Nieuws

Ongekende stijging afzetprijzen voedingsindustrie

De afzetprijzen van de voedingsindustrie zijn in juli dit jaar vergeleken met juli vorig jaar met 8,7 procent gestegen. Sinds de start van de CBS-publicatiereeks in 2013 is een dergelijke hoge prijsstijging in de voedingsindustrie niet eerder gemeten. Koploper prijsstijging was de spijsoliën- en –vettenindustrie. De aardappelproductenindustrie was de enige branche waar de afzetprijzen in juli daalden. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Stijgingstempo prijzen zet door

Sinds januari dit jaar toen de afzetprijzen in de voedingsindustrie een pas op de plaats maakten, worden de prijsstijgingen elke maand hoger. In februari stegen de prijzen met 1,2 procent, daarna elke maand dus meer tot +8,7 procent in juli. Over de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg de totale groei van de afzetprijzen in de voedingsindustrie 4,5 procent

Double-digit prijsstijging

De afzetprijzen in de spijsoliën- en –vettenindustrie groeien als sinds september vorig jaar met meer dan 10 procent. De piek was in april dit jaar toen de prijzen met liefst 32,6 procent stegen. In juli bedroeg de prijsstijging 29,8 procent. In de periode januari t/m juli kwam de prijsstijging vergeleken met dezelfde periode vorig jaar uit op 27,8 procent.

Slachterijen zien afzetprijzen ook scherp stijgen in juli

Zowel bij de niet-pluimvee slachterijen (+17,1 procent) als de pluimveeslachterijen (+10,3 procent) stegen de prijzen fors in juli. Ook de vleesverwerkende industrie kon in het kielzog van de slachterijen de afzetprijzen in juli opschroeven (+5,7 procent). Over de eerste zeven maanden van dit jaar schommelt de stijging van de afzetprijzen van slachterijen echter rond een bescheiden 1 procent. In de vleesverwerkende industrie daalden de afzetprijzen zelfs in deze periode (-3,9 procent).

 Food industry prijsstijging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daling bij aardappelproductenindustrie

Sinds januari 2020 dalen de afzetprijzen in de aardappelproductenindustrie onafgebroken. In juli ging er weer 2,1 procent van de prijzen af. Over de eerste zeven maanden van dit jaar slonken de afzetprijzen van aardappelproducten met 1,4 procent.

Bron: CBS Ron Duijkers

Kansen in een snel veranderende foodmarkt

 

Foodmarkt kansenHoewel restaurants weer opleven na de corona-lockdowns, hebben nachthoreca en eventcatering het nog erg moeilijk. Het ‘nieuwe werken’, waarbij we veel meer thuiswerken, lijkt een bedreiging maar biedt juist kansen voor bedrijfscateraars. Ondertussen neemt de noodzaak tot verduurzaming toe en staan we aan het begin van de eiwittransitie. Nederland is een gidsland in deze transitie, waarbij dierlijke producten steeds vaker vervangen worden door plantaardige alternatieven, aldus de Rabobank.

Horeca: goed nieuws na een slechte start

Vooral voor restaurants verwacht Rabobank een opleving in de tweede helft van het jaar, hoewel dit het slechte eerste half jaar niet kan compenseren en de horeca met een kleine 40% zal krimpen vergeleken met 2019. Ten opzichte van het rampjaar 2020 is dit nog steeds ruim 25% groei. Uiteindelijk blijft ook 2021 een gitzwart jaar met 27% krimp voor de totale foodservice markt. Pas in 2022 zal de omzet grotendeels herstellen, hoewel de impact per sector in food sterk kan verschillen, verwacht de Rabobank.

Ondertussen in de food retail: inflatie

Door verstoringen in de logistieke keten en mismatches tussen vraag en aanbod die Covid-19 het afgelopen anderhalf jaar heeft veroorzaakt, is grondstofprijsinflatie ondertussen een steeds grotere factor aan het worden. De prijzen voor veel agri-grondstoffen, maar ook voor energie en verpakkingsmaterialen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Die kostprijsstijgingen zijn voor een deel geabsorbeerd in de keten, maar we zien die inflatie ook terugkomen in prijsverhogingen op het supermarktschap. Rabobank verwacht prijsdruk in de keten, maar dan meer in de mate waarin kostprijsstijgingen wel of niet worden doorberekend aan de consument. Rekening houdend met een stuk inflatie waar de consument met enige vertraging voor gaat betalen, zijn de groeiverwachtingen voor de supermarktsector verder omhoog bijgesteld.

