Nieuws

EU: 10 stappen naar economisch herstel

Ontdek wat de EU doet om Europa terug overeind te helpen na de vernietigende economische impact van de COVID-19 pandemie.

 Europa 2

1. Een budget voor een grote economische stimulus

Om Europa te helpen herstellen van de desastreuze economische gevolgen van de coronapandemie, heeft de Commissie een stimuleringsplan van € 750 miljard voorgesteld samen met een nieuw voorstel voor de volgende EU-meerjarenbegroting (2021-2027).

2. EU-zorgsystemen en gezondheidsinfrastructuur steunen

Om Europa te helpen met toekomstige uitbraken, lanceerde de EU het nieuwe EU4Health-programma, dat de zorgsystemen in de lidstaten zal ondersteunen, en innovatie en investeringen in de sector zal stimuleren.

3. Kleine en middelgrote bedrijven beschermen

De EU heeft € 1 miljard vrijgemaakt uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen om banken en kredietverleners te stimuleren om 100.000 kmo’s liquiditeitssteun te geven.

4. Risico’s op werkloosheid beperken

Om banen en werknemers te beschermen in de nasleep van de COVID-19 crisis, zal het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) lidstaten voorzien van financiële steun ter waarde van maximum € 100 miljard in de vorm van leningen onder gunstige voorwaarden.

5. De toeristische sector steunen

Om burgers te helpen met reizen in Europa biedt de interactieve Re-Open EU website reizigers nodige informatie om veilig hun reis in de EU te plannen.

6. Bankenpakket om families en bedrijven te steunen

Om te verzekeren dat banken blijven lenen aan bedrijven en families om de economische gevolgen van de crisis te verzachten, keurde het Europees Parlement een tijdelijke versoepeling goed van de prudentiële voorschriften voor Europese banken.

7. Landbouw en visserij steunen

Om onderbrekingen in de voedselvoorziening en voedseltekorten te vermijden, heeft het Europees Parlement noodmaatregelen goedgekeurd om landbouwers en vissers te helpen die door de COVID-19-pandemie getroffen zijn.

8. Landen helpen met hun financiering van de crisisrespons

Om lidstaten te helpen met de financiering van de respons op de crisis, lanceerde de EU een nieuw initiatief, het Coronavirus Respons Investeringsinitiatief.

9. Versoepeling van de regels voor staatssteun

Tijdens de verspreiding van de pandemie in Europa, lanceerde de EU een tijdelijke kaderregeling voor staatssteun om te verzekeren dat er voor alle soorten bedrijven voldoende liquiditeit beschikbaar blijft en dat economische activiteit tijdens en na de uitbraak van COVID-19 doorgaat.

10. Verzwakte Europese bedrijven beschermen tegen buitenlandse concurrentie

Het Europees Parlement eist een gelijk speelveld voor alle bedrijven, om onregelmatigheden door oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven te vermijden op de interne markt.

europarl.europa.eu

Bron: © Europarlement