Wat is PAVO?

Doelstelling

De Stichting PAVO heeft als doel het bevorderen van de uitwisseling van praktische toepasbare kennis en informatie in de voedingsmiddelenindustrie (food en feed). Dit gebeurt door het organiseren van bijeenkomsten waarin functionarissen uit de praktijk vertellen hoe zij een bepaalde probleem of onderwerp hebben aangepakt. En wat daarbij hun positieve en negatieve ervaringen zijn geweest. Deze bijeenkomsten vinden bijna altijd in een bedrijf plaats waar na de presentaties nog een rondleiding door het bedrijf volgt. Uit de positieve reacties van de deelnemers wordt deze aanpak als zeer nuttig en praktisch ervaren.

De PAVO richt zich op managers en medewerkers in de voedingsmiddelenindustrie die werkzaam zijn in productie, procestechnologie en -automatisering, product- en procesontwikkeling, R&D, kwaliteit en continu verbeteren.

Tijdens themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en workshops vertellen branchegenoten en externe specialisten over vernieuwingen in de branche. De stichting PAVO bestaat uit voedingsmiddelenbedrijven, voedingsmiddelenorganisaties en hun toeleveranciers. Daarom is de PAVO een unieke ontmoetingsplaats om te netwerken, vakgenoten te leren kennen en positieve en negatieve ervaringen op informele wijze uit te wisselen. De nadruk ligt daarbij op innovatie en kostenreductie, beide essentieel voor bedrijven voor een goed rendement en hun continuïteit.

De PAVO concentreert zich op kennis en informatie die in brede zin "productie en technologie” gericht is. In de rubriek “Speciaal voor leden” van deze site staan de presentaties van de PAVO bijeenkomsten. Deze zijn alleen voor medewerkers van leden toegankelijk. Daarnaast biedt het bedrijfslidmaatschap nog andere voordelen. Heeft u hierin interesse, wordt dan lid van de PAVO en ga naar lidmaatschap.