Nieuws

Toename bestedingen aan duurzaam voedsel

Foto koopgedrag

Uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2022, samengesteld door Wageningen Economic Research, blijkt dat de bestedingen aan duurzaam voedsel in 2022 met 13% zijn gestegen tot € 10,8 miljard. Dit is opmerkelijk gezien de verschuiving van consumentenaankopen van de detailhandel naar de foodservice na de pandemie.

Enkele hoogtepunten uit het rapport:

  • In 2021 bedroeg het aandeel duurzaam voedsel nog 19%. Door een consumentenverschuiving van detailhandel naar foodservice en stijgende voedselprijzen is dit percentage echter gedaald.
  • Bij individuele productgroepen zoals eieren en vis nam het aandeel duurzaam voedsel licht af. Echter, de algehele bestedingen aan duurzaam voedsel in elke categorie stegen.
  • De foodservice-sector zag na COVID-19 een sterke heropleving in 2022. De bestedingen aan duurzaam voedsel in deze sector stegen met een indrukwekkende 52% ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Wat keurmerken betreft, leidde Beter Leven met een besteding van € 3,8 miljard, gevolgd door Rainforest Alliance (€ 2,6 miljard) en Biologisch (€ 1,8 miljard).
  • Vlees en vleeswaren zagen de grootste groei in het aandeel met een keurmerk, van 43% in 2021 naar 47% in 2022. Dit werd voornamelijk gedreven door een toename van pluimveevlees met het Beter Leven keurmerk.

Dit onderzoek benadrukt de veerkracht en het groeiende belang van duurzame consumptie onder Nederlandse consumenten, zelfs in tijden van economische en gezondheidscrises. 

Agrimatie.nl