Nieuws

Halvering food waste 2030. Hoe dan?

voedselverspillingDe overheid heeft zich ten doel gesteld de voedselverspilling tegen 2030 met 50 procent terug te dringen. Om dat doel te bereiken is de consument als grootste verspiller nu aan zet, stelt ABN AMRO op basis van recent onderzoek.

Jaarlijks wordt in Nederland per persoon 150 euro aan voedsel weggegooid: bijna een tiende van wat de gemiddelde Nederlander uitgeeft aan voeding. Ongeveer de helft wordt verspild door de consument, de andere helft door de andere schakels in de foodketen: de agrariër, handel en verwerking, in supermarkt en restaurants.

Technologie kan een substantiële bijdrage leveren aan vermindering van de voedselverspilling. Zo kunnen voedselproducenten robots inzetten die een bewerking met grotere precisie kunnen uitvoeren dan mensen, zoals het juist afwegen van ingrediënten of snijden van groenten. Ook kunnen slimme verpakkingen met chips en sensoren tijdens transport en opslag voorspellen of een product nog eetbaar is. In restaurants kan het al helpen als mensen op tijd hun reservering afzeggen, of van te voren hun bestelling doorgeven. Ondernemers kunnen dan beter anticiperen op verwachte drukte en daar qua inkoop rekening mee houden. Scherper inkopen leidt ook tot reductie van verspilling. Verder kunnen innovatieve technieken zoals 3D visuals en bestelzuilen bijdragen aan minder verspilling, én omzetverhogend werken. De uitdaging blijft om gasten geen ‘nee’ te hoeven verkopen, ook niet aan het eind van de avond. Een kwart van de consumenten vindt dat namelijk onacceptabel, zo blijkt uit het onderzoek van ABN AMRO. 

De foodsector kijkt of het gebruik van plastic verpakkingen kan worden beperkt. En  flexibel beprijzen wint snel terrein. Bij dynamische prijzen wordt rekening gehouden met de houdbaarheidsdatum van het product, de locatie van de winkel, weersomstandigheden, historische verkoopcijfers en de voorraden in de winkel. Dit levert minder voedselverspilling op en hogere marges.

Voor sommige ondernemers heeft het oplossen van verspilling nadelige financiële gevolgen. Als consumenten minder weggooien, zullen ze ook minder kopen. Dat zorgt voor volumedaling door de hele keten heen. “Er zijn ook bedrijven die als winnaar uit de bus kunnen komen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat voor iedere euro die geïnvesteerd wordt om voedselverspilling terug te dringen er 14 euro verdiend kan worden”, zegt Nadia Menkveld Sector Econoom Food en Agrarisch van ABN AMRO. 

“Maar de consument is veruit de grootste verspiller. Die is nu aan zet, willen we met z’n allen de doelstelling van 2030 halen. Gelukkig neemt de bereidheid en het bewustzijn onder consumenten om verspilling tegen te gaan toe, en werkt de industrie hard aan innovaties om de hoeveelheid voedselverspilling te halveren.“

Beeld: facto.nl

Bron: © ABN AMRO