Nieuws

HAK-fabriek verbouwd voor nieuwe peulvruchtenlijn

Hak zakken

De fabriek staat vanaf de oprichting in Giessen, de appelmoes vindt nog altijd gretig aftrek en de kwaliteit is onafgebroken hoog. Maar er veranderde ook veel bij HAK. Zo kwam er recent een nieuwe stazakkenlijn, waarvoor flink verbouwd moest worden.  

“Duurzaamheid is een belangrijk thema voor HAK,” vertelt directeur Productie Koos van Leeuwen. “Net als gezondheid”, vervolgt hij. “Op dat gebied hebben we grootse ambities. We willen meer zijn dan een conservenfabriek. Ons streven is om in 2021 een ‘healthy food company’ te zijn. Populaire producten zoals appelmoes en rode kool behouden we, maar de nadruk komt te liggen op groenten en peulvruchten in een zo puur mogelijke vorm. HAK heeft onlangs Peter van Halder overgenomen, specialist in koelverse groenten. En we zijn continu bezig suiker en zout in onze producten af te bouwen of geheel te verwijderen.”

Met de focus op gezonde producten verwacht HAK een brede doelgroep aan te spreken en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar alternatieve eiwitbronnen voor vlees. Van Leeuwen zegt daarover: “Gezien het streven bij te dragen aan een gezond eetpatroon, heeft HAK sinds eind 2015 het assortiment peulvruchten gradueel uitgebreid. We hebben nu bijvoorbeeld zwarte bonen, linzen, kikkererwten en verschillende mixen met peulvruchten. De bonen zijn al gegaard, bevatten nauwelijks vocht en zijn warm en koud te gebruiken. Ook hebben we maaltijdoplossingen gelanceerd, waaronder soepen met bonen en schotels zoals curry en roti.”

Naast de zo bekende HAK-pot, komt er een vernieuwende en makkelijk hanteerbare verpakking: de stazak. Van Leeuwen: “De nieuwe peulvruchten worden op een andere manier bewerkt, bereid en verpakt en er moest een sauslijn komen. De garing van de bonen en het houdbaar maken vinden pas plaats als de bonen in de zak zitten. Daardoor houden ze een lekkere knapperige bite. Een precaire en innovatieve manier van werken.”

De nieuwe stazakkenlijn vereiste een forse verbouwing, waarvoor een bestaande hal deels vrijgemaakt werd. Op 14 september 2018 is de hal officieel geopend. Een belangrijk onderdeel van de verbouwing was de plaatsing van nieuwe afvoergoten. “Als dat niet goed gebeurt, kunnen de goten, vloer en daarmee de hele hal een bron van bacteriën worden. Dan komt de voedselveiligheid in het geding,” aldus Van Leeuwen. Dubbelman en Zonen, het beton- en metaalbedrijf dat bij de verbouwing onder andere verantwoordelijk was voor het aanbrengen van de Ucrete vloer, vroeg voor het aanleggen van de goten Blücher, specialist in oplossingen voor afwatering. “We maken goten en afvoerputten voor voedselproducenten, in standaardgroottes en op maat,” vertelt Eveline Bruins, sales manager Benelux bij Blücher. Het – van oorsprong Deense – bedrijf levert wereldwijd hoogwaardige RVS-goten en -putten. “Vaak een ondergeschoven kindje bij de bouw”, meent Van Leeuwen.

Digitalisering in de voedingsindustrie

5c4f0551061f9825180549

 

Levensmiddelenproducenten zijn van mening dat digitalisering een grote rol zal spelen in de toekomst van de levensmiddelensector - maar de meerderheid ziet nog steeds een aantal hindernissen die overwonnen moeten worden om de kans te maximaliseren.

Dit was een belangrijke bevinding van het onderzoek van CSB-System uit 2018, dat de meningen van besluitvormers binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in 29 landen heeft weten te peilen.  Respondenten noemden de toenemende eisen van detailhandelaren, strenge internationale wetgeving inzake voedselveiligheid en traceerbaarheid, en de groeiende vraag van de consument naar kwaliteit en versheid als belangrijke uitdagingen die de informatietechnologie (IT) zou kunnen helpen oplossen. 

