Nieuws

Nieuw Brancheplan Voedselverpakkingen

FNLI verpakkingenDuurzame en recyclebare verpakkingen staan steeds hoger op de agenda van de directies en managers in de industrie. Ook de levensmiddelenindustrie neemt haar verantwoordelijkheid en maakt voedselverpakkingen al jaren duurzamer en beter recyclebaar. Om deze ontwikkeling extra kracht bij te zetten is onlangs het Branche-verduurzamingsplan 2019 – 2025 van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) vastgesteld en gepubliceerd. In dit plan legt de levensmiddelenindustrie de lat binnen de sector een stuk hoger voor de verduurzaming van voedselverpakkingen in de komende jaren. Om dit te realiseren werken verpakkingstechnologen vaak dagelijks aan onze verpakkingen van de toekomst en worden ze binnen hun organisaties nog belangrijker dan ze al waren.

In het Brancheverduurzamingsplan zijn verantwoord en duurzaam materiaalgebruik de centrale pijlers voor het nieuwe beleid richting 2025. Daarbij werkt de levensmiddelen-industrie aan uniformering van het materiaal van voedselverpakkingen op de Nederlandse markt, als belangrijke stap naar een meer hoogwaardige recycling van voedselverpakkingen. Verder is in het document een zogeheten ‘Tienpuntenplan 2019-2025’ opgenomen en die lijst van acties en interventies zijn bedoeld als concreet handelingsperspectief voor FNLI-leden en het federatiebureau. Bijvoorbeeld dat in 2025 alle kunststof voedselverpakkingen van (HD)PP, (HD)PE en PET worden gemaakt, waardoor de grote diversiteit in plastics afneemt en de mogelijkheden voor recycling dan toeneemt. Met de komst van het plan ‘Duurzame & Recyclebare Voedselverpakkingen’ verzet de FNLI de bakens voor het collectieve Nederlandse verpakkingsbeleid.

Download hier het Brancheplan Voedselverpakkingen

Bron: © FNLI