Nieuws

Een Manufacturing Execution System, Easy as pie?

MES systeemEen Manufacturing Execution System (MES) is een informatiesysteem voor het inplannen, monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter. Het is de verticale, digitale verbinding tussen kantoor en productievloer. Waar nu bijvoorbeeld handmatig orders worden ingevoerd, gepland en uitgevoerd, neemt MES dit grotendeels digitaal over.

Hellebrekers Industriële Automatisering heeft een eigen MES-oplossing ontwikkeld onder de naam Visual Link Software (VLS | MES). Dit is een modulair opgebouwd systeem, dat uit acht hoofdonderdelen bestaat: Planning, Definitie, Resources, Vrijgave, Uitvoering, Data verzameling, Track & Trace en Analyse. Een complete invoering van alle acht onderdelen is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Dit hangt af van uw wensen, in hoeverre u al gebruik maakt van andere, goed functionerende digitaliseringsoplossingen en -uiteraard- budget. Zo kunt u bijvoorbeeld starten met het digitaliseren van de planning of uw voorraadbeheer. Ook is een gedigitaliseerde kwaliteitsregistratie mogelijk, zonder afname van andere functionaliteiten.

Belangrijkste voordelen van het digitaliseren van uw productieproces zijn:

Verhoging van de flexibiliteit op de productievloer: VLS | MES stelt u in staat sneller productwijzigingen door te voeren;
Minder administratie op de werkvloer;
Vanuit één definitie ontstaat een constantere kwaliteit; ieder product wordt iedere productierun op exact dezelfde manier geproduceerd;
Versnelde klachtafhandeling: in de praktijk kan dit per klacht uren aan uitzoekwerk schelen;
Minder (menselijke) fouten door eenduidige informatie;
Real time koppeling met het machinepark: hierdoor heeft u een actueel inzicht in de productievoortgang en daarmee de planning.
Ter verduidelijking van VLS | MES is de whitepaper “Manufacturing Execution System, Easy as pie?” geschreven. Hierin staat het fictieve bedrijf Pie-2-Go centraal, dat een MES geïmplementeerd heeft. Per onderdeel van MES wordt aangegeven op welke manier Pie-2-Go voordeel heeft van het digitaliseren van de productieprocessen.

Download hier de whitepaper en krijg op hoofdlijnen inzicht wat MES is.

Bron: Hellebrekers