Nieuws

NVWA-tarieven 2023: kosten bedrijfsleven 30 miljoen omhoog

Aerzen machine Het kabinet voert op 1 januari 2023 eenzijdig een lastenverzwaring van 30 miljoen euro voor de landbouwsector in. Op die dag wordt de   bijdrage die boeren, tuinders, kwekers, vissers, verwerkende industrie en im- en exporteurs van landbouwgoederen aan de Nederlandse   Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) moeten betalen opgehoogd van 100 miljoen naar 130 miljoen euro per jaar.

 Deze lastenverzwaring van 30% komt bovenop de enorme inflatie waar de bedrijven in de landbouwsector nu al mee te maken hebben. Het   inkomen van boeren, tuinders, vissers en andere ondernemers in de landbouw komt hierdoor verder onder druk te staan. En voedselprijzen   zullen nog verder stijgen. 

 Strijd over tarieven

 Er is al jarenlang strijd over de tarieven van de NVWA. In Europese regelgeving is vastgelegd welke kosten de overheid aan het bedrijfsleven   mag doorberekenen. De ondernemers vinden dat de NVWA veel meer in rekening brengt dan toegestaan is. Om de tarieven van de NVWA   transparant en acceptabel te maken zijn de overheid en de landbouwsector begin 2022 het Programma Herziening Kostprijs en Tarieven   NVWA gestart. Halverwege de uitvoering van dit programma heeft de minister van Landbouw ineens nieuwe NVWA-tarieven aangekondigd. Daarmee wijkt hij af van het afgesproken Programma.

Minister LNV drukt tarieven eenzijdig door

Minister Piet Adema van Landbouw geeft in een brief (Tarieven 2023 NVWA, 11 november 2022) aan de tweede kamer aan dat de nieuwe NVWA-tarieven in goed overleg met de landbouwsector tot stand zijn gekomen. En hij zegt grotendeels tegemoet te komen aan de wensen van de landbouw. Dat is niet waar, aldus COV. 

De 30% kostenstijging is buitensporig hoog. Voor veel bedrijven betekent dit een verhoging van 30 tot 50% op de verschillende diensten die zij van de NVWA afnemen.

Vertrouwen naar nulpunt

Het vertrouwen van de landbouwsector in het ministerie van LNV en de NVWA is op dit moment tot het nulpunt gedaald. Vertegenwoordigers van de diverse sectorpartijen verwachten dat ondernemers massaal bezwaar gaan aantekenen tegen de NVWA-facturen, omdat getwijfeld wordt of deze voldoen aan de Europese regels.

Cov.nl

Bron: COV