Agenda

"Food Fraud, hoe wordt dit beheerst in de levensmiddelenindustrie en hoe gaat een grote poedermenger als de Huijbregts Groep hiermee om?”
3/11/2017, 09:00 - 13:30
Locatie Huijbregts Groep BV, Lagedijk 30, 5705 BZ Helmond

Op vrijdag 3 november was de Stichting PAVO te gast bij de Huijbregts Groep BV te Helmond, familiebedrijf gespecialiseerd in het mengen van poeders voor de voedingsmiddelenindustrie.

De themagroep bijeenkomst richtte zich op het actuele thema Food Fraud, een nieuwe risicobeoordeling binnen de GFSI erkende kwaliteitsstandaarden gericht op vervalsing van grondstoffen of levensmiddelen met een economisch gewin.
Met 40 deelnemers was er veel interesse voor dit onderwerp.

Allereerst heeft Frans Huijbregts ons meegenomen in een presentatie over het bedrijf en filosofie van de Huijbregts Groep waarin feiten en cijfers uiteen gezet werden maar ook de functie en activiteiten van het Huijbregts Innovatie Centrum (HIC). In het HIC staan kennisdeling tussen onderwijs, bedrijfsleven en afnemers centraal en wordt gewerkt aan open innovatie.

Vervolgens heeft Camiel Aalberts een toelichting gegeven op de achtergronden van voedselfraude, voorbeelden van levensmiddelen waarin fraude geconstateerd is in de praktijk en de top 10 producten welke het meest gevoelig zijn voor Food Fraud. Ook zijn de gebezigde termen verklaard en is er inzicht gegeven in de risicomatrix welke gehanteerd wordt bij de risicoanalyse Food Fraud. Hierbij wordt gekeken naar de Leveranciers risicobeoordeling, landenrisico beoordeling, know-how betreffende grondstoffen in relatie tot risico’s en de grondstof markt. Credo is: Think like a criminal!

Bob Meijer, QC-manager binnen de Huijbregts Groep heeft een toelichting gegeven hoe binnen Huijbregts naar Food Fraud gekeken wordt. Allereerst zijn alle leveranciers beoordeeld en zijn de grondstoffen (>2500 stuks) ondergebracht in het Risk Plaza Systeem. Verder wordt er een 100% ingangscontrole uitgevoerd middels een Nabije Infra Rood analyse. Bob heeft middels een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe afwijkingen in grondstoffen als knoflookpoeder, paprika oleoresin, Majoram flavor en hazelnut cocoa flavour geconstateerd zijn. Hierbij werden verschillende aspecten aangetoond waaronder verdunning. Al met al een indrukwekkende systematiek waarbij zowel grondstoffen als ook eindproducten 100% gescreend worden.

Aansluitend hebben we in 2 groepen een bezoek gebracht aan het productieproces. Al met al een zeer boeiende bijeenkomst waarbij veel handreikingen gedaan zijn en waar de werkwijze m.b.t. de risicoanalyse moet zijn: Think like a criminal!