Nieuws

Laatste kans versnelde klimaat investeringen industrie

Aanvraag subsidie 23052020

Tot en met 30 juni 2020 biedt de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie nog grote kansen voor investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Tegen het einde van de looptijd is er nog ruim € 17 miljoen van het totale budget van € 28 miljoen beschikbaar. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die CO2-emissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben. Dat wil zeggen dat de techniek al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben.De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni 2020 17:00 uur. Het is daarom zaak om snel actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie. De beoordeling is op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 28 miljoen. Gebaseerd op de laatste peildatum van mei 2020 is nog ruim € 17 miljoen van het budget over. Subvention heeft inmiddels meerdere aanvragen verzorgd waarvan tot nog toe alle aanvragen zijn toegekend. In combinatie met het ruime beschikbare budget is onze ervaring dan ook dat een aanvraag nog steeds kansrijk is.Doordat versnelde CO2-reductie in Nederland in 2020 het hoofddoel is, ligt de focus op grootschalige projecten.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Ook het budget blijkt meer dan toereikend. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Bob van Dijk vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie.                                                                                                 

www.subvention.nl

Bron: ©Subvention