Een van de mogelijke voordelen die werden geschetst, was onder meer dat de netwerkproductie de norm werd, waardoor producenten en consumenten veel dichter bij elkaar komen te staan.  Producenten zullen in staat zijn om steeds meer gepersonaliseerde producten op kosteneffectieve wijze te creëren en het rechtstreeks bij de fabrikant bestellen zal steeds gebruikelijker worden.

Hoewel deze factoren betekenen dat twee keer zoveel respondenten IT als 'zeer belangrijk' hebben beoordeeld vergeleken met de CSB-enquête van 2017, was dit cijfer nog steeds slechts 17%.  Bovendien besteedt slechts 15% van de respondenten meer dan 1,5% van hun omzet aan IT, terwijl bijna 70% niet meer dan 1% investeert in digitalisering.  Dit in vergelijking met middelgrote Amerikaanse ondernemingen, die volgens Forrester-analisten 4,3% van de omzet aan IT besteden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de belangrijkste belemmeringen voor digitalisering te wijten zijn aan een gebrek aan vaardigheden van de werknemers en een geringe kennis van de oplossingen die op de markt beschikbaar zijn.  Volgens CSB kan het werken met een geschikte IT-partner bedrijven helpen bij het aanpakken van de vier grote vraagstukken die bedrijven in staat stellen om een Smart Food Factory te realiseren.  Dit zijn de behoefte aan meer transparantie, een betere digitalisering van marketing en verkoop, extra digitalisering van bedrijfsprocessen en verbeteringen in kwaliteit en traceerbaarheid.

ERP-systemen zullen hierbij een cruciale rol spelen en zullen het middelpunt blijven van veel processen in voedingsmiddelenbedrijven, omdat de meeste bedrijven bekend zijn met deze systemen en de respondenten veel voordelen zagen.  Uit de enquête bleek echter ook dat zij vinden dat de eisen die aan de systemen worden gesteld, te hoog kunnen zijn en dat zij graag meer gebruiksvriendelijkheid, geavanceerde documentatiemogelijkheden en meer analysemogelijkheden voor hun bestaande systemen zouden zien.

In het kader van de nieuwste technologieën die een impact kunnen hebben op de voedingsindustrie, werden collaboratieve robots en kunstmatige intelligentie het hoogst gewaardeerd.  Er wordt veel minder verwacht van 3D-printing en blockchain, waarbij de investering in 3D-printing na een veelbelovende start in een stroomversnelling is geraakt.  Besluitvormers zien op dit moment niet dat de blockchain in de nabije toekomst voet aan de grond krijgt in de voedingsindustrie, hoewel de adoptie ervan door grote retailspelers als Walmart en Carrefour hier verandering in kan brengen.

"Ons onderzoek toonde aan dat de voordelen van het creëren van een Smart Food Factory sterk erkend worden door de voedselproducenten, maar er is nog steeds een gebrek aan kennis en begrip dat veel bedrijven ervan weerhoudt om zwaar te investeren in IT en digitalisering", aldus Frank Braun, hoofd marketing van CSB.

"Voor veel bedrijven kan het selecteren van een geschikte externe leverancier daarom de nodige ondersteuning en begeleiding bieden om de vele mogelijkheden die digitalisering biedt te maximaliseren, in het bijzonder bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties en winstgevendheid.

www.csb.com

Nieuwe top 10 voedselkeurmerken

Topkeurmerken Milieu Centraal Tegenwoordig komen er steeds nieuwe duurzaamheidslogo’s voor voeding op de markt, blijkt uit de nieuwe beoordeling van Milieu Centraal. Er zijn maar liefst bijna 100 keurmerken, 10 keurmerken hiervan zijn voor voeding. Milieu Centraal adviseert consumenten alleen op deze tien keurmerken te letten.

Milieu Centraal heeft, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alle keurmerken en bedrijfslogo’s langs de meetlat gelegd. Hieruit is een Keurmerkenwijzer ontstaan.

