Nieuws

Nederland na corona in vier scenario’s

potten aug

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. De snelheid en omvang waarmee de pandemie om zich heen heeft gegrepen, roept de vraag op hoe in de toekomst met dergelijke risico’s moet worden omgegaan en vooral wie deze moet dragen. Is het de overheid die altijd het beste antwoord op rampspoed heeft, of is de markt veel beter in staat om ontij te pareren? En is de burger het meest weerbaar binnen zijn eigen cocon, of wanneer hij veiligheid zoekt in gemeenschap met anderen?

Het zijn deze fundamentele vragen waarop ABN AMRO in dit nieuwe rapport antwoord hoopt te geven. De winnaars van morgen zijn immers de bedrijven en instanties die flexibel kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen of, nog beter, die een robuuste langetermijnstrategie weten te formuleren.

Robuuste strategie

Het formuleren van een robuuste strategie is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist inzicht in de onzekerheden die van invloed zijn op de organisatie en haar ecosysteem. Dit kunnen onzekerheden zijn die specifiek voor een organisatie relevant zijn, of onzekerheden die betrekking hebben op maatschappelijke veranderingen van meer brede aard. In dit rapport gaat de bank in op twee altijd aanwezige spanningsvelden die momenteel veelvuldig in het publieke debat naar voren komen; het machtsevenwicht tussen overheid en vrije markt en de zoektocht naar een werkbare verhouding tussen individualisme en collectief handelen.

De combinatie van die twee spanningsvelden resulteert in vier scenarios voor de toekomst. Dit rapport beschrijft hoe die vier scenarios, op sectorniveau, zich kunnen ontvouwen in de periode na het overwinnen van de huidige crisis. Het doel is niet zozeer om met harde cijfers en puntschattingen precieze voorspellingen te geven, meer om in grote lijnen verschillende toekomstige werelden te schetsen ter ondersteuning van strategische discussies en plannen voor de toekomst.

Ondernemen is vooruitzien

Verken de toekomst aan de hand van vier alternatieve werelden: Vrijheid voor de sterken, Open hightech-gemeenschap, De eigen staat en De beschermde staat.

Klik hier voor het rapport
abnamro.nl 

Bron: © ABN AMRO

Voedselsysteem in 2050: gezond en circulair

Duurzame voeding

 

Een team van boeren, vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties en Wageningse wetenschappers, werkte onder leiding van Imke de Boer (Hoogeleraar Dierlijke Productiesystemen) en Evelien de Olde (onderzoeker Dierlijke Productiesystemen) van Wageningen University & Research, uit hoe een gezond en circulair voedselsysteem er in 2050 uitziet. En welke veranderingen nodig zijn om daar te komen.

Iedereen draagt z’n steentje bij

Een herontwerp van ons voedselsysteem is alleen mogelijk als alle actoren in het voedselsysteem hun steentje bijdragen, zeggen de initiatiefnemers, dus: zowel boeren, consumenten, de overheid, NGO’s, supermarkten, financiers en toeleveranciers zullen veranderen.

Een greep uit de noodzakelijke veranderingen:

In 2050 eten we in Nederland meer plantaardige en minder dierlijke producten; is gezond en duurzaam voedsel makkelijk verkrijgbaar, normaal en aantrekkelijk; krijgen alle kinderen voedselonderwijs en verspillen we vrijwel geen voedsel meer.

Alle huizen hebben zonne- of groene daken èn slimme toiletten; en alle gebouwen een materialenpaspoort.

Voor de productie van voedsel telen akkerbouwers meerdere gewassen tegelijk op een perceel; grazen koeien op kruidenrijk grasland en eten varkens, kippen, vissen en insecten enkel biomassa die niet geschikt is voor menselijke consumptie.

Er wonen meer ‘Prosumers’ (samenvoeging van producenten en consumenten) in Nederland, en we hebben voedselraden, een langjarig en consistent voedselbeleid en een minister van Voedsel.

De economie is niet langer leidend, maar dienend, en stuurt ons richting een veilige en eerlijke handelingsruimte voor duurzaam ondernemen. Dit betekent onder andere dat we onze welvaart niet langer meten met het Bruto Binnenlands Product, maar met het Nationaal Maatschappelijk Product, met aandacht voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en rechten voor mens en dier.

