten bespaart.

Raamwerk
Het werk van de ISO commissie moet organisaties een gemeenschappelijk raamwerk bieden waarmee op een systematische manier het terugdringen van voedselverspilling kan worden aangetoond. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar systemen en documenten die al op dit gebied ontwikkeld zijn.

Plan van aanpak
Allereerst wordt een managementsysteem norm ontwikkeld met termen, definities en algemene eisen. Vervolgens wordt er een gids opgesteld met best practices, afgestemd op verschillende niveaus van strategische doelen en geschikt voor organisaties van verschillende grootte. En er komt een document met methoden om voedselverspilling op een uniforme manier te meten, zodat verbetering op basis van een gemeenschappelijk kader kan worden vastgesteld. Het werk van de ISO commissie is bedoeld als basis voor certificatie en van toepassing op alle organisaties actief in de voedselketen.

nen.nl

Bron: NEN

KIDV en KVK starten Business Challenge Innovatief Verpakken

Innovatief duurzaam verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Kamer van Koophandel (KVK) starten op 28 januari 2021 de Business Challenge Innovatief Verpakken. Bedrijven kunnen een verpakkingschallenge rondom verpakken en recycling indienen en via het open innovatieplatform een oplossing zoeken voor hun uitdaging. Zo komen ze in contact met innovatieve verpakkingsbedrijven, start-ups, scale-ups, zelfstandige ondernemers en MKB-ondernemingen uit Nederland, Europa en de rest van de wereld.

De samenwerking heeft als doel om innovaties te versnellen. Elke organisatie heeft innovatie uitdagingen. Uitdagingen waarvoor je de denk- en doekracht van andere slimme ondernemers goed kunt gebruiken. “Dit kunnen bijvoorbeeld uitdagingen zijn met betrekking tot duurzaamheid en het design van verpakkingen, ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmaterialen of de verwerking en recycling van verpakkingsafval”, licht KIDV-directeur Chris Bruijnes toe.

“We hebben verandering, vernieuwing en innovatie nodig. Van beter en meer recyclen, zoals in sommige landen al gebeurt, tot en met grensverleggende innovatiemethoden in onze productie- en consumptiesystemen. We moeten niet terugdeinzen om productie, logistiek en consumptie helemaal anders te doen. Samen met KvK activeren we bedrijven om hier stappen te zetten”, aldus Bruijnes.

Bedrijven kunnen tot 1 mei a.s. hun challenge indienen. Op 7 juni worden de inzendingen openbaar gemaakt op het innovatieplatform van KVK. In die fase kunnen partijen met oplossingen reageren en met de indieners van de challenges in contact komen. Op 12 juli worden de beste oplossingen geselecteerd, waarna KVK en KIDV op 23 juli een ontmoeting organiseren tussen de challenge-eigenaren en de geselecteerde partijen met goed oplossingen.

kidv.nl

Een Manufacturing Execution System, Easy as pie?

MES systeemEen Manufacturing Execution System (MES) is een informatiesysteem voor het inplannen, monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter. Het is de verticale, digitale verbinding tussen kantoor en productievloer. Waar nu bijvoorbeeld handmatig orders worden ingevoerd, gepland en uitgevoerd, neemt MES dit grotendeels digitaal over.

Hellebrekers Industriële Automatisering heeft een eigen MES-oplossing ontwikkeld onder de naam Visual Link Software (VLS | MES). Dit is een modulair opgebouwd systeem, dat uit acht hoofdonderdelen bestaat: Planning, Definitie, Resources, Vrijgave, Uitvoering, Data verzameling, Track & Trace en Analyse. Een complete invoering van alle acht onderdelen is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Dit hangt af van uw wensen, in hoeverre u al gebruik maakt van andere, goed functionerende digitaliseringsoplossingen en -uiteraard- budget. Zo kunt u bijvoorbeeld starten met het digitaliseren van de planning of uw voorraadbeheer. Ook is een gedigitaliseerde kwaliteitsregistratie mogelijk, zonder afname van andere functionaliteiten.

Belangrijkste voordelen van het digitaliseren van uw productieproces zijn:

Verhoging van de flexibiliteit op de productievloer: VLS | MES stelt u in staat sneller productwijzigingen door te voeren;
Minder administratie op de werkvloer;
Vanuit één definitie ontstaat een constantere kwaliteit; ieder product wordt iedere productierun op exact dezelfde manier geproduceerd;
Versnelde klachtafhandeling: in de praktijk kan dit per klacht uren aan uitzoekwerk schelen;
Minder (menselijke) fouten door eenduidige informatie;
Real time koppeling met het machinepark: hierdoor heeft u een actueel inzicht in de productievoortgang en daarmee de planning.
Ter verduidelijking van VLS | MES is de whitepaper “Manufacturing Execution System, Easy as pie?” geschreven. Hierin staat het fictieve bedrijf Pie-2-Go centraal, dat een MES geïmplementeerd heeft. Per onderdeel van MES wordt aangegeven op welke manier Pie-2-Go voordeel heeft van het digitaliseren van de productieprocessen.

Download hier de whitepaper en krijg op hoofdlijnen inzicht wat MES is.

