Nieuws

Voedingsindustrie vitale sector

potten aug

De levensmiddelenproductie in Nederland draait op onverminderd hoog niveau. Een recente rondgang bij de leden van de FNLI maakt duidelijk dat de productie in de fabrieken op normaal peil is en dat fabrikanten alles in het werk stellen om de continuïteit van de productie en levering op peil te houden. Mede doordat de overheid de voedselketen als cruciaal heeft aangemerkt, kunnen medewerkers in de fabrieken aan het werk blijven om de sector draaiende te houden. 

Er is dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat er in Nederland op de voorzienbare termijn leveringsproblemen ontstaan. De lege schappen die de afgelopen dagen in supermarkten te zien waren, zijn inmiddels weer gevuld of kunnen – zover het de aanvoer van producten betreft – zonder problemen gevuld worden. De FNLI benadrukt dat het ook voor de industrie van belang is dat het aankoopgedrag van de consument een zo normaal mogelijk patroon laat zien. 

Tijdens een speciaal ingelaste persconferentie over verdergaande COVID-19 -maatregelen heeft het kabinet op 15 maart aangekondigd dat medewerkers in de voedselketen tot de cruciale beroepen behoren. Het gaat hier om functies die in de omstandigheden van COVID-19 continu bemand moeten zijn. De FNLI vindt het van groot belang dat de productie en distributie van ons voedsel ongestoord doorgang kan vinden en heeft dan ook gepleit voor het toekennen van deze speciale status.

Bron: © FNLI

Food Future Event 7 april 2020 .Consument en retail: U vraagt, wij draaien (door)?

AanmelderbannerFFE 190005508 FFE2020 1613x400px 003

 
 
 
 
 
 
Het wensenlijstje van de consument anno 2020 is oneindig en het eisenpakket van de foodretail kolossaal. Is het op de markt brengen van een nieuw product dat aan alle eisen voldoet welhaast onmogelijk geworden? 
Directies van voedingsmiddelenbedrijven staan met hun productontwikkelaars en kwaliteitsmanagers voor de buitengewone opgave zoveel mogelijk wensen te vervullen. Kan een product gezond, duurzaam, lekker, betaalbaar, voedzaam, transparant, clean label, plantaardig, biologisch, palmolievrij, lang houdbaar, allergeenvrij, emissievrij, plasticvrij, suikervrij, laag in zout, glutenvrij, vega(n), ethisch verantwoord, integer, vezelrijk, minimaal bewerkt, traceerbaar en voedselveilig tegelijk zijn? 
Is het mogelijk om op zijn minst een aantal van deze criteria in één product te verenigen? Welke dilemma’s komen ontwikkelaars tegen, welke kwaliteits- en voedselveiligheidsissues duiken op en hoe gaan zij hiermee om? Het Food Future Event van VMT geeft u in één dag een update.  
Sterke line-up zorgt voor inzicht en inspiratie Tijdens het plenaire ochtendprogramma geven (internationale) sprekers uit de industrie en experts hun visie op het vraagstuk ‘Consument en retail: U vraagt, wij draaien (door)?’.  
De Britse schrijver en docent Carolyn Steel van onder meer ‘De hongerige Stad’ schetst oplossingen vanuit haar nieuwe boek Sitopia – How food can save the world?  Hilje van der Horst van Wageningen Universiteit geeft aan hoe producenten rekening kunnen houden met de gezondheids- en duurzaamheidseisen van de consument rondom  sociale en culturele aspecten van voeding. Serpil Tascioglu van Unilever vertelt hoe het nieuwe Food Innovation Centre productonwikkeling versnelt en ideeën levert voor klimaatverandering en voedselverspilling.  
Tijdens de breakoutsessies in de middag geven vooruitstrevende sprekers van onder andere de Verspillingsfabriek, Fumi Ingredients, Tony’s Chocolonely, de Krekerij, Vrumona en Unilever  hun visie op actuele onderwerpen als alternatieve eiwitten, functionele ingrediënten, lagere vleesconsumptie, opschalen duurzaamheid, reststroomverwerking, minimaal bewerkt en toch voedselveilig komen aan bod.   Ook schrijver Leon de Winter komt vertellen hoe en waarom hij een koolhydraatarme friet ontwikkelde. En bezoekers kunnen een workshop van Wageningen University en Research volgen.
 
 
Jaarprijs Goede Voeding 
Tijdens het event wordt ook de Jaarprijs Goede Voeding 2020 weer uitgereikt aan een voedingsbedrijf die een product vanuit een gezondheidsperspectief heeft verbeterd. 
 
Het Food Future Event richt zich primair op de directie van voedingsmiddelenbedrijven, kwaliteitsmanagement en overig management. Deze editie is uitermate geschikt voor productontwikkelaars, R&D-medewerkers en andere medewerkers van voedingsmiddelenbedrijven die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen. 
 
