HERINNERING Uitnodiging themabijeenkomst TD Ronde tafel: De rol van de TD in de ICT van de fabriek

HERINNERING Uitnodiging

1

Themabijeenkomst TD Ronde tafel: "De rol van de TD in de ICT van de fabriek"

    Vrijdag 17 november 2017 9.00 - 13.00 uur
   Locatie: Vreugdenhil Dairy foods, Timorstraat 22, 4202 MA Gorinchem

Geachte heer/mevrouw,

De informatisering van de fabriek is een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. De fabriek wordt een geïntegreerd onderdeel van de supply chain. Orders komen uit het ERP systeem en planningen kunnen elk moment weer aangepast worden. Er is behoefte aan inzicht in de actuele status van de orders in de fabriek. Verbruiken, opbrengsten en verliezen moeten real-time inzichtelijk zijn en de eisen aan tracking & tracing worden steeds strenger.

De processen worden bijgestuurd aan de hand van inline en online analyseresultaten. De operator moet voorzien worden van actuele informatie en de kans op menselijke fouten moet worden geminimaliseerd. Dit lukt niet meer zonder informatiesystemen. Dit gaat ook niet zonder een goede integratie met de besturingslaag. Hierdoor vloeien de ICT infrastructuur en beveiliging ook in elkaar. Er komen twee werelden bij elkaar:

De Technische Dienst en de ICT, waardoor beide afdelingen voor nieuwe uitdagingen komen te staan.

Als gastspreker op deze bijeenkomst komt Jos Hensen van de firma Greywise Consultancy. Jos zal zijn ervaringen delen die hij heeft opgedaan tijdens een aantal implementaties en nieuwbouwprojecten in de voedingsmiddelenindustrie.

Tijdens de ronde tafel worden een aantal stellingen/vragen behandeld:
- Hoe ziet de taakverdeling tussen de TD en ICT er in uw bedrijf uit en wat zou beter kunnen?
- Is de TD te weinig betrokken bij de informatisering waardoor kansen onbenut blijven?
- Zijn de verantwoordelijkheden voor de TD-er en de ICT-er wel duidelijk?
- Hoever mag de afd. ICT zich bemoeien met automatisering in de fabriek?
- Het spanningsveld tussen TD en IT zorgt juist voor een optimaal resultaat.
- Hebben TD-ers te weinig kennis van IT en ook andersom?
- Wat zijn succesverhalen / vb-cases waarbij administratieve- en industriële automatisering optimaal samenwerken?
  En wat zijn de succesfactoren?

De thema's worden in twee of drie groepen besproken en de belangrijkste bevindingen (conclusies of resultaten) worden aan de gehele groep gepresenteerd. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding in de fabriek.

Programma

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en Safety instructie
09.30 – 09.35 uur Opening door Wilbert Hendriks, Stichting PAVO
09.35 – 09.45 uur Presentatie Plant manager fabriek Gorichem
09.45 – 11.30 uur Van twee werelden één; ervaringen in samenwerking tussen TD en ICT  
                             Praktijk Case binnen Vreugdenhil 
10.30 – 11.30 uur Discussies en delen ervaringen in meerdere groepen 
11.30 – 12.00 uur Terugkoppeling, plenaire discussie en samenvatting
12.00 – 13.00 uur Rondleiding Vreugdenhil
13.00 – 13.00 uur Afsluiting en broodjeslunch aangeboden door Vreugdenhil / Greywise                  

Wat betreft de "Ronde tafel bijeenkomsten TD"

De Stichting PAVO organiseert periodiek Ronde tafelbijeenkomsten over TD onderwerpen. De deelnemers aan deze bijeenkomsten komen uit de praktijk en leren van collega TD’ers binnen andere bedrijven. Ze delen graag hun kennis en ervaring vanuit de verschillende rollen die zij in hun bedrijf vervullen. 
Deze praktische bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer leerzaam en waardevol beoordeeld. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen. Zij bereiden dit voor en lichten dit tijdens de bijeenkomst toe. Hierna worden hierover tussen de deelnemers ervaringen uitgewisseld.

Ook al heeft u niet eerder een bijeenkomst bijgewoond, u kunt zo instappen. Let wel, voor deze bijeenkomst zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Wanneer dit aantal overschreven wordt, zal PAVO in overleg met Vreugdenhil een aantal mensen helaas  moeten weigeren. 
Omdat het dragen van Vreugdenhil schoenen en kleding verplicht is binnen de fabriek dient u vooraf uw schoen- en kledingmaat door te geven aan Stichting PAVO.

Indien u zich al heeft aangemeld, kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

Aanmelding en informatie
Deelname voor PAVO-leden is kosteloos. Niet-leden betalen €195, - excl. BTW voor de 1e aanmelding en krijgen 50% korting voor iedere volgende aanmelding. Aanmelden voor de themabijeenkomst kan via de website. 

U kunt natuurlijk ook lid worden van de PAVO à € 550, - excl. BTW per jaar en dan is deelname kosteloos. Informatie aanvragen over het lidmaatschap van de PAVO is mogelijk door het sturen van een email naar info@stichtingpavo.nl. 
Voordelen over het lidmaatschap en aanmelden als lid vindt u op www.stichtingpavo.nl.

Wij zien u graag op deze interessante bijeenkomst.

Is deze bijeenkomst niet passend voor u, maar wellicht wel voor één van uw collega's? Dan stellen wij het op prijs als u deze naar hem/haar door wil zetten. Alvast hartelijk bedankt hiervoor.


Met vriendelijke groet,

Peter Santegoeds
Directeur

Volg ons!
 

linkedin   twitter

Contact
 

Vensestraat 70
6599 AR Ven-Zelderheide
Tel: 06-28939825
E-mail: info@stichtingpavo.nl
Website: www.stichtingpavo.nl 

 
PAVO zorgt voor praktische Kennisuitwisseling.
Ons doel is het bevorderen van de uitwisseling van practische toepasbare kennis en informatie
in de voedingsmiddelenindustrie.
Logo Pavo 72dpi CMYK

 

 

Powered by AcyMailing