Nieuws

Digitalisering in de voedingsindustrie

5c4f0551061f9825180549

 

Levensmiddelenproducenten zijn van mening dat digitalisering een grote rol zal spelen in de toekomst van de levensmiddelensector - maar de meerderheid ziet nog steeds een aantal hindernissen die overwonnen moeten worden om de kans te maximaliseren.

Dit was een belangrijke bevinding van het onderzoek van CSB-System uit 2018, dat de meningen van besluitvormers binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in 29 landen heeft weten te peilen.  Respondenten noemden de toenemende eisen van detailhandelaren, strenge internationale wetgeving inzake voedselveiligheid en traceerbaarheid, en de groeiende vraag van de consument naar kwaliteit en versheid als belangrijke uitdagingen die de informatietechnologie (IT) zou kunnen helpen oplossen. 

Een van de mogelijke voordelen die werden geschetst, was onder meer dat de netwerkproductie de norm werd, waardoor producenten en consumenten veel dichter bij elkaar komen te staan.  Producenten zullen in staat zijn om steeds meer gepersonaliseerde producten op kosteneffectieve wijze te creëren en het rechtstreeks bij de fabrikant bestellen zal steeds gebruikelijker worden.

Hoewel deze factoren betekenen dat twee keer zoveel respondenten IT als 'zeer belangrijk' hebben beoordeeld vergeleken met de CSB-enquête van 2017, was dit cijfer nog steeds slechts 17%.  Bovendien besteedt slechts 15% van de respondenten meer dan 1,5% van hun omzet aan IT, terwijl bijna 70% niet meer dan 1% investeert in digitalisering.  Dit in vergelijking met middelgrote Amerikaanse ondernemingen, die volgens Forrester-analisten 4,3% van de omzet aan IT besteden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de belangrijkste belemmeringen voor digitalisering te wijten zijn aan een gebrek aan vaardigheden van de werknemers en een geringe kennis van de oplossingen die op de markt beschikbaar zijn.  Volgens CSB kan het werken met een geschikte IT-partner bedrijven helpen bij het aanpakken van de vier grote vraagstukken die bedrijven in staat stellen om een Smart Food Factory te realiseren.  Dit zijn de behoefte aan meer transparantie, een betere digitalisering van marketing en verkoop, extra digitalisering van bedrijfsprocessen en verbeteringen in kwaliteit en traceerbaarheid.

ERP-systemen zullen hierbij een cruciale rol spelen en zullen het middelpunt blijven van veel processen in voedingsmiddelenbedrijven, omdat de meeste bedrijven bekend zijn met deze systemen en de respondenten veel voordelen zagen.  Uit de enquête bleek echter ook dat zij vinden dat de eisen die aan de systemen worden gesteld, te hoog kunnen zijn en dat zij graag meer gebruiksvriendelijkheid, geavanceerde documentatiemogelijkheden en meer analysemogelijkheden voor hun bestaande systemen zouden zien.

In het kader van de nieuwste technologieën die een impact kunnen hebben op de voedingsindustrie, werden collaboratieve robots en kunstmatige intelligentie het hoogst gewaardeerd.  Er wordt veel minder verwacht van 3D-printing en blockchain, waarbij de investering in 3D-printing na een veelbelovende start in een stroomversnelling is geraakt.  Besluitvormers zien op dit moment niet dat de blockchain in de nabije toekomst voet aan de grond krijgt in de voedingsindustrie, hoewel de adoptie ervan door grote retailspelers als Walmart en Carrefour hier verandering in kan brengen.

"Ons onderzoek toonde aan dat de voordelen van het creëren van een Smart Food Factory sterk erkend worden door de voedselproducenten, maar er is nog steeds een gebrek aan kennis en begrip dat veel bedrijven ervan weerhoudt om zwaar te investeren in IT en digitalisering", aldus Frank Braun, hoofd marketing van CSB.

"Voor veel bedrijven kan het selecteren van een geschikte externe leverancier daarom de nodige ondersteuning en begeleiding bieden om de vele mogelijkheden die digitalisering biedt te maximaliseren, in het bijzonder bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties en winstgevendheid.

www.csb.com