Nieuws

Brede suikerbe­las­ting op voeding haalbaar en houdbaar

Foto suiker

Uit het recent gepubliceerde rapport van Ecorys, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid, blijkt dat een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen niet alleen haalbaar is, maar ook aanzienlijke gezondheidsvoordelen kan opleveren. Het onderzoek toont aan dat deze belasting vooral de grootste suikerconsumenten treft, wat leidt tot een significante daling in suikerconsumptie en een betere volksgezondheid.

Effectiviteit van een brede suikerbelasting

De suikerbelasting, die al sinds 1993 geldt voor alcoholvrije dranken, blijkt effectief. Het nieuwe onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor een bredere toepassing op andere voedingsmiddelen. De resultaten tonen aan dat een dergelijke belasting significant kan bijdragen aan het verminderen van suikerconsumptie, vooral onder de top twintig procent suikerconsumenten. Dit zijn de mensen die het meeste suiker consumeren en daardoor de meeste gezondheidswinst kunnen behalen.

Financiële en juridische aspecten

Ecorys heeft verschillende varianten van een brede suikerbelasting doorgerekend, met een geschatte budgettaire opbrengst tussen de € 700 miljoen en € 1,2 miljard. Juridisch gezien kan een suikerbelasting onder bepaalde voorwaarden houdbaar worden vormgegeven. Deze financiële opbrengsten en de juridische houdbaarheid maken een brede suikerbelasting een potentieel effectief instrument voor gezondheidsbevordering.

Politieke besluitvorming

Tijdens het debat over de Toekomstvisie agrarische sector op 27 maart hebben de leden Van Campen en Tielen een motie ingediend. Zij pleiten voor opvolging van het onderzoek door een volgend kabinet, gezien de mogelijke belastingdruk op huishoudens. Het demissionaire kabinet zal deze motie uitvoeren, waardoor verdere opvolging van het onderzoek bij de Kamer of een nieuw kabinet ligt.

Het onderzoek van Ecorys biedt waardevolle inzichten in de mogelijke voordelen van een brede suikerbelasting. Het is nu aan de beleidsmakers om deze informatie te gebruiken voor toekomstige beslissingen omtrent de volksgezondheid en belastingbeleid.

Lees de volledige Kamerbrief

Bron: Rijksoverheid

26 foodbedrijven uit Gelderland bundelen krachten

foto foodvalley Gelderland

26 voedselmaakbedrijven uit Gelderland hebben hun krachten verder gebundeld in het nieuwe samenwerkingsverband Food Production Cluster. Tijdens een bijeenkomst op 13 mei 2024, in aanwezigheid van demissionair minister Micky Adriaansens van Economie en Klimaat (EZK), werd dit initiatief officieel aangekondigd. De samenwerking richt zich op grote thema’s zoals innovatie en circulair werken.

De initiatiefnemers van het cluster zijn bedrijven die ook deel uitmaken van de Food Academy Nijkerk (FAN), een samenwerking met Aeres voor regionaal praktisch onderwijs in de foodsector. De voedselmaakindustrie is sterk vertegenwoordigd in de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. Samen met de lokale overheid zetten zij zich in voor een duurzame toekomst in deze regio. Martine Onderdijk, voorzitter van het Food Production Cluster, benadrukt de voordelen: “Door samen te werken, kunnen we efficiënter omgaan met thema’s zoals circulair werken, energiedelen en het opleiden van personeel. Dit levert voordelen op voor bedrijven, werknemers, consumenten en gemeenten.”

Kennis als basis voor innovatie

Mariëlle Broekman, wethouder economie van de gemeente Nijkerk, juicht de samenwerking toe. Volgens haar vormen de voedselmaakbedrijven de basis voor een gezonde economie in Nijkerk en daarbuiten. Ze benadrukt het belang van de voedselmaakindustrie voor werkgelegenheid en maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en betaalbaar gezond voedsel. “De bedrijven barsten van de kennis die ze kunnen inzetten voor nieuwe, innovatieve en duurzame ontwikkelingen,” aldus Broekman.

