Agenda

Themabijeenkomst: Waterbeschikbaarheid voor de voedingsmiddelenindustrie
22/03/2024, 09:00 - 13:00
Locatie  Brabant Water Veghel; Adres: Blankenburg 2, 5463 PH Veghel

Brabant water 5

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland. De concentraties verontreinigde stoffen zijn te hoog en veel oppervlaktewater voldoet niet aan de ecologische kwaliteit. Zoals het er nu naar uitziet worden de doelstellingen die in de Kader Richtlijn Water (KRW) zijn opgenomen voor 2027 niet gehaald. Naast de impact hiervan op onze gezondheid en de natuur, kan dit ook gaan leiden tot een vergunningenstop waardoor tal van economische activiteiten in 2027 stil komen te liggen. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van zoet grondwater steeds schaarser.

Waterbesparing, verduurzaming en een circulair watersysteem zijn nodig voor voldoende waterbeschikbaarheid in de toekomst. Het is hoog tijd om deze “waterproblematiek” onder ogen te gaan zien en plannen te maken hoe water te besparen.

Met Brabant Water, een van de grootste drinkwaterbedrijven in Nederland, hebben we tezamen met de provincie Noord-Brabant, een bijeenkomst georganiseerd met als thema: “Waterbeschikbaarheid voor de voedingsmiddelenindustrie”.

Na de introductie door het gastbedrijf is de  Waterkaart van Nederland getoond en inzicht gegeven in de toekomstige waterproblematiek met als titel “Zonder water, geen later” en de KRW (Kader Richtlijn Water) waaraan in 2027 voldaan moet zijn. Het zwaartepunt van het programma lag rondom de waterbesparingsactiviteiten die Brabant Water samen met haar stakeholders initieert. Het uitvoeren van een waterscan wordt hierbij als middel ingezet in de samenwerking met haar industriële klanten. Een praktijkcase bij fritesproducent Agristo heeft laten zien hoe een  en ander in de praktijk heeft gewerkt.

De bijeenkomst was primair bedoeld voor geïnteresseerden welke hun beeld willen verruimen rondom de aanstaande “waterproblematiek”, het mogelijke effect hiervan op je bedrijf en uiteraard kennis op te doen van de verschillende waterbesparingsmogelijkheden.

Het programma van deze bijeenkomst zag er als volgt uit:                                                                                                                                                                          

Brabant water 3

9.00 – 9.05 uur      Opening  Dennis van der Kroon, Stichting PAVO 

9.05 – 09.15 uur    Introductie Brabant Water  Franco Moonen, Brabant Water

9.15 – 9.45 uur      Zonder water, geen later & KRW (Kader Richtlijn Water)

                            Martine Beuken & Peter Ramakers, Provincie Noord-Brabant

9.45 – 10.30 uur    Praktisch voorbeeld waterbesparingsmogelijkheden

                            Franco Moonen, Brabant Water i.s.m. Melanie Vermeeren, Agristo Tilburg

11.00 – 12.00 uur Rondleiding Brabant Water                                   

12.00 – 12.45 uur Afsluiting en broodjeslunch Aangeboden door Brabant Water