Deelname voor PAVO-leden is kosteloos. Niet-leden betalen € 255,00 excl. BTW voor de 1e aanmelding en krijgen 50% korting voor iedere volgende aanmelding. Aanmelden voor de themabijeenkomst kan per email of middels onze website.

Agenda

Ronde Tafel bijeenkomst voor Productie Managers 2019
29/03/2019, 09:45 - 13:00
Locatie Van der Kroon Food products in Bergen op Zoom

Op vrijdagochtend 29 maart zijn de deelnemers van de  Ronde TafelProductie Managers bijeen gekomen voor de 3e sessie in de serie van zes bijeenkomsten.. Deze keer vond de bijeenkomst plaats bij Van der Kroon Food products BV in Bergen op Zoom, een familiebedrijf gespecialiseerd in productie en verkoop van tafelzuren (augurken, zilveruien, paprika, piccalilly etc).  Na de presentatie over en een rondleiding door het bedrijf werd inhoudelijk in gegaan op één van de eerder vastgestelde thema’s. Deze keer betrof het thema de (interne) communicatie en creeren van eigenaarschap. De deelnemers geven in de groep aan waar zij zelf tegen aan lopen, waarna de “inbrenger” van feedback wordt voorzien door de overige deelnemers. Deze feedback wordt op een constructieve manier gegeven, zodat de “inbrenger” er ook daadwerkelijk wat mee kan. De uitwisselingen naar elkaar gebeurd in een positieve ambiance en onder begeleiding van coach Lilian in ’t Zand. Deze groep heeft dit jaar nog 3 sessies op de planning staan en gaat mogelijk daarna op eigen gelegenheid verder.

Informatie over PAVO Ronde Tafelsessies Productie Managers in 2019.

Veel productie-managers hebben behoefte om over bepaalde thema’s/onderwerpen binnen hun vakgebied met vakbroeders te sparren. Op PAVO bijeenkomsten is deze gelegenheid er uiteraard ook, maar is dan vaak gerelateerd aan het thema dat op dat moment behandeld wordt.

In samenwerking met PEKA Kroef zijn we nu tot een opzet gekomen waarbij de productie-managers zelf de thema’s gaan bepalen. In een 6-tal sessies, waarvan de eerste was gepland op vrijdag 2 november j.l. bij PEKA Kroef in Odiliapeel. Een kort verslag:na een voorstellingronde en uitleg over de aanpak van deze Ronde Tafel sessies hebben de deelnemers onder leiding van coach Lilian in ’t Zand de onderwerpen aangegeven welke hen bezig houden. De onderwerpen zijn o.a.: omgaan met veranderingen door bijvoorbeeld snelle groei of cultuurverschillen, communicatie, omgaan met verschillende belangen, autonoom onderhoud en samenwerking met TD, afbakening projecten. Deze onderwerpen zullen in de vervolgsessies onder leiding van Lilian verder worden uitgediept .
De deelnemers aan deze sessies zijn: productie manager PEKA Kroef,  productie manager Van der Kroon Food Products, plantmanager Huijbregts Groep, plantmanager Van Gorp Greenfood, productie manager Aarts Conserven, productie manager Zantvliet Vleeswaren, productie manager Ruitenberg en plantmanager Hearthsidefoods. Maximale groepsgrootte is vastgesteld op 8 deelnemers . Voor 2019 is het maximale aantal bereikt.

Na het afstemmen van de te behandelen thema’s/onderwerpen gaan we tijdens de bijeenkomsten werken met een methode in 5 stappen. Dit maakt het mogelijk om samen naar een vraag of probleem te kijken die je in je rol in de praktijk tegenkomt. We zijn gewend om snel naar de oplossing te gaan omdat de productie door moet gaan. Voor sommige vragen of problemen is het echter zinvol om even achterover te leunen. Extra tijd te nemen, de vraag verder te verhelderen en weg te blijven van de praktijk om meteen adviezen en tips te geven. Dat laatste gaan we wel doen maar eerst brengen we de kennis, ervaringen en manier van kijken van ieder deelnemer tijdens de 5 stappen gestructureerd in beeld. Dit geeft extra verdieping aan de aanpak. En natuurlijk besteden we aandacht aan de vertaling naar je praktijk. 

Het is de bedoeling dat tijdens de bijeenkomsten dezelfde deelnemers bij elkaar komen. Hierdoor is het mogelijk om samen kijken wat wel en niet in de praktijk heeft gewerkt. Ook daar kan iedere deelnemer weer van leren.
Het resultaat van deze manier van werken betekent dat je problemen kunt delen met collega’s in dezelfde rol in een ander bedrijf/organisatie. Je kunt van deze deskundigen kennis en ervaring meenemen in je aanpak voor een (structurele) vraag of probleem in je bedrijf.        En gaan ervaren of dit in je eigen praktijk werkt!

Indien er in 2019 meer belangstelling is om deze Ronde Tafel sessies voor Productie Managers opnieuw te organiseren , wordt daar in het najaar door het bestuur naar gekeken.