Nieuws

NVWA-tarieven 2023: kosten bedrijfsleven 30 miljoen omhoog

Aerzen machine Het kabinet voert op 1 januari 2023 eenzijdig een lastenverzwaring van 30 miljoen euro voor de landbouwsector in. Op die dag wordt de   bijdrage die boeren, tuinders, kwekers, vissers, verwerkende industrie en im- en exporteurs van landbouwgoederen aan de Nederlandse   Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) moeten betalen opgehoogd van 100 miljoen naar 130 miljoen euro per jaar.

 Deze lastenverzwaring van 30% komt bovenop de enorme inflatie waar de bedrijven in de landbouwsector nu al mee te maken hebben. Het   inkomen van boeren, tuinders, vissers en andere ondernemers in de landbouw komt hierdoor verder onder druk te staan. En voedselprijzen   zullen nog verder stijgen. 

 Strijd over tarieven

 Er is al jarenlang strijd over de tarieven van de NVWA. In Europese regelgeving is vastgelegd welke kosten de overheid aan het bedrijfsleven   mag doorberekenen. De ondernemers vinden dat de NVWA veel meer in rekening brengt dan toegestaan is. Om de tarieven van de NVWA   transparant en acceptabel te maken zijn de overheid en de landbouwsector begin 2022 het Programma Herziening Kostprijs en Tarieven   NVWA gestart. Halverwege de uitvoering van dit programma heeft de minister van Landbouw ineens nieuwe NVWA-tarieven aangekondigd. Daarmee wijkt hij af van het afgesproken Programma.

Minister LNV drukt tarieven eenzijdig door

Minister Piet Adema van Landbouw geeft in een brief (Tarieven 2023 NVWA, 11 november 2022) aan de tweede kamer aan dat de nieuwe NVWA-tarieven in goed overleg met de landbouwsector tot stand zijn gekomen. En hij zegt grotendeels tegemoet te komen aan de wensen van de landbouw. Dat is niet waar, aldus COV. 

De 30% kostenstijging is buitensporig hoog. Voor veel bedrijven betekent dit een verhoging van 30 tot 50% op de verschillende diensten die zij van de NVWA afnemen.

Vertrouwen naar nulpunt

Het vertrouwen van de landbouwsector in het ministerie van LNV en de NVWA is op dit moment tot het nulpunt gedaald. Vertegenwoordigers van de diverse sectorpartijen verwachten dat ondernemers massaal bezwaar gaan aantekenen tegen de NVWA-facturen, omdat getwijfeld wordt of deze voldoen aan de Europese regels.

Cov.nl

Bron: COV

Kabinet ondersteunt energie-intensief mkb met TEK-regeling

Foto overheidssubsidie

Bedrijven van klein tot groot zijn hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

Subsidieplafond

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) van hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond).

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel mogelijk uit.

Rijksoverheid.nl

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe samenwer­kings­kansen met Duitse voedings­in­du­strie

wagner

De Duitse voedselverwerkende industrie was in de afgelopen jaren vooral veel bezig met zichzelf en de concurrentiegedachte leefde heel sterk. Dat is in de afgelopen jaren veranderd en de industrie stelt zich steeds vaker open. Daarom is het nu een zeer geschikt moment voor Nederlandse bedrijven om de nieuwe samenwerkingskansen te benutten. Om te onderzoeken, waar deze kansen liggen heeft het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) in Duitsland in samenwerking met de RVO een marktstudie laten uitvoeren om een overzicht over de innovatieve instellingen op dat gebied te geven.

Voedselverwerkende industrie als motor voor verduurzaming van de voedselproductie

Thema’s als milieu, klimaat, dierenwelzijn, verpakkingen, ‘food miles’, gezondheid, innovatieve ingrediënten en het tegengaan van voedselverspilling spelen een steeds belangrijkere rol in Duitsland en Nederland. Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker bij het kiezen van bepaalde voedingsmiddelen en eisen dan ook meer transparantie over de productiemethode. Tegelijkertijd gebeurt er op het moment veel op het innovatievlak. Digitalisering, ‘traceability’, robotisering, automatisering en AI maken het mogelijk processen in de voedselverwerkende industrie efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Uit deze ontwikkelingen ontstaan mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling en nieuwe coöperatiemogelijkheden.

Innovatieclusters

Doel van de marktstudie was om de trends op het gebied van voeding en technologie in de voedselverwerkende industrie in kaart te brengen, met een overzicht hoe en door wie deze worden gerealiseerd. Dat levert een kaart op met food-innovatieclusters en een database waarin gezocht kan worden naar instellingen die trends oppakken. Ook wordt er in de studie nagegaan welke behoeftes er in Duitsland zijn op dat gebied. Middels een enquête werden de eerste aanknopingspunten voor Nederlandse bedrijven geïdentificeerd die in de studie na te lezen zijn.

Vraag de marktstudie op!

Heb je interesse in de marktstudie of wil je in contact komen met Duitse partners? Stuur graag een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agroberichtenbuitenland.nl

Voedsel­prijzen met ruim 11 procent gestegen

Voedselketen

Consumenten betaalden in juni 2022 gemiddeld ruim 11 procent meer voor voedingsmiddelen dan een jaar eerder. De prijsstijging van voedingsmiddelen was daarmee hoger dan de algemene prijsstijging van goederen en diensten van 8,6 procent. Dit meldt het CBS op basis van een nadere analyse van de consumentenprijsindex.

