Nieuws

Laatste kans versnelde klimaat investeringen industrie

Aanvraag subsidie 23052020

Tot en met 30 juni 2020 biedt de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie nog grote kansen voor investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Tegen het einde van de looptijd is er nog ruim € 17 miljoen van het totale budget van € 28 miljoen beschikbaar. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die CO2-emissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben. Dat wil zeggen dat de techniek al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben.De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni 2020 17:00 uur. Het is daarom zaak om snel actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie. De beoordeling is op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 28 miljoen. Gebaseerd op de laatste peildatum van mei 2020 is nog ruim € 17 miljoen van het budget over. Subvention heeft inmiddels meerdere aanvragen verzorgd waarvan tot nog toe alle aanvragen zijn toegekend. In combinatie met het ruime beschikbare budget is onze ervaring dan ook dat een aanvraag nog steeds kansrijk is.Doordat versnelde CO2-reductie in Nederland in 2020 het hoofddoel is, ligt de focus op grootschalige projecten.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Ook het budget blijkt meer dan toereikend. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Bob van Dijk vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie.                                                                                                 

www.subvention.nl

Bron: ©Subvention

Nieuwe steunmaatregelen landbouw- en voedingssector

 

Foto koopgedrag

De Commissie heeft op maandag 4 mei het recentste pakket uitzonderlijke maatregelen gepubliceerd voor verdere ondersteuning van de landbouw- en voedingssectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis.

De uitzonderlijke maatregelen (die werden aangekondigd op 22 april) omvatten steun voor particuliere opslag voor de zuivel- en de vleessector, tijdelijke toestemming voor het zelf organiseren van marktmaatregelen door marktdeelnemers in zwaar getroffen sectoren, en flexibiliteit bij de uitvoering van marktondersteuningsprogramma's. Boven op deze marktmaatregelen heeft de Commissie voorgesteld de lidstaten toe te staan middelen voor plattelandsontwikkeling te gebruiken om landbouwers en kleine agrovoedingsbedrijven te vergoeden tot respectievelijk 5.000 en 50.000 euro.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “We hebben snel actie ondernomen zodat alle noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk beschikbaar zouden zijn voor de ondersteuning van landbouwers en andere getroffenen. Sommige landbouw- en voedingsmarkten zijn zwaar getroffen door de crisis. Ik ben er echter van overtuigd dat deze maatregelen concrete steun zullen bieden, het juiste signaal naar de markten zullen sturen en binnenkort een zekere stabiliteit zullen bieden. Zowel de voorgaande steunmaatregelen als dit pakket tonen aan dat de Commissie paraat staat en zal optreden wanneer nodig. We zullen blijven toezien op de situatie, in nauw contact met de belanghebbenden, het Europees Parlement en de lidstaten.”

 De volgende uitzonderlijke marktmaatregelen zijn op 22 april voorgesteld en zijn nu volledig goedgekeurd en gepubliceerd:

1. Steun voor particuliere opslag;
2. Flexibele uitvoering van marktondersteuningsprogramma’s;
3. Tijdelijke afwijking van de EU-mededingingsregels.

Deze maatregelen zijn een vervolg op een breed pakket maatregelen dat de Commissie eerder al had goedgekeurd. Dat pakket voorzag in steun voor de agrovoedingssector in de huidige crisissituatie, met een verhoging van de staatssteunbedragen en van de voorschotten en een verlenging van de termijnen voor de indiening van betalingsverzoeken. Deze versoepeling van de regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld om de administratieve druk op landbouwers en nationale overheden te verlichten.

Klik op deze link voor meer informatie

Bron: © Europese Commissie

Coronacalculator berekent hoe uw bedrijf door de crisis komt

VNO Corona calculator

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden donderdag 9 april een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Deze coronacalculator is inmiddels live gegaan.

Aan toe zijn

Ondernemers komen door de coronacrisis acuut in de financiële problemen: omdat zij hun bedrijf verplicht hebben moeten sluiten, vanwege de thuisblijfadviezen van de overheid of door verstoorde (internationale) ketens. Vele ondernemers weten nu niet goed waar ze aan toe zijn. “Met de nieuwe calculator helpen we ondernemers eenvoudig een weg te vinden in de steunmaatregelen die er zijn en welk effect ze hebben op hun liquiditeitspositie”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. “Zo proberen we extra ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden.”

