Nieuws

Toezicht NVWA verandert door 6 speerpunten

NVWA logoCorona; digitalisering; duurzaamheid; klimaatverandering; globalisering en Brexit zijn de trends en ontwikkelingen waar de NVWA nu rekening mee houdt. Deze trends zetten ook de voedingsindustrie op z'n kop. In deze korte samenvatting leggen we de focus op enkele punten die van belang zijn voor de voedingsindustrie. 

Trends en ontwikkelingen

De klimaatverandering beïnvloedt de kwaliteit van (grondstoffen voor) voedingsmiddelen. Door extreme droogte of extreem veel regen komen er vaker gif-producerende schimmels voor. Doordat het zeewater opwarmt, neemt het risico op ‘mariene biotoxines’ (gifstoffen gevormd door algen in schelpdieren) toe. Hogere temperaturen vragen om andere bewaarcondities van voedingsmiddelen tijdens het transport. Ook worden er grondstoffen uit allerlei nieuwe gebieden geïmporteerd, met nog onbekende risico’s.

Door COVID-19 is de manier van toezichthouden veranderd. Sommige controles moesten op afstand, dus digitaal, worden gedaan. Ook de inhoud wijzigde: zo zijn er sinds corona veel meer online aanbieders van producten waarop de NVWA controles uitvoert. De organisatie onderzoekt nu welke gevolgen van corona blijvende impact hebben op hun wijze van toezichthouden.

Door de digitalisering komen consumenten tegenwoordig vaker in een ‘informatiebubbel’ terecht: de online content die ze zien wordt afgestemd op socialmediagedrag, met toenemende invloed van bloggers en vloggers. Hierdoor bereikt feitelijke informatie – onder meer op het gebied van voedselveiligheid – hen steeds minder goed. 

Internationale handelsstromen nemen toe, en daarmee het risico dat nieuwe dier- en plantenziekten in Nederland worden geïntroduceerd. Ook stijgen de mogelijkheden om te frauderen. Controle op internationale (internet)handel is vaak beperkt of zelfs niet mogelijk.  

De NVWA richt zich daarom de komende jaren onder meer op:

  • inzicht krijgen in hoe (risicovolle) micro-organismen en chemische ‘verontreinigingen’ (zoals dioxines) zich door de voedselketen verplaatsen, bijvoorbeeld via diervoerder naar ons voedsel;
  • meer aandacht voor voedselveiligheid bij de import van levensmiddelen en diervoeder;
  • sneller opsporen van opkomende risico’s door meer samen te werken met bedrijven, ministeries en onderzoeksinstituten, zoals het monitoren van opkomende mariene biotoxines;
  • onderzoek naar mogelijk risicovolle stoffen in levensmiddelen en diervoeder, zoals restanten van schoonmaakmiddelen, chemische stoffen die ontstaan bij het verhitten van levensmiddelen en chemische stoffen uit verpakkingen;
  • meer onderzoek naar de aanwezigheid van verboden en onjuist toegediende diergeneesmiddelen en hormonen. 

De Meerjarenagenda van de NVWA bevat de volledige strategische koers van het toezicht. Wat ze exact gaan dóen, staat in de jaarplannen.

nvwa.nl

Bron: NVWA