Agenda

Ronde tafel voor productiemanagers
27/09/2019, 09:00 - 13:00
Locatie Van Gorp Greenfoods , Belfeld

Informatie over PAVO Ronde Tafelsessies Productie Managers in 2019.

Veel productie-managers hebben behoefte om over bepaalde thema’s/onderwerpen binnen hun vakgebied met vakbroeders te sparren. Op PAVO bijeenkomsten is deze gelegenheid er uiteraard ook, maar is dan vaak gerelateerd aan het thema dat op dat moment behandeld wordt.

In samenwerking met PEKA Kroef zijn we nu tot een opzet gekomen waarbij de productie-managers zelf de thema’s gaan bepalen. In een 6-tal sessies, waarvan de eerste was gepland op vrijdag 2 november j.l. bij PEKA Kroef in Odiliapeel. Een kort verslag:na een voorstellingronde en uitleg over de aanpak van deze Ronde Tafel sessies hebben de deelnemers onder leiding van coach Lilian in ’t Zand de onderwerpen aangegeven welke hen bezig houden. De onderwerpen zijn o.a.: omgaan met veranderingen door bijvoorbeeld snelle groei of cultuurverschillen, communicatie, omgaan met verschillende belangen, autonoom onderhoud en samenwerking met TD, afbakening projecten. Deze onderwerpen zullen in de vervolgsessies onder leiding van Lilian verder worden uitgediept .
De deelnemers aan deze sessies zijn: productie manager PEKA Kroef,  productie manager Van der Kroon Food Products, plantmanager Huijbregts Groep, plantmanager Van Gorp Greenfood, productie manager Aarts Conserven, productie manager Zantvliet Vleeswaren, productie manager Ruitenberg en plantmanager Hearthsidefoods. Maximale groepsgrootte is vastgesteld op 8 deelnemers . Voor 2019 is het maximale aantal bereikt.

Na het afstemmen van de te behandelen thema’s/onderwerpen gaan we tijdens de bijeenkomsten werken met een methode in 5 stappen. Dit maakt het mogelijk om samen naar een vraag of probleem te kijken die je in je rol in de praktijk tegenkomt. We zijn gewend om snel naar de oplossing te gaan omdat de productie door moet gaan. Voor sommige vragen of problemen is het echter zinvol om even achterover te leunen. Extra tijd te nemen, de vraag verder te verhelderen en weg te blijven van de praktijk om meteen adviezen en tips te geven. Dat laatste gaan we wel doen maar eerst brengen we de kennis, ervaringen en manier van kijken van ieder deelnemer tijdens de 5 stappen gestructureerd in beeld. Dit geeft extra verdieping aan de aanpak. En natuurlijk besteden we aandacht aan de vertaling naar je praktijk. 

Het is de bedoeling dat tijdens de bijeenkomsten dezelfde deelnemers bij elkaar komen. Hierdoor is het mogelijk om samen kijken wat wel en niet in de praktijk heeft gewerkt. Ook daar kan iedere deelnemer weer van leren.
Het resultaat van deze manier van werken betekent dat je problemen kunt delen met collega’s in dezelfde rol in een ander bedrijf/organisatie. Je kunt van deze deskundigen kennis en ervaring meenemen in je aanpak voor een (structurele) vraag of probleem in je bedrijf.        En gaan ervaren of dit in je eigen praktijk werkt!

Indien er in 2019 meer belangstelling is om deze Ronde Tafel sessies voor Productie Managers opnieuw te organiseren , wordt daar in het najaar door het bestuur naar gekeken.