Bron: Hellebrekers

Consumentenbond: 'Consument gelooft etiket niet'

Consumentenbond etiket

Bijna iedereen is ermee bezig: gezonder leven. Of het nu gaat om gezonder eten (66%), afvallen (45%) of fitter worden (73%). Vrijwel alle Nederlanders (91%) hebben interesse in één of meerdere van deze thema’s, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Het volhouden van een gezonder eetpatroon blijft een uitdaging. Het (ongezonde) aanbod en onduidelijkheid in de supermarkt spelen hierbij een grote rol. Ruim de helft (56%) vindt dat het aanbod in de supermarkt gezonder moet. En nog eens 69% vindt dat etiketten duidelijker moeten aangeven of het product nu wel of niet gezond is.

Wirwar aan claims

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Wij zijn continu bezig om onduidelijkheden, vooral door misleidende etiketten, aan de kaak te stellen. Bij supermarkten, levensmiddelenfabrikanten en de overheid. De wirwar aan claims maakt het consumenten niet makkelijker: 46% zegt niet alles te geloven wat er op etiketten staat."

Minder reclame

Consumenten zien niet alleen etiketten als belemmering om gezonder te gaan eten. 61% vindt dat er minder reclame moet zijn voor ongezonde voeding. Ook het aanbod in de supermarkt moet volgens 56% van de respondenten echt gezonder. Zo zitten er nog steeds te veel suikers en zout in veel producten.

Het ongezonde aanbod speelt consumenten die graag gezonder willen eten parten. Zo’n 60% geeft aan hierin belemmerd te worden door ongezonde verleidingen. Voor consumenten die willen afvallen ligt dit percentage nog hoger, namelijk op 67%.

Gezond eten duur imago

58% meent dat gezond eten duurder is dan de ongezonde keuze. Niet zo vreemd dus dat 3 op de 10 consumenten zich daardoor belemmerd voelt bij een gezonder eetpatroon en afvallen.                                                                                         "Uit ons onderzoek blijkt dat we nog een wereld te winnen hebben. Supermarkten moeten het consumenten makkelijker maken om een gezonde keuze te maken", aldus Sandra Molenaar.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Consumentenbond in december 2020 onder 1052 Nederlanders. Bekijk de factsheet (pdf) met de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Consumentenbond helpt bij het maken van een gezonde keuze
Om consumenten een zetje in de juiste richting te geven, start de Consumentenbond in januari 2021 met de campagne ‘Gezonde Keuze’. Tien weken lang krijgt de consument informatie over voeding, fitheid, balans en rust. Een 10-delige e-mailreeks en online events maken het een stukje makkelijker om gezonde keuzes te maken.  

Bron: Consumentenbond;  consumentenbond.nl

NVWA-jaarplan 2021: flexibiliteit en toezicht verbeteren

Er wordt in het jaar 2021 veel gevraagd van het verandervermogen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en haar medewerkers. Dat concludeert inspecteur-generaal Maarten Ruys in zijn voorwoord van het Jaarplan 2021 van de NVWA. De coronacrisis en de Brexit brengen nog veel onzekerheid met zich mee. Ook de invoering van Europese verordeningen op het gebied van planten en dieren zal in 2021 veel impact hebben op het werk van de NVWA.

De NVWA heeft in de aanloop naar de Brexit circa 100 dierenartsen aangenomen. Vanwege een tekort aan dierenartsen in Nederland en in andere Europese landen is het echter moeilijk om meer dierenartsen aan te trekken en te behouden voor keuringswerkzaamheden. Ook voor andere specialistische taken is het soms moeilijk vacatures snel en goed ingevuld te krijgen. De NVWA onderzoekt daarom of het mogelijk is om meer taken uit te laten voeren door goed gekwalificeerde medewerkers die geen dierenarts zijn. Ook gaat de NVWA zich nog meer inspannen om dierenartsen en ander benodigd personeel te werven, op te leiden en aan zich te binden.

De NVWA zal in 2021 verder gaan met de verbeteringen die voortvloeien uit de zogenoemde herbezinning die in 2020 is afgerond. De NVWA werkt de komende tijd aan de hand van een aantal vastgestelde thema's (zoals professionalisering van het werk en het vakmanschap en verbetering van de informatievoorziening en de ICT) aan een toekomstbestendige organisatie. Een belangrijke randvoorwaarde voor de verbeteringen is een betere balans tussen maatschappelijke verwachtingen en beschikbare middelen voor de NVWA. Het is  daarbij belangrijk dat de NVWA ook helder is over de beoogde prestaties van het toezicht en over de grenzen die aan de inzet van het toezicht verbonden zijn.

Verdeling capaciteit

Net als andere jaren besteedt de NVWA in 2021 het grootste deel van de beschikbare capaciteit (50%) aan het bewaken van de voedselveiligheid. Het gaat hier niet alleen om toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht, maar ook om op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces en dierlijke bijproducten. Andere publieke belangen zijn productveiligheid (6% capaciteit), diergezondheid (8%), natuur en milieu (10%), tabaksontmoediging (2%), plantgezondheid (11%), dierenwelzijn (9%) en controle op subsidieregelingen (4%).

nvwa.nl

Bron: NVWA