Minister Adriaansens bezoekt Nijkerk

Tijdens de bijeenkomst ging minister Micky Adriaansens in gesprek met de voedselmaakbedrijven, opleidingsinstituut Aeres, de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten. De gesprekken richtten zich op kansen en uitdagingen binnen de voedselmaakindustrie, met nadruk op concurrentievermogen en ketensamenwerking. Na afloop kreeg de minister, samen met gedeputeerde Witjes en wethouder Broekman, een rondleiding bij 2Sisters Storteboom, waar de bijeenkomst plaatsvond.

Regiofoodvalley.nl

Foto: Aalt Guiliker

Bron: Regio Foodvalley

Succesvolle editie Empack 2024

Empack 2024Empack 2024 in Gorinchem markeert wederom een hoogtepunt in de verpakkingsindustrie. De Evenementenhal Gorinchem was van 9 tot 11 april het toneel van een groots verpakkingsevent, georganiseerd door Easyfairs. Volgens de organisatie was deze editie opnieuw een succes, mede dankzij vernieuwende initiatieven zoals de Showroom en de Consumentenverpakkingsstraat.

Nieuwe gebieden en thema's

Op de beursvloer introduceerde Empack enkele opvallende nieuwe areas. De Showroom, het Co-Packers Paviljoen en de Consumentenverpakkingsstraat werden enthousiast ontvangen. Bezoekers en exposanten konden zich laten inspireren door thema’s als toekomstige verpakkingsmethoden, het gebruik van bioplastics en de nieuwste ontwikkelingen in voedselveiligheid. Deze onderwerpen kwamen ruimschoots aan bod in het kennistheater en op het Pitch-Pack-Plein.

Het Pitch-Pack-Plein bood een podium voor innovatieve pitches, waarbij circulaire producten centraal stonden. Tijdens de Pitch Your Product sessie op 10 april, stonden circulariteit en duurzaamheid in de spotlight. Thijs Wester van PAKT B.V. wist de ‘Circular Product Award’ in de wacht te slepen met zijn pitch over herbruikbare glazen verpakkingen.

Innovatie in de spotlight

De Empack beurs bleek ook een uitgelezen kans voor professionals om te netwerken en de laatste trends en technologieën te bespreken. Niet alleen werd de nieuwste machinebouw getoond, ook konden bezoekers kennis maken met refurbished machines, wat benadrukt hoe circulariteit een steeds belangrijkere rol speelt in de industrie.

Empack 2024 toonde zich als een dynamisch platform waar de toekomst van verpakkingen zichtbaar en bespreekbaar werd. Met de blik vooruit gericht, belooft ook de aankomende samenkomst van Empack en Packaging Innovations in 2025 weer veel vernieuwing. De verpakkingsindustrie blijft zich ontplooien, met duurzaamheid en innovatie als drijvende krachten achter deze ontwikkeling.

Empack.nl

Bron: Empack

EU handels­deals openen nieuwe markten voor agrovoe­dings­sector

Foto handelDe Nederlandse agrovoedingssector staat voor nieuwe commerciële kansen binnen de Europese Unie. Dit is de bevinding van een recente studie door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie. Deze studie belicht de invloed van tien vrijhandelsovereenkomsten die momenteel onderhandeld worden of reeds gesloten zijn.

De focus ligt op de uitbreiding van de export van agrovoedingsproducten. Door preferentiële handelsbetrekkingen aan te gaan, diversificeert de EU haar invoerbronnen. Dit verhoogt de veerkracht van de voedseltoeleveringsketens. Het verslag toont aan dat de EU in 2022 een positieve agrohandelsbalans van 58 miljard EUR noteerde, waarmee ze haar positie als grootste exporteur van agrovoedingsproducten verstevigt.

De onderzochte overeenkomsten omvatten partners als Australië, Chili, India, Indonesië, Maleisië, Mercosur-landen, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en Thailand. Verwacht wordt dat de waarde van de EU-uitvoer van agrovoedingsmiddelen met 3.1 tot 4.4 miljard EUR zal stijgen. Vooral de export van zuivel, wijn, dranken en verwerkte agrovoedingsproducten zal naar verwachting toenemen. De EU-producten genieten internationale erkenning om hun kwaliteit en hoge veiligheids- en duurzaamheidsnormen.

