Nieuws

Hoge voedselprijzen kunnen nog jaren aanhouden

Voedselketen

De oorlog in Oekraïne heeft een grote schok teweeggebracht op de grondstoffenmarkten en heeft de mondiale handels-, productie- en consumptiepatronen zodanig gewijzigd dat de prijzen tot eind 2024 op een historisch hoog niveau zullen blijven, zo blijkt uit het laatste rapport van de Wereldbank over de vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten.

"Grondstoffenmarkten hebben te maken met een van de grootste aanbodschokken in decennia als gevolg van de oorlog in Oekraïne", zegt Ayhan Kose, directeur van de Prospects Group van de Wereldbank, die het Outlook-rapport produceert. "De daaruit voortvloeiende stijging van de voedsel- en energieprijzen eist een aanzienlijke menselijke en economische tol - en zal de vooruitgang in het terugdringen van de armoede waarschijnlijk vertragen. Hogere grondstofprijzen verergeren de toch al hoge inflatiedruk in de hele wereld.

De Wereldbank berekende een prijsindex voor agrarische grondstoffen en voeding, waarbij 2010 (met een index van 100) het referentiejaar is. In 2020 is de gemiddelde prijsindex 87,5. Deze index steeg in 2021 naar 108,7 en voor 2022 voorspelt de Wereldbank een index van 127,9. Verwacht wordt dat de tarweprijzen met meer dan 40% zullen stijgen en in 2022 in nominale termen een recordhoogte zullen bereiken. Dat zal de ontwikkelingseconomieën die afhankelijk zijn van de invoer van tarwe, onder druk zetten.

De grondstoffenmarkten staan onder enorme druk: sommige grondstoffenprijzen hebben nominale recordhoogten bereikt. Dit zal blijvende gevolgen hebben. De sterke stijging van de inputprijzen, zoals energie en meststoffen, kan leiden tot een daling van de voedselproductie, met name in zich ontwikkelende economieën. Een geringer gebruik van inputs zal wegen op de voedselproductie en -kwaliteit, en gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van voedsel, de plattelandsinkomens en de bestaansmiddelen van de armen.

Het rapport dringt er bij beleidsmakers op aan snel te handelen om de schade voor hun burgers - en voor de wereldeconomie - tot een minimum te beperken. Er wordt gepleit voor gerichte vangnetprogramma's zoals geldoverdrachten, schoolvoedingsprogramma's en openbare werkprogramma's - in plaats van subsidies voor voedsel en brandstof. 

Download het rapport ‘Commodity Markets Outlook April 2022’
Worldbank.org

Bron: Wereldbank