Voor meer info en inschrijven, ga naar: www.foodfuture.vmt.nl 
 
 
 

Voedselverspilling bij consumenten hoger dan gedacht

voedselverspilling

Uit onderzoek van Monika van den Bos Verma en haar collega’s van Wageningen University & Research blijkt dat consumenten waarschijnlijk veel meer voedsel verspillen dan algemeen wordt aangenomen. 

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft in 2005 geschat dat een derde van al het voedsel verloren ging of werd verspild. Op basis van de schatting van de FAO is in de bestaande literatuur een corresponderend volume van verspilling in eenheden van calorieën berekend – vierentwintig procent van de calorieën ging verloren of werd verspild, en acht van de vierentwintig procent werd verspild bij de consument.

Invloed van welvaart

De FAO-methodologie houdt geen rekening met het gedrag van de consument ten aanzien van voedselverspilling; alleen de voedselvoorziening bepaalt de omvang van de voedselverspilling. Met behulp van een menselijk stofwisselingsmodel en gegevens van de FAO, de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben Van den Bos Verma en collega’s de relatie tussen voedselverspilling en consumentenwelvaart gekwantificeerd. Met behulp van dit model hebben ze een internationale dataset gemaakt die schattingen geeft van zowel de wereldwijde als de landspecifieke voedselverspilling.

De resultaten suggereren dat het cijfer van acht procent te laag is en dat consumenten mogelijk verantwoordelijk zijn voor maar liefst negentien procent. De auteurs vonden ook dat, zodra de consumentenwelvaart een bestedingsdrempel van ongeveer 6,70 dollar per persoon per dag bereikt, de voedselverspilling bij consumenten begint te ontstaan. Dat gaat in snel toenemend tempo met stijgende welvaart.

Bron: © Wageningen University & Research

Vleesvervangers bezig met snelle opmars

5d6e17b9124b1286423172

Het aantal verkochte vleesvervangers in de supermarkt is sinds 2017 met 51 procent gestegen. Die stijging gaat ten koste van de verkoop van echt vlees. Dat meldt onderzoeksbureau IRI. Bij AH steeg sinds 2016 het aantal vegetarische opties met 33 procent naar 100 verschillende producten en bij Jumbo liggen 200 verschillende producten in de winkel. 

Aandeel vleesvervangers blijft groeien

Afgelopen 52 weken werd er voor 2,6 miljard euro aan vleesproducten uitgegeven, waarvan 123 miljoen aan vleesvervangers. Dat is goed voor 4,5 procent. Marktleider op het gebied van vleesvervangers is Vion. Opkomend is het merk Beyond Meat, dat momenteel een vleesvervangerfabriek bouwt in Nederland. Ook internationaal is de opkomst van vleesvervangers onmiskenbaar. Beyond Meat - dat eerder dit jaar naar de beurs in New York ging - zag in het tweede kwartaal de omzet groeien met maar liefst 300 procent: van 17 miljoen dollar vorig jaar naar 67 miljoen dollar dit jaar. Beyond Meat wordt vanaf halverwege september opgenomen in gerechten van HelloFresh.

 

Bron: ©Tada Images/shutterstock.com

Consument past koopgedrag aan ivm stikstofuitstoot

Foto koopgedragEen grote meerderheid van de Nederlanders (85%) is bereid andere levensmiddelen te kopen als daarmee een bijdrage geleverd wordt aan de vermindering van stikstofuitstoot, dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd onder een groep van 1.062 Nederlanders door Kien Onderzoek in opdracht van Blije Kip.

Vrouwen (90%) zijn vaker bereid dan mannen (80%) andere levensmiddelen te kopen. Daarnaast zijn er verschillen per leeftijdscategorie; de bereidheid onder jongeren is groter dan onder ouderen. Ook het opleidingsniveau speelt een rol; 91 procent van de hoogopgeleiden is bereid om te schakelen tegen 79 procent van de mensen met een lagere opleiding. 

Vlees wordt met afstand het meest genoemd als levensmiddel waarvoor men bereid is een variant te kopen als dat helpt de stikstofuitstoot te verminderen. Vlees (64%) wordt gevolgd door zuivel (48%) en vis en eieren (beide 40%). Veel mensen zijn ook bereid minder vlees te eten (81%) of minder zuivel te eten/drinken (75%). 

Witte eieren beter dan bruine 

Een van de bedrijven die een variant van een levensmiddel met minder stikstofbelasting aanbiedt, is Blije Kip. Zij hebben zogenaamde Witjes op de markt gebracht. Diergedragsdeskundige Eva Topelberg: “Kippen die witte eieren leggen, hebben minder voer nodig. Minder voer betekent minder uitstoot. De CO2-voetafdruk is vier procent lager. Dat lijkt weinig, maar alle kleine beetjes helpen.” 

Bron: © UMS Media

Foto: https://gezondidee.mumc.nl