De top 10 keurmerken

- ASC 
- Beter Leven 2 en 3 sterren 
- Demeter 
- EKO 
- Europees kenmerk voor biologisch 
- Fairtrade 
- MSC 
- On the way to PlanetProof 
- Rainforest Alliance 
- UTZ

Vleesindustrie floreert wereldwijd

iffa

In 2017 steeg de internationale vraag naar vleesverwerkende machines uit Duitsland - iets hoger (+0,2%) dan het jaar ervoor - tot 1,9 miljard euro. Zo bleek uit de cijfers van Beatrix Fraese van VDMA bij de presentatie van de IFFA, de grootste beurs voor de vleesindustrie. Europa is met 46% de grootste afzetmarkt. In 2022 zal wereldwijd 260 miljoen ton vers vlees verkocht worden.

Binnen 10 jaar is de Duitse machinehandel volgens cijfers van de VDMA, de Duitse vereniging van voedings- en verpakkingsmachines, met niet minder dan 30% gestegen. Geen enkele andere deelbranche heeft, volgens Beatrix Frease, adviseur afdeling vleesverwerkende machines, een even dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Europa staat op de eerste plaats met een aandeel van 46% van de Duitse exportmarkt. Daarna volgen Azië (18%), VS (16%), Latijns-Amerika (10%), Afrika en Midden-Oosten (7%) en Australië (3%).

Overige machines en producten

Bovenop de Duitse omzet van vleesverwerkende machines komt nog extra - naar schatting - 1 miljard euro omzet in verpakkingsmachines, automatisering, transport en andere componenten voor de vleesindustrie. Investeringen in lokaal aangeschafte machines en andere benodigdheden komen nog bovenop deze cijfers.

Positieve vooruitzichten

De vooruitzichten zijn volgens VDMA positief: de wereldbevolking neemt toe, de uitgaven voor voedingsmiddelen stijgen en met name in opkomende economieën, waar een inhaalslag plaatsvindt. Cijfers van het Britse marktonderzoekbureau Euromonitor International bevestigen de inschattingen. Voor de categorie “Fresh Meat” zal de markt tegen 2022 met 10% stijgen tot 260 miljoen ton. Investeringen in de productiecapaciteit liggen voor de hand. In de meeste landen kan volgens VDMA het lokale aanbod aan technologieën de vraag niet afdekken, zodat machines en installaties internationaal aangekocht moeten worden.

70e editie IFFA

De 70e editie van IFFA vindt plaats van 4-9 mei in Frankfurt am Main (Duitsland): meer dan 1.000 exposanten uit 50 landen op 120.000 vierkante meter. In 2016 bedroeg het aantal bezoekers 62.440, waarvan tweederde uit het buitenland. Een nieuwe hal 12 zorgt er voor dat de bezoeker letterlijk rond kan lopen van hal 8 tot hal 9.

Bron : VMT

Nederland krijgt nieuw instituut voedselveiligheid

 

NVWA 5c3da036d6bcc120528009Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Op 14 januari 2019 zijn de benodigde documenten in Wageningen ondertekend.

Unieke kennisinstelling

Door het samenvoegen van beide organisaties ontstaat een unieke kennisinstelling voor de voedsel- en voederveiligheid in Nederland. Het nieuwe instituut kan de laboratoriumondersteuning voor de NVWA en de rijksoverheid effectiever en kennisintensiever uitvoeren. Door deze samenvoeging wordt de kennis op het terrein van voedsel- en voederveiligheid en voedselfraude vergroot. Wageningen Food Safety Research is een steunpilaar bij incidenten en crises voor de NVWA, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en speelt een rol bij milieu-incidenten en (voedsel)vergiftigingen. Daarnaast functioneert WFSR tevens als nationaal en Europees referentielaboratorium.

Het nieuwe instituut kan haar activiteiten als internationaal gerenommeerd onderzoekscentrum verder uitbouwen door de bundeling van krachten.

Bron: © NVWA