Nieuws

Biobased voedselverpakkingen door de ogen van de consument

Wat vinden consumenten van biobased voedselverpakkingen? En kunnen fabrikanten en retailers de merkpositie van hun voedselproducten versterken door juist voor biobased verpakkingsmateriaal te kiezen? In het publiek-private samenwerkingsprogramma COMBO helpt Wageningen University & Research de voedselsector goed gefundeerde, duurzame verpakkingskeuzes te maken.
Om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, zoeken bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie naar alternatieven voor reguliere plastic verpakkingen. Op een enkele uitzondering na zijn gerecyclede voedselverpakkingen vanwege de voedselveiligheid niet geschikt voor hergebruik als voedselverpakking. Daarom is voor veruit de meeste voedselproducten is verpakking gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen de enige duurzame optie. `Die overstap naar ‘biobased’ moet zorgvuldig gebeuren’, zegt Karin Molenveld, onderzoeker van Wageningen Food & Biobased Research. ‘Allereerst moet de nieuwe verpakking natuurlijk de juiste functionele eigenschappen hebben. Maar je moet ook weten hoe een consument op die nieuwe verpakking reageert en hoe het consumentenoordeel afstraalt op het merk.’ Dus als een bedrijf zich hiermee wil onderscheiden, is het duidelijk communiceren van oprechte bedoelingen met herkenbare en onderbouwde claims een aanrader - hoe concreter, hoe beter.
COMBO loopt nog tot eind 2018 door. In overleg met de projectpartners wordt bepaald op welke aspecten het onderzoek zich de komende periode zal toespitsen. Wageningen Food & Biobased Research nodigt nieuwe partners uit om zich bij het programma aan te sluiten.