Nieuwsbrief december 2017

 

Nieuwsbrief december 2017

haarlijn 

kerst13 638x330

Het bestuur van de Stichting PAVO wenst u en uw dierbaren prettige feestdagen en een goed en succesvol 2018. En wij danken u voor uw deelname aan de bijeenkomsten die de Stichting PAVO in het afgelopen jaar heeft georganiseerd.

Ook in het komende jaar worden er weer verschillende bijeenkomsten over praktische onderwerpen georganiseerd. Hieronder vindt u het (voorlopige) programma voor de eerste helft van 2018.

haarlijn

PAVO bijeenkomsten voor de 1e helft 2018

  • Themabijeenkomst “Veilig werken , een must” op 26 januari 2018 bij Ardagh Glass in Dongen.
    Continu Verbeteren staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Naast de bekende thema’s als OEE en preventief onderhoud zijn veel bedrijven ook serieus bezig met het thema Veiligheid. Een ongeval zit immers in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf. Zeker de grotere bedrijven hebben veiligheid in hun doelstellingen staan en voeren hierover een actief beleid. Ardagh Glass is zo’n bedrijf dat zeer vooruitstrevend is met hun veiligheidsbeleid.
    Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt verteld wat de beweegredenen zijn van Ardagh Glass om het veiligheidsthema zo centraal in hun bedrijfsvoering op te nemen en wat de concreet uitgevoerde acties en plannen zijn. Tijdens de rondleiding zullen een aantal, in de presentatie gegeven, voorbeelden in de fabriek bezocht worden. Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden , vindt u hier.

  • Themabijeenkomst Digitale Registratie op 16 maart. Programma en locatie volgt.

  • Vervolg op TD Ronde Tafelbijeenkomst op 20 april a.s. Locatie en onderwerp volgen.

Indien u in deze bijeenkomsten interesse heeft, kunt u zich al aanmelden via info@stichtingpavo.nl.
U krijgt dan het programma en locatie toegezonden.

haarlijn

Verslag van PAVO bijeenkomst : "Food Fraud, hoe wordt dit beheerst in de levensmiddelenindustrie en hoe gaat een grote poedermenger als de Huijbregts Groep hiermee om?”

DSC 0026 aangepast

Op vrijdag 3 november was de Stichting PAVO te gast bij de Huijbregts Groep BV te Helmond, familiebedrijf gespecialiseerd in het mengen van poeders voor de voedingsmiddelenindustrie.

De themagroep bijeenkomst richtte zich op het actuele thema Food Fraud, een nieuwe risicobeoordeling binnen de GFSI erkende kwaliteitsstandaarden gericht op vervalsing van grondstoffen of levensmiddelen met een economisch gewin. Met 40 deelnemers was er veel interesse voor dit onderwerp.

Allereerst heeft Frans Huijbregts ons meegenomen in een presentatie over het bedrijf en filosofie van de Huijbregts Groep waarin feiten en cijfers uiteen gezet werden maar ook de functie en activiteiten van het Huijbregts Innovatie Centrum (HIC). In het HIC staan kennisdeling tussen onderwijs, bedrijfsleven en afnemers centraal en wordt gewerkt aan open innovatie. Voor meer informatie klik hier.

haarlijn

Verslag van de Themabijeenkomst TD ronde tafel: "De rol van de TD in de ICT van de fabriek"

IMG 9571

Op 17 november was de PAVO middels een ronde tafel TD bijeenkomst te gast bij Vreugdenhil te Gorinchem. Het thema op deze mooie locatie was: De rol van de TD in de ICT van de fabriek.

Onder leiding van Jos Hensen (Greywise) werd het werkgebied manufacturing IT besproken. De TD krijgt steeds vaker en intenser te maken met de steeds verder oprukkende ICT in de fabriek en de hiermee samenhangende eisen.

In de fabriek komen er steeds meer componenten die een eigen IP-adres hebben en dus onderdeel gaan uitmaken van het computernetwerk. Dit is noodzakelijk om instellingen te ontvangen en om data te kunnen afleveren.

Voor meer informatie klik hier

haarlijn

Wie zit er achter de Stichting PAVO?

Maak kennis met het bestuur en de directeur. In iedere editie van de PAVO nieuwsbrief stelt een bestuurslid zich aan u voor.

Dolf Van Eendenburg aangepast

Naam: Dolf van Eendenburg
Functie: Managing director
Bedrijf: Helmholz Benelux
Leeftijd: 52 jaar
PAVO aandachtsgebieden: Al sinds de jaren 90 actief binnen de PAVO op het terrein van de proces- en productieautomatisering. Lag dit in het begin sterk op techniek. Tegenwoordig komen ook vraagstukken aan bod hoe een voedingsmiddelenbedrijf kan bijblijven en om kan gaan met deze steeds specialistischer wordende materie.

Al sinds mijn opleiding actief binnen de industriële automatisering. Nu zes jaar geleden gestart met Helmholz Benelux. Een bedrijf dat zich richt op de industriële automatisering, industriële netwerktechnologie en Internet of Things. Hier merken wij ook dat gebruikers steeds meer behoefte hebben aan deskundigheid en een eerlijk advies. Dit wil ik dan ook graag inbrengen binnen de PAVO.

haarlijn

Biobased voedselverpakkingen door de ogen van de consument

dec2017 01

Wat vinden consumenten van biobased voedselverpakkingen?

En kunnen fabrikanten en retailers de merkpositie van hun voedselproducten versterken door juist voor biobased verpakkingsmateriaal te kiezen?
In het publiek-private samenwerkingsprogramma COMBO helpt Wageningen University & Research de voedselsector goed gefundeerde, duurzame verpakkingskeuzes te maken.

Voor meer informatie: klik hier

haarlijn

Voordelen PAVO lidmaatschap

• De Stichting PAVO organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar. Vaak heel kleinschalig en praktisch.
• Als PAVO lid kunnen meerdere functionarissen van het bedrijf of organisatie onbeperkt aan alle activiteiten van de Stichting PAVO deelnemen.
• De medewerkers van leden kunnen de presentaties van bijeenkomsten bekijken die zij al dan niet hebben bijgewoond via een speciale rubriek “Speciaal voor leden” op de site van de Stichting PAVO.

Meer voordelen van een lidmaatschap vindt u hier.

Op de website van de PAVO vindt u de planning en de voorlopige onderwerpen van de bijeenkomsten die de PAVO in 2018 wil gaan organiseren.
Indien u voor deze onderwerpen belangstelling kunt u dat  nu al kenbaar maken door een mail te sturen naar info@stichtingpavo.nl. U krijgt dan als één van de eerste informatie over datum, locatie en programma.


Wilt u PAVO-lid worden?

U of uw bedrijf kunt ook lid worden van de PAVO à € 550,- excl. BTW per jaar en dan is deelname voor u en uw collega’s kosteloos. Meer voordelen van een lidmaatschap vindt u hier.
Informatie aanvragen over het lidmaatschap van de PAVO is mogelijk door het sturen van een email naar info@stichtingpavo.nl. Aanmelden kan ook direct via de website.

 

Volg ons!
 

linkedin   twitter

Contact
 

E-mail: info@stichtingpavo.nl
Website: www.stichtingpavo.nl

 

 
PAVO bevordert het uitwisselen van practische kennis en informatie
in de voedingsmiddelenindustrie. 
Logo Pavo 72dpi CMYK
 

 

 

 

Bewaren

Powered by AcyMailing