Agenda

Themabijeenkomst: Waterbeschikbaarheid voor de voedingsmiddelenindustrie
22/03/2024, 09:00 - 13:00
Locatie  Brabant Water Veghel; Adres: Blankenburg 2, 5463 PH Veghel

Brabant water 5

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland. De concentraties verontreinigde stoffen zijn te hoog en veel oppervlaktewater voldoet niet aan de ecologische kwaliteit. Zoals het er nu naar uitziet worden de doelstellingen die in de Kader Richtlijn Water (KRW) zijn opgenomen voor 2027 niet gehaald. Naast de impact hiervan op onze gezondheid en de natuur, kan dit ook gaan leiden tot een vergunningenstop waardoor tal van economische activiteiten in 2027 stil komen te liggen. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van zoet grondwater steeds schaarser.

Waterbesparing, verduurzaming en een circulair watersysteem zijn nodig voor voldoende waterbeschikbaarheid in de toekomst. Het is hoog tijd om deze “waterproblematiek” onder ogen te gaan zien en plannen te maken hoe water te besparen.

Met Brabant Water, een van de grootste drinkwaterbedrijven in Nederland, hebben we tezamen met de provincie Noord-Brabant, een bijeenkomst georganiseerd met als thema: “Waterbeschikbaarheid voor de voedingsmiddelenindustrie”.

Na de introductie door het gastbedrijf beginnen we met de Waterkaart van Nederland en het verschaffen van inzicht in de toekomstige waterproblematiek met als titel “Zonder water, geen later” en de KRW (Kader Richtlijn Water) waaraan in 2027 voldaan moet zijn. Het zwaartepunt van het programma komt te liggen rondom de waterbesparingsactiviteiten die Brabant Water samen met haar stakeholders initieert. Het uitvoeren van een waterscan wordt hierbij als middel ingezet in de samenwerking met haar industriële klanten. Middels een praktijkcase bij fritesproducent Agristo worden de opgedane praktijkervaringen met ons gedeeld.

De bijeenkomst is primair bedoeld voor geïnteresseerden welke hun beeld willen verruimen rondom de aanstaande “waterproblematiek”, het mogelijke effect hiervan op je bedrijf en uiteraard kennis op te doen van de verschillende waterbesparingsmogelijkheden.

Programma:

8.45 – 9.00 uur      Ontvangst                                                                                                                                                                           Brabant water 3

9.00 – 9.05 uur      Opening  Dennis van der Kroon, Stichting PAVO 

9.05 – 09.15 uur    Introductie Brabant Water  Franco Moonen, Brabant Water

9.15 – 9.45 uur      Zonder water, geen later & KRW (Kader Richtlijn Water)

                            Martine Beuken & Peter Ramakers, Provincie Noord-Brabant

9.45 – 10.30 uur    Praktisch voorbeeld waterbesparingsmogelijkheden

                            Franco Moonen, Brabant Water i.s.m. Melanie Vermeeren, Agristo Tilburg

10.30 – 11.00 uur Koffiepauze en gereed maken voor rondleiding

11.00 – 12.00 uur Rondleiding Brabant Water - LET OP: veiligheidsschoenen meenemen !!                                   

12.00 – 12.45 uur Afsluiting en broodjeslunch Aangeboden door Brabant Water

Wat betreft de Themabijeenkomsten:

De PAVO organiseert periodiek themabijeenkomsten of Ronde Tafel bijeenkomsten over diverse onderwerpen. Deze zijn veelal gericht op de hoofdthema’s Continue Verbeteren, kwaliteitsonderwerpen of automatisering. Kernpunt is altijd het overbrengen van praktische informatie welke de deelnemers ook snel in hun eigen bedrijven kunnen invoeren. Deze praktische bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer leerzaam en waardevol beoordeeld. De onderwerpen voor de Ronde Tafel bijeenkomsten worden door de deelnemers zelf aangedragen. Zij bereiden dit voor en lichten dit tijdens de bijeenkomst toe. Hierna worden hierover tussen de deelnemers ervaringen uitgewisseld.

Aanmelding en informatie: Deelname voor medewerkers van PAVO-leden is kosteloos. Niet-leden betalen € 255,00 excl. BTW voor de 1e aanmelding en krijgen 50% korting voor iedere volgende aanmelding. Aanmelden voor de themabijeenkomst kan per email door te reageren op deze uitnodiging middels bijgevoegd aanmeldformulier en dit te verzenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt zich ook aanmelden via de website www.stichtingpavo.nl 
Let wel, voor deze bijeenkomst zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar.
U kunt natuurlijk ook lid worden van de PAVO à € 650,- excl. BTW per jaar en dan is deelname kosteloos. Informatie over het lidmaatschap van de PAVO vindt u hier. Het is ook mogelijk door het sturen van een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aanmelden als lid kan ook direct op www.stichtingpavo.nl