Inspirerende voorbeelden

"Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar inspirerende voorbeelden in ons netwerk laten zien dat het kan", zegt initiatiefneemster Imke de Boer. "Denk bijvoorbeeld aan Kipster dat eieren produceert. De kippen van Kipster eten enkel reststromen. Onze inzet is dat dit principe in de gehele veehouderij wordt overgenomen. Of neem een concept als Herenboeren, waarin consumenten samen bepalen wat ze willen eten en hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Al het eetbare dat de boerderij voortbrengt, wordt verdeeld onder de leden, zonder tussenkomst van handel of retail. De consument weet precies wat hij of zij eet."

www.wur.nl

Bron: © Wageningen University & Research

Aanhoudende groei in duurzamer voedsel

 Voedselketen

De totale omzet in voeding in supermarkten groeide met 4,2% in 2019. De omzet in voedselproducten met onafhankelijk keurmerk groeide veel sterker, met 26%. Dit blijkt uit cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. De groei in duurzamer voedsel is aanhoudend. In 2018 en 2017 was de groei namelijk respectievelijk 16% en 30%.

Keurmerken

Het Beter Leven Keurmerk groeide met 25% en blijft met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt. Het keurmerk Biologisch toont een groei van 5%. MSC en ASC groeiden beide met dubbele groeicijfers, op weg naar een aandeel van 100% duurzame gevangen of gekweekte vissoorten. En ook ‘On the way to PlanetProof’ heeft een grote stap gemaakt, en is qua omzet ruim vertienvoudigd, dit komt voornamelijk door de groei in de groep zuivel.

iriworldwide.com

Bron: © IRI

Goede hygiëne in coronatijden

Lavans 15062020

Ook de voedingsindustrie ontkomt niet aan de impact van corona. Het borgen van een voedselveilig productieproces en de gezondheid van medewerkers is van cruciaal belang. Bij Cor Segers BV en Simons Vleeswaren namen ze de nodige maatregelen. “Misschien blijven de schotten tussen de medewerkers wel.”

Cor Segers BV is groot in veredeling, verpakking en transport van kaas. Uitvalsbasis van het bedrijf is het Brabantse De Mortel. In de regio bevinden zich de vier pakhuizen: in Deurne, Geldrop, Gemert én Beek en Donk. Daarmee bevindt Cor Segers zich midden in één van de corona-brandhaarden. Dat beseft QA Manager Sabine Pennings: “Direct na carnaval kwam corona op. Wij merkten dat er méér mensen ziek waren. We gingen direct kijken wat we moesten doen, hoe we de aanvullende overheidsmaatregelen konden inpassen op onze productielocaties. Eén van de eerste dingen die we deden, is iedereen een vaste standplaats geven. Normaal gesproken streven wij naar allround medewerkers, die dus op elke locatie kunnen werken. Dat kon niet meer. Zo werden we wat minder flexibel.”

Schotten

Ook op het gebied van hygiëne nam Cor Segers maatregelen. “Handen wassen en desinfecteren zat er bij ons sowieso al in. En ook disposable handschoenen zijn hier standaard. We hadden wel een uitdaging op onze verpakkingslijn. Daar wordt nog best veel handmatig gedaan en was anderhalve meter afstand soms lastig. We hebben daar mobiele schotten geplaatst en zijn, waar mogelijk, onze medewerkers wat verder uit elkaar gaan zetten. Nu blijkt dat niemand last heeft van die schotten. Misschien blijven ze dus wel.” Er werd bovendien méér naar de inrichting van processen gekeken. Zo worden pauzes in kleinere groepjes opgenomen. 

Bedrijfskleding

Een van de maatregelen die Cor Segers nam, was het zoveel mogelijk terugdringen van externe leveranciers op de werkvloer. Dat had ook consequenties voor Lavans, de partij die de bedrijfskleding van Cor Segers verzorgt. Pennings: “Die boden service tot aan de kast. Daar zijn we tijdelijk mee gestopt. We weten wanneer Lavans op welke locatie komt, zetten nu zélf de vuile was bij de voordeur neer en bergen het schone goed weer op. Dat hebben we mooi flexibel ingevuld, al missen we die service eerlijk gezegd wel. Die willen we graag weer terug.” Resumerend stelt Pennings dat het Brabantse bedrijf eigenlijk niet veel last van de aangescherpte maatregelen heeft. “En dus gaan we ook nog niet versoepelen.”

