Reminder Uitnodiging TD Ronde tafel Van der Kroon Food 8 nov 2019

 

               Reminder: Uitnodiging themabijeenkomst TD Ronde tafel:    

                          “Je operators betrekken bij onderhoud”

    Vrijdag 8 november 2019, 9:00 - 13:00 uur bij Van der Kroon Food products BV 

                         Adres: Van Konijnenburgweg 139, 4612 PL Bergen op Zoom

                                 Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

 
 

Beste mevrouw, mijnheer,

Het type onderhoud waarvoor gekozen wordt, is veelal afhankelijk van de processen die in het bedrijf spelen. Het spreekt voor zich dat bij grote bedrijven/multinationals met grote fabrieken en kapitaal intensieve machine parken, het onderhoud anders is ingericht dan bij kleinere MKB bedrijven die maar een aantal machines hebben draaien. Toch willen alle bedrijven betrouwbare productieprocessen!

Bij Van der Kroon Food products, een bedrijf gespecialiseerd in het verwerken van tafelzuren (conserven) worden de operators actief betrokken bij het onderhoud om de machines in goede staat te houden. Binnen de Technische Dienst wordt uiteraard gewerkt met een preventief onderhoudssysteem (TD-office) dat de basis is voor het totale onderhoudssysteem. Middels reparatiekaarten, welke door iedereen in de organisatie geschreven kunnen worden, proberen zij machines, apparatuur en het gebouw in goede staat te houden. Begin 2019 is Van der Kroon gestart met het opzetten van een Autonoom Onderhoud systeem in samenwerking met Bodel Inspireert.

In deze Ronde tafel bijeenkomst zullen we de organisatie en de uitvoering van de 3 genoemde “onderhoudssystemen” presenteren.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen, werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie, die actief aan de slag willen of zijn met Continu Verbeteren.

Programma

9.00 – 9.30 uur    Ontvangst

9.30 – 9.35 uur    Opening   

                           Dolf van Eendenburg, Stichting PAVO 

9.35 – 9.45 uur    Introductie Van der Kroon Food products BV

                          Dennis van der Kroon, Van der Kroon Food products BV

9.45 – 10.15 uur   Preventief Onderhoud/reparatie kaarten bij Van der Kroon

                             Food products BV

                           Adri Mous, R&D/procesoptimalisatie Van der Kroon Food products BV

10.15 – 11.00 uur Organisatie Autonoom Onderhoud bij Van der Kroon Food products BV

                           Krista Dijkhuis (Bodel Inspireert) & Rocco Noordijk (TD Kroon Food products BV)

11.00 – 11:30 uur Pauze en voorbereiding rondleiding

11:30 – 12:30 uur Rondleiding   

12:30 – 13.00 uur Afsluiting en broodjeslunch

                             Aangeboden door Van der Kroon Food products BV

 

Wat betreft de “Ronde tafel bijeenkomsten TD”:

De PAVO organiseert periodiek ronde tafelbijeenkomsten over TD onderwerpen. De deelnemers aan deze bijeenkomsten komen uit de praktijk en leren van collega TD’ers binnen andere bedrijven. Ze delen graag hun kennis en ervaring vanuit de verschillende rollen die zij in hun bedrijf vervullen.

Deze praktische bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer leerzaam en waardevol beoordeeld. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen. Zij bereiden dit voor en lichten dit tijdens de bijeenkomst toe. Hierna worden hierover tussen de deelnemers ervaringen uitgewisseld.

Ook al heeft u niet eerder een bijeenkomst bijgewoond, u kunt zo instappen.

Let wel, voor deze bijeenkomst zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar.

 

Aanmelding en informatie

Deelname voor PAVO-leden is kosteloos. Niet-leden betalen € 195,00 excl. BTW voor de 1e aanmelding en krijgen 50% korting voor iedere volgende aanmelding.

Aanmelden voor de themabijeenkomst kan per email door het invullen van het bijgevoegde aanmeldingsformulier en verzenden naar info@stichtingpavo.nl . U kunt zich ook aanmelden via de website www.stichtingpavo.nl.

U kunt natuurlijk ook lid worden van de PAVO à € 595 excl. BTW per jaar en dan is deelname kosteloos. Informatie aanvragen over het lidmaatschap van de PAVO is mogelijk door het sturen van een email naar info@stichtingpavo.nl. Aanmelden als lid kan ook direct op www.stichtingpavo.nl

Met vriendelijke groeten,

Stichting PAVO


Peter Both

Directeur

 


Volg ons!
 

linkedin   twitter

Contact
 

Vensestraat 70
6599 AR Ven-Zelderheide
Tel: 06-28939825
E-mail: info@stichtingpavo.nl
Website: www.stichtingpavo.nl 

 
PAVO zorgt voor praktische Kennisuitwisseling.
Ons doel is het bevorderen van de uitwisseling van practische toepasbare kennis en informatie
in de voedingsmiddelenindustrie.
Logo Pavo 72dpi CMYK

 

 

Powered by AcyMailing