Het komt niet vaak voor dat de prijzen van voedingsmiddelen zo sterk stijgen. De laatste keer dat de prijzen over een heel jaar gemiddeld met meer dan 10 procent stegen was in 1976. Geen enkele categorie voedingsmiddelen daalde in juni 2022 in prijs.

Vlees 16 procent duurder

Vlees en vis spanden de kroon met een prijsstijging van ruim 15 procent. Een stukje vlees op het bord kostte in juni 2022 ruim 16 procent meer dan een jaar eerder. Vis steeg 10 procent in prijs. Een gemiddelde consument geeft ruim 5 keer zoveel uit aan vlees als aan vis.

Zuivelproducten werden eveneens duurder. Met ruim 14 procent was de prijsstijging de hoogste na augustus 2008. Van de zuivel steeg boter het sterkst in prijs. Die prijsstijging is in lijn met die van andere oliën en vetten, zoals margarine en olijfolie.

Meeste uitgaven aan voedingsmiddelen gaan naar vlees en vis

Een gemiddelde consument besteedt gemiddeld circa 11 procent van zijn uitgaven aan voeding, in totaal bijna 45 miljard euro in 2021. Hiervan gaat een kwart naar vlees en vis. Van alle voedingsmiddelen werd gemiddeld 23 procent aan groente en fruit uitgegeven. Een gemiddelde consument besteedt 21 procent aan brood en graanproducten. De uitgaven aan zuivel zijn goed voor 14 procent van de totale uitgaven aan voedingsmiddelen.

Consumentenprijzen voor voeding volgen producentenprijzen

Een stijging van de consumentenprijzen voor voedingsmiddelen volgt vaak op een prijsstijging bij producenten. De prijzen bij de producenten van voedingsmiddelen lopen al een tijdje op en stegen in mei 2022 met bijna 23 procent ten opzichte van een jaar eerder. De ontwikkelingen van de producentenprijzen werken door in de prijzen die de consument betaalt. De lange productie- en distributieketen heeft echter een vertragend effect op deze doorwerking. Handels- en vervoersmarges zorgen er bovendien voor dat consumentenprijzen een minder extreem verloop hebben.

Prijsstijging in Nederland tegen gemiddelde EU

De prijsstijging van voedingsmiddelen in de Europese Unie in juni 2022 is nog niet bekend. In mei 2022 lag de prijsstijging in Nederland rond het gemiddelde van de Europese Unie. In België lag de prijsstijging iets lager dan in Nederland en in Duitsland stegen de prijzen wat sterker. Met name in de Oost-Europese landen was de stijging van de voedselprijzen hoger dan in Nederland.

cbs.nl

Bron: CBS

Hoe ziet de voedsel­ver­pak­king van 2040 eruit?

VerpakkingVerpakkingsprofessionals verwachten dat het wereldwijde aandeel van verpakkingen op basis van polymeren de komende twee decennia met de helft zal afnemen. Én dat voedselverpakkingen voor 40% uit materialen op basis van vezels zullen bestaan, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van UPM Specialty Papers.

Tegen 2040 verwacht de industrie een verschuiving van 20 miljard dollar van plastic naar op vezels gebaseerde voedselverpakkingen’

Er komen een aantal belangrijke trends voor 2040 uit het onderzoek naar voren. We hebben ze voor je op een rijtje gezet:

Consumenten verwachten duurzaamheid én gemak
Door een versnelde verschuiving naar e-commerce en de groeiende druk om duurzamer te zijn, hebben merken verpakkingsoplossingen nodig die goede recyclingopties bieden zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak en kwaliteit.

Duurzaamheid wordt verplicht
Respondenten van het onderzoek verwachten dat de verpakking in de komende 20 jaar meer wordt gecontroleerd op bepaalde wetten en regelgeving. Sommigen verwachten zelfs uitgebreide initiatieven op het gebied van producentenverantwoordelijkheid, recyclingdoelstellingen en een verbod op bepaalde verpakkingsmaterialen.

Een vijfde van de voedselverpakkingen belandt nog steeds op de afvalberg
Hoewel recycling, hergebruik en compostering van verpakkingen aanzienlijk zal toenemen, zal een vijfde van alle voedselverpakkingen zelfs over 20 jaar nog steeds zijn weg naar de stortplaats en verbranding vinden.

Vezelverpakking wordt een zeer duurzame verpakkingskeuze
Omdat de consument zich steeds meer afzet tegen plastic, verwachten de verpakkingsprofessionals dat vezelverpakkingen zullen opkomen als optie voor voedselverpakkingen. Om dit te bereiken moet er vooruitgang worden geboekt op het gebied van verpakkingsinnovaties. Vezelverpakkingen moeten hun barrièreprestaties verbeteren zonder afbreuk te doen aan de recyclebaarheid en algehele sterkte.

Uit het onderzoek blijkt dat de industrie anticipeert op een verschuiving van 20 miljard dollar van verpakkingen op basis van polymeren naar verpakkingen op basis van vezels tegen 2040. Het gebruik van polymeerverpakkingen zal niet worden geëlimineerd, maar zal zich richten op robuuste toepassingen waarbij barrière-eisen met een hoge sterkte en herbruikbaarheid van cruciaal belang zijn.

upmspecialtypapers.com

Bron: UPM Specialty Papers