De eiwittransitie is nog maar net begonnen

Nederland is binnen Europa één van de koplopers als het gaat om alternatieve eiwitten. Toch waren de consumptieaandelen in ons land vorig jaar nog relatief beperkt met 2,5% voor vleesvervangers en 4% voor zuivelalternatieven. Maar het segment groeit wel hard. In Nederlandse supermarkten is de verkoop van vleesvervangers sinds 2017 bijvoorbeeld verdubbeld naar bijna € 200 miljoen en de foodservicemarkt trekt snel bij.

Rabobank verwacht dat het gemiddelde Europese consumptieaandeel in vleesvervangers verder zal stijgen naar ongeveer 4% en voor zuivelvervangers naar bijna 9% in 2035. Met verwachte jaarlijkse groeipercentages van zo’n 7 tot 15% scoren eiwitalternatieven beter dan alle andere voedingscategorieën.

Rabobank.nl

Bron: Rabobank

Krijg antwoord op je verpakkingsvraag op Empack

EmpackAlle seinen staan op groen om jou te ontvangen tijdens Empack op 8 en 9 september 2021 in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. En jij kan daarbij zijn. Als lezer van Vakblad Voedingsindustrie kan jij met code 2502 gratis registreren via de volgende deze link.

Empack is als verpakkingsvakbeurs uitgegroeid tot de grootste van de Benelux en vindt plaats op 8 & 9 september 2021 in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. In een dynamische en bewegende sector zoals die van de verpakkingstechnologie, loont het om de vinger aan de pols te houden en te weten welke trends, problemen en kansen actueel zijn. Empack biedt je een uitgebreid programma aan om jouw kennis up-to-date te houden. Profiteer van talloze tips en tricks om jouw bedrijf een boost te geven met het advies van gerenommeerde sprekers en specialisten op de beursvloer. Je gaat zonder twijfel vol inspiratie terug naar je werkplek om jouw bevindingen toe te passen in praktijk.

De verpakkingsindustrie blijft innoveren. Maar hoe blijf jij op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen? Interessante informatie op het gebied van verpakkingen, verpakkingsmaterialen, verpakkingen technologieën en verpakking services zullen worden uitgelicht tijdens Empack 2021. 

Als er één industrie is die continu wordt uitgedaagd, dan is het die van verpakkingen. De trends volgen zich in rap tempo op. Door veranderende regelgeving, nieuwe technieken, hevige concurrentie in het schap en een steeds kritischer wordende consument gaan de ontwikkelingen razendsnel. Vraagstukken die we tijdens Empack aan de haak stellen zijn bijvoorbeeld: 

  • Wat gebeurt er op beleidsniveau rondom verpakken in zowel Nederland, Europa als wereldwijd? 
  • Waar moet je bij de optimalisatie van jouw verpakkingsproces rekening mee houden op de korte, maar zeker ook lange termijn? 
  • Wat zijn de mogelijkheden en trends in herbruikbare verpakkingen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om tot een duurzame herbruikbare verpakking te komen?
  • Welke rol speelt COVID-19 in het  economische klimaat? En leidt dit tot stagnatie van duurzame ontwikkelingen?

Ontdek de antwoorden tijdens Empack. Registreer je nu gratis voor een bezoek met code 2502 via deze link.

Bron: Empack Nederland

Bacteriën opsporen met slimme sensoren

Brightlands artikel

Maastricht Universiteit heeft samen met de Belgische universiteiten van Leuven en Hasselt een sensortechnologie ontwikkeld waarmee je schadelijke bacteriën ter plekke kan opsporen tijdens het productieproces. Onderzoeker Rocio Arreguin Campos van Universiteit Maastricht houdt zich bezig met het ontwerpen en testen van deze slimme sensor. 

De wetenschappers maken gebruik van een zogenaamde biomimetische sensor. Deze sensor gebruikt een synthetische stof om een andere stof, in dit geval een bacterie, op te sporen. Door deze sensor te integreren in een machine waarin een vers product gemaakt wordt, kan een eventuele verontreiniging heel snel opgespoord én opgelost worden.

De nieuwe sensortechnologie werkt op basis van synthetische receptoren en thermische weerstandsmetingen waarmee bacteriële verontreinigingen snel geïdentificeerd kunnen. Het onderzoek vanuit de faculteit of Science and Engineering bestaat uit het chemisch ontwerpen van deze receptoren voor de sensor en het testen van het apparaat in het lab.  