Impact op import en gevoelige sectoren

De invoer in de EU zal eveneens toenemen, met een geschatte stijging tussen 3.1 en 4.1 miljard EUR. Dit zorgt voor een evenwichtige groei in zowel export als import, wat de totale handelsbalans van de EU positief beïnvloedt. Echter, de studie wijst ook op uitdagingen voor bepaalde gevoelige sectoren zoals rundvlees, schapenvlees, pluimvee, rijst en suiker. Deze sectoren kunnen meer concurrentie verwachten vanuit de handelspartners. De EU hanteert tariefcontingenten om deze sectoren te beschermen en marktverstoringen te beperken.

Globale handelsdynamiek en EU-landbouw

Voor het eerst onderzoekt de studie ook de invloed van recente Britse handelsovereenkomsten met landen als Australië en Nieuw-Zeeland. Hoewel deze overeenkomsten de marktpositie van EU-producenten in het VK enigszins zullen beïnvloeden, blijft de EU een van de belangrijkste leveranciers. De studie benadrukt het belang van diversificatie in zowel exportmarkten als invoerbronnen.

De studie vormt een update van het eerste onderzoek uit 2016 en biedt beleidsmakers en onderhandelaars inzicht in de relatie tussen de EU-handelsagenda en de landbouwsector. Er worden twee scenario's bekeken: een ambitieuzer scenario met volledige liberalisering van 98,5% van alle producten, en een conservatiever scenario met een liberalisering van 97%. Dit onderzoek is essentieel voor de toekomstige richting van de EU-handelsbetrekkingen en de impact ervan op de Nederlandse agrovoedingsindustrie.

Ec.europa.eu

Bron: Europese Commissie

Begin 2024 goed met inzichten en trends in de foodsector

Divserse groentenHoe start je het jaar 2024 goed in de voedings- en drankensector? Wat zijn de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen die impact gaan hebben op de voedingsmiddelenindustrie dit jaar? 

In de dynamische wereld van de voedings- en drankenindustrie zijn innovatie, schaalbaarheid en strategische besluitvorming essentiële ingrediënten voor succes. Als professional in de sector ken je deze realiteit goed en moet je altijd vinger aan de pols houden om de concurrentie voor te blijven.

Onderzoek Nederlandse en Belgische voedings- en drankensector

Grijp de kans om vooruit te kijken en je bedrijfsstrategie te versterken in een tijd van continue veranderingen in de voedings- en drankensector. In samenwerking met onderzoeksbureau B2B International deed Aptean onderzoek onder 110 Nederlandse en Belgische voedings- en drankenbedrijven. De resultaten bieden inzicht in de belangrijkste trends en bevindingen die impact kunnen hebben op je bedrijfsactiviteiten in 2024 en daarna.

Hebben ze er vertrouwen in dat ze kunnen blijven groeien in deze uitdagende markt? Hoe bereiden ze zich voor op verandering? Op basis van de resultaten uit het onderzoek stelde Aptean een interessant rapport op: vol inzichten, voorbeelden en praktische tips. In dit rapport lees je meer over de vijf trends die naar voren komen en ontdek je meer over:

  • Waarom voedings- en drankenbedrijven optimistisch zijn kijkend naar dit jaar 2024
  • De impact van digitalisering op de bedrijfsomzet en winstgevendheid
  • Waarom veerkracht van de supply chain een topprioriteit is voor 2024
  • Waarom economische doelstellingen een businesscase creëren voor duurzaamheid

Digitalisering en modernisering

De fundamentele bevindingen uit het onderzoek van Aptean zijn in ieder geval duidelijk: digitalisering en modernisering spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken en aanbrengen van tastbare verbeteringen in onder andere de zichtbaarheid van de supply chain, productieactiviteiten en optimalisatie van het personeelsbestand. Met als doel de groeistrategieën van voedings- en drankenbedrijven de komende jaren waar te maken. De uitdaging voor 2024 is het vinden van de best passende technologieën om deze doelen te bereiken. 

Meer weten over deze trends, en inzicht krijgen in het hoe en waarom? Download dan het rapport om in de volledige resultaten te duiken en benchmark je bedrijf met de bevindingen.

aptean.com

Bron: Aptean