Nieuws

Nederlander overschat uitgaven voedsel

Voedselketen

Nederlanders overschatten hoeveel geld ze besteden aan voedsel. De gemiddelde Nederlander denkt zo’n 24% van het huishoudinkomen aan voedsel uit te geven. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 1560 mensen in opdracht van LTO Nederland. Uit cijfers van CBS blijkt echter dat een doorsnee huishouden slechts 8% aan voeding besteedt.

Van de 1560 ondervraagde respondenten geeft 77% aan meer dan 10% van het besteedbaar inkomen aan voedsel uit te geven. Slechts 18% denkt tussen de 6% t/m 10% van het inkomen te besteden, en maar 4% geeft aan minder dan 5% aan voedsel te besteden. De realiteit is dat een doorsnee gezin in 2018 slechts 8% aan voeding besteedde (CBS, 2019).

“Boeren en tuinders zijn er trots op goed, gezond én betaalbaar voedsel te maken. De consument, zowel in Nederland als de ons omringende landen, profiteert daarvan. Tegelijkertijd heeft de maatschappij steeds meer wensen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Daar hebben we oog voor. Boeren en tuinders investeren zelf veel in verduurzaming, maar zien dat te vaak niet terug in de prijs die ze voor hun producten krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander zich niet altijd realiseert hoe goedkoop het voedsel hier eigenlijk is,” aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland.

www.lto.nl

Bron: LTO Nederland