Resultaten

De sensor is al getest in monsters in het laboratorium. Tegelijkertijd worden alle componenten ontwikkeld die nodig zijn om de sensor in een automaat te implementeren. Het laatste onderdeel is het testen van de sensor in het automaat. De onderzoekers werken hiervoor samen met de Belgische startup Alberts Smoothies. Zij hebben het eerste smoothie-automaat ter wereld ontwikkeld. Een vending machine waarmee je met een druk op de knop een verse smoothie maakt van de groente en fruit van jouw keuze. De startup maakt al gebruik van robotica, voeding en kunstmatige intelligentie om deze verse, gepersonaliseerde smoothies te serveren. Maar met deze slimme sensor is het mogelijk om de machine volledig te automatiseren. 

Sensor in de toekomst

Het idee is dat de sensor in de toekomst ook gebruikt kan worden in andere apparaten waarin voedsel geprepareerd wordt. Maar het is niet een simpel copy-paste. De sensor moet natuurlijk wel weten welke bacterie hij moet opsporen. De focus in dit project ligt op de E.coli-bacterie. Maar als de sensor werkt, dan kan er relatief snel geschakeld worden naar andere toepassingen in bijvoorbeeld melk of water. Het type bacterie dat je detecteert, kan aangepast worden. Dat betekent concreet dat je deze technologie in de toekomst bijvoorbeeld ook in de tuinbouw kan gebruiken bij het opsporen van bacteriën in groente en fruit. 

brightlands.com

Bron: Brightlands

Toezicht NVWA verandert door 6 speerpunten

NVWA logoCorona; digitalisering; duurzaamheid; klimaatverandering; globalisering en Brexit zijn de trends en ontwikkelingen waar de NVWA nu rekening mee houdt. Deze trends zetten ook de voedingsindustrie op z'n kop. In deze korte samenvatting leggen we de focus op enkele punten die van belang zijn voor de voedingsindustrie. 

Trends en ontwikkelingen

De klimaatverandering beïnvloedt de kwaliteit van (grondstoffen voor) voedingsmiddelen. Door extreme droogte of extreem veel regen komen er vaker gif-producerende schimmels voor. Doordat het zeewater opwarmt, neemt het risico op ‘mariene biotoxines’ (gifstoffen gevormd door algen in schelpdieren) toe. Hogere temperaturen vragen om andere bewaarcondities van voedingsmiddelen tijdens het transport. Ook worden er grondstoffen uit allerlei nieuwe gebieden geïmporteerd, met nog onbekende risico’s.

Door COVID-19 is de manier van toezichthouden veranderd. Sommige controles moesten op afstand, dus digitaal, worden gedaan. Ook de inhoud wijzigde: zo zijn er sinds corona veel meer online aanbieders van producten waarop de NVWA controles uitvoert. De organisatie onderzoekt nu welke gevolgen van corona blijvende impact hebben op hun wijze van toezichthouden.

Door de digitalisering komen consumenten tegenwoordig vaker in een ‘informatiebubbel’ terecht: de online content die ze zien wordt afgestemd op socialmediagedrag, met toenemende invloed van bloggers en vloggers. Hierdoor bereikt feitelijke informatie – onder meer op het gebied van voedselveiligheid – hen steeds minder goed. 

Internationale handelsstromen nemen toe, en daarmee het risico dat nieuwe dier- en plantenziekten in Nederland worden geïntroduceerd. Ook stijgen de mogelijkheden om te frauderen. Controle op internationale (internet)handel is vaak beperkt of zelfs niet mogelijk.  

De NVWA richt zich daarom de komende jaren onder meer op:

  • inzicht krijgen in hoe (risicovolle) micro-organismen en chemische ‘verontreinigingen’ (zoals dioxines) zich door de voedselketen verplaatsen, bijvoorbeeld via diervoerder naar ons voedsel;
  • meer aandacht voor voedselveiligheid bij de import van levensmiddelen en diervoeder;
  • sneller opsporen van opkomende risico’s door meer samen te werken met bedrijven, ministeries en onderzoeksinstituten, zoals het monitoren van opkomende mariene biotoxines;
  • onderzoek naar mogelijk risicovolle stoffen in levensmiddelen en diervoeder, zoals restanten van schoonmaakmiddelen, chemische stoffen die ontstaan bij het verhitten van levensmiddelen en chemische stoffen uit verpakkingen;
  • meer onderzoek naar de aanwezigheid van verboden en onjuist toegediende diergeneesmiddelen en hormonen. 

De Meerjarenagenda van de NVWA bevat de volledige strategische koers van het toezicht. Wat ze exact gaan dóen, staat in de jaarplannen.

nvwa.nl

Bron: NVWA