Tweestrijd

Ook Simons Vleeswaren, met twee locaties in het Limburgse Roermond, handelde meteen slagvaardig. “We kwamen wel een beetje in een tweestrijd terecht”, aldus Chris Horst, Operational Manager. “Aan de ene kant wilden we de continuïteit van ons proces borgen, aan de andere kant kregen we te maken met een grotere vraag. We merkten snel dat het een voordeel was dat de lat qua hygiëneregels hier al hoog lag. We hebben bij ons handelen de mens op de eerste plaats gezet. Zo kreeg iedereen die niet fit was of koorts had het verzoek om thuis te blijven. Daarnaast zijn we onze ploegen wat gaan spreiden. Niet iedereen begon meer tegelijk, maar dat versprong wat. Ook pauzes werden door kleinere groepen tegelijk genomen.” De regels van het RIVM werden strikt nageleefd. “Tafels verder uit elkaar, anderhalve meter afstand, we zijn strepen gaan trekken. We hadden al heel wat desinfectiemateriaal en bijvoorbeeld ook een hygiënesluis naar de werkvloer. Eigenlijk ging het allemaal vrij snel en soepel. We hebben alles ook steeds open en helder gecommuniceerd.”

Extra bescherming

Uitgangspunt bij Simons Vleeswaren was: neem corona vooral serieus! Daarom werd er ook voor gekozen om niet met eigen beschermingsmiddelen te werken, maar deze collectief aan te bieden. “We hebben hoofddeksels met vaste mondkapjes aangeschaft en ook nog extra bescherming voor onder de muts”, licht Horst toe. “Handschoenen hadden onze mensen al. Die werden nu vaak al meteen bij binnenkomst gedragen. Het was geruststellend om te merken dat er al heel veel geborgd was.” Voor wat betreft de bedrijfskleding werd naar dienstverlener Lavans voorgesteld om op te schalen. Horst: “Van vier naar vijf keer per week beleveren. Dat is snel en vakkundig opgepakt. Zo kunnen onze mensen elke pauze hun kleding verwisselen. We zaten gelukkig ook ruim in onze voorraden.”

Nog niet versoepelen

Aan versoepelen wordt in Roermond vooralsnog niet gedacht. “Laten we het voorlopig maar zo blijven doen. Dan zijn we minder kwetsbaar”, stelt Horst. “Het belang van continuïteit is groot. We kijken heel kritisch naar onze processen en daardoor kunnen we die ook blijven borgen. We blijven allemaal hard werken, maar dan wel veilig en hygiënisch.”

www.lavans.nl

Communiceer draadloos en coronaproof met headsets

Draadloos communiceren

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben productiebedrijven een groeiende behoefte aan draadloze communicatiesystemen. Nu er met anderhalvemeterafstand-regel gewerkt wordt, is het nog uitdagender om in een productie-omgeving efficiënt samen te werken. Het gebruik van een draadloos duplex communicatiesysteem, zoals AXIWI®, biedt dan uitkomst. Via draadloze headsets kunnen collega’s, ondanks het lawaai van het machinepark, toch duidelijk communiceren en met elkaar in contact blijven. 

Efficiënte groepscommunicatie 

Draadloze communicatiesystemen worden in productiebedrijven ingezet om gemakkelijk en snel met elkaar te communiceren. Of het nou gaat om gesprekken tussen collega’s met dezelfde taken, of verschillende disciplines, tussen één of meerdere afdelingen; er kan veiliger en efficiënter gewerkt worden met borging van de kwaliteit van de werkprocessen.

Opleiding ‘trainees’ met headset 

Communicatiesystemen worden ook ingezet voor het opleiden van personeel in productie-omgevingen. Voor de coronacrisis konden een opleider en trainee dicht bij elkaar staan. Dat is voorlopig niet mogelijk. Door gebruik te maken van een draadloos communicatiesysteem kan de opleider de trainee handsfree via een headset instrueren, met respect voor de afstandsmaatregel van 1,5 meter. Collega’s kunnen na een gegeven instructie elk op een andere plaats werken en toch regelmatig even bij elkaar ‘inchecken’ (lees: meeluisteren) om te horen of alles goed verloopt en eventueel feedback  geven.

Ook na de coronacrisis

Bedrijven die met duplex communicatiesystemen werken, reageren positief. Het is prettig om de stem niet continu te moeten verheffen en op afstand bij elkaar te kunnen checken hoe het gaat, zonder direct je werkplek te verlaten. De kwaliteit van de headsets en goede gehoorbescherming dragen bovendien bij aan een veiligere werkplek. 

Duplex communicatiesystemen worden ingezet voor veel meer communicatiedoeleinden. Denk aan rondleidingen, congressen, vergaderingen, simultaan vertalen, calamiteiten en bij sport; voor coaching en onderling contact van scheidsrechters tijdens wedstrijden.

www.axitour.nl

Bron: © Axitour