Agenda

"Je personeel betrekken bij je bedrijf"
23/06/2017, 09:15 - 13:30
Locatie Peka Kroef BV, Beukenlaan 61, Odiliapeel (Noord-Brabant)

Na de inleidende presentatie over het bedrijf en filosofie van Peka Kroef door Wiek van der Heijden werd door Jack Rademakers het personeelsbeleid toegelicht. Dit start met een werving en selectie waarbij gekeken wordt of er een klik is met de potentiele medewerker en wordt er na een positief eerste gesprek een dag in productie ingepland. Als beiden positief verlopen krijgt de medewerker een tijdelijk contract en wordt waar nodig geschoold middels een interne Vapro B opleiding maar ook via e-learning van Good Habitz.

Daarnaast is er inzage gegeven in de personeelssamenstelling en overige HR KPI’s.

Bij goed functioneren wordt de aanstelling omgezet in een vast contract.

Jack heeft ook de opbouw van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden toegelicht, welke zeer uitgebreid zijn.

Maar nog belangrijker zijn Vitamine A en V binnen Peka Kroef. Aandacht en Vertrouwen zijn pijlers binnen het personeelsbeleid. Aandacht in de vorm van rondgangen (walk to talk), oprechte aandacht voor medewerkers en familie, preventief coachen, familie evenementen en medewerker van het jaar. Vertrouwen door te werken zonder opleidingsovereenkomst, slechts 1 tijdelijk contract en vervolgens een vaste aanstelling te bieden, een huis coach te bieden die met de medewerker praat maar niet met het bedrijf over de medewerker.

Vervolgens heeft Lilian in ’t Zand nog een aantal coachings-trajecten toegelicht. Hierbij wordt van buiten naar binnen gekeken (spiegel) en staat jezelf kennen en zelfreflectie centraal. Trajecten hebben betrekking op leidinggevenden ( hoe kan ik mijn mensen beter leren leiding geven en hoe kan ik zelf beter leiding geven) maar ook op groepen zoals TD monteurs (begrip en samenwerken). Het gevoerd personeelsbeleid leidt tot een laag personeelsverloop en een zeer laag ziekteverzuim.

Aansluitend hebben we in 2 groepen een bezoek gebracht aan het productieproces. Al met al een zeer boeiende bijeenkomst waarbij veel handreikingen gedaan zijn en waar de term ‘arbeidsvitaminen’ een nieuwe dimensie gekregen heeft.