Verfijnen en uitbreiden

Jacco Vonhof, MKB-Nederland-voorzitter: “Ondernemen doe je niet alleen. Wij steunen ondernemers waar we kunnen. In de lobby, maar ook praktisch zoals met deze calculator. We blijven deze tool de komende tijd op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen steeds verder verfijnen en uitbreiden.”

Actualiseren

De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

www.coronacalculator.nl

 Bron: © VNO-NCW en MKB-Nederland

NVWA: Handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen

Foto levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Regelgeving voor specifieke groepen samengesteld en gepubliceerd. In het handboek wordt aandacht besteed aan voeding voor specifieke groepen als zuigelingen, jonge kinderen, zieke mensen en mensen met overgewicht. Onderwerpen als flesvoeding en peutermelk, dieetvoeding voor medisch gebruik, maaltijdvervangers, etc.  komen aan bod. Het handboek is bestemd voor professionals en is te raadplegen via de site van de NVWA.

Wet- en regelgeving

De basis voor de Europese regels voor producten voor specifieke groepen is Verordening (EU) Nr. 609/2013, de zogenoemde Kaderverordening. De Verordening is de juridische basis voor Europese productspecifieke regelgeving voor zuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en voedingsvervangende producten voor gewichtsbeheersing. De Kaderverordening bevat ook gedetailleerdere bepalingen die gelden voor één of meer  producten voor specifieke groepen, en de zogenoemde Unielijst met stoffen (bijvoorbeeld vitaminen, mineralen en ander stoffen) die mogen worden toegevoegd aan deze producten. Deze Europese regelgeving is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016. Het handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen gaat hier uitgebreid op in.

Verplichte kennisgeving

Het handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen is gepubliceerd op de site van de NVWA. Daar is ook het formulier te vinden dat ondernemers moeten invullen als zij bepaalde categorieën voedingsmiddelen voor specifieke groepen in de handel brengen.

Bron: © NVWA

Coronacrisis kan zorgen voor grote veranderingen in voedingssector

Voedselketen

Analisten van de Rabobank stellen dat de coronacrisis voor fundamentele veranderingen kan zorgen in de voedingssector. Het is onduidelijk hoe lang de crisismaatregelen gaan duren in de verschillende getroffen landen. Wat het lastig maakt de effecten op langere termijn in te schatten voor de voedingssector. Een Europese of wereldrecessie lijkt onontkoombaar, wat resulteert in een economische krimp. Naar verwachting zal de werkloosheid in Nederland en Europa stijgen naar circa 8%.

Ook het eet- en reisgedrag van consumenten kan veranderen. De robuustheid van logistieke ketens worde meer gewaardeerd en de politiek stuurt meer op zelfvoorziening voor voeding en andere vitale producten. Daarnaast worden ondernemers door de coronacrisis gedwongen tot het nemen van creatieve en innovatieve stappen. Er ontstaan drive-thru-oplossingen voor afhaalmaaltijden en boodschappenboxen. Nieuwe uitdagingen voor ondernemers zijn ontstaan waaronder hogere arbeidskosten, vraaguitval, verandering van afzetkanaal, logistieke problemen, langere betalingstermijnen en liquiditeitstekorten. 

Effect voor de horeca houdt lang aan

De verwachting is dat locaties waar mensen in grote groepen samenkomen als laatste kunnen openen. Horeca, hotels en overige recreatie krijgen hierdoor te maken met een forse omzetdaling. Zakelijke activiteiten zullen deels pas na de zomer weer worden opgepakt. Het internationale toerisme zal met ruim 20% dalen in 2020 ten opzichte van 2019. Rabobank verwacht een vertragend effect en mogelijk pas een volledig herstel in of pas na 2021.

Verschuiving bestedingen richting supermarkt

Supermarkten zien ondertussen een sterke omzetgroei door consumenten die meer thuis eten. Een deel van de consumenten is ook meer online gaan bestellen. Een deel van de afzet vanuit de primaire keten verschuift naar de retail en producenten en groothandels gaan rechtstreeks aan de supermarkt leveren in plaats van aan de horeca. 